Consiliul Județean Buzău se întrunește în două ședințe, săptămâna viitoare

Prima dintre ele este o ședință extraordinară și are loc luni, iar cea de-a doua va fi joi, când este programată ședința ordinară pe luna martie.

 

La începutul săptămânii viitoare, consilierii județeni buzoieni sunt convocați să participe la cea de-a doua ședință extraordinară din această lună, care va avea loc luni, 25 martie, cu începere de la ora 12.00.

Pe ordinea de zi se vor afla doar trei proiecte de hotărâri, referitoare la alocarea către bugetele comunelor și orașelor din județe a cotei de 17,5% din impozitul pe venit și din TVA, precum și a sumei totale de aproape 29,5 milioane de lei din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean, bani ce vor fi folosiți pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, și pentru alte proiecte de infrastructură ce necesită cofinanțare locală.

Nu în ultimul rând suma respectivă va fi folosită și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2019, în condițiile în care bugetul pe acest an încă nu a fost promulgat.

Totodată, consilierii își vor exprima votul și pentru alt proiect referitor la repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene.

Lista completă a proiectelor supuse la vot în ședința extraordinară de luni este următoarea:

1.Repartizarea cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor din taxa pe valoarea adăugată, bugetului propriu al Județului Buzău și bugetelor comunelor, orașelor și municipiilor din județ în anul 2019.

2.Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 28.492 mii lei din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Buzău pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022.

3.Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022.

 

Peste doar câteva zile este programată ședința ordinară pe luna martie a Consiliului Județean, care va avea loc joi, 28 martie, de la ora 9.00. De această dată, ordinea de zi este una mult mai bogată, incluzând 18 proiecte de hotărâri, cărora li se adaugă alte patru puncte la capitolul „Rapoarte, informări”.

Printre proiectele supuse la vot se numără și cel referitor la operarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău, precum și alte două proiecte vizând aprobarea studiului de fezabilitate și promovarea proiectului de extindere și modernizare a secției UPU a aceleiași unități sanitare, proiect care urmează să fie finanțat din bani europeni, obținuți prin Programul Operațional Regional.

Totodată, se va vota și trecerea imobilului în care funcționează Muzeul Chihlimbarului de la Colți, în administrarea Muzeului Județean.

Ședința de joi include și un moment festiv, prilejuit de acordarea titlului de Cetățean de onoare la județului, istoricului și scriitorului Nicolae Bulat, din Soroca, Republica Moldova.

Rapoartele care vor fi supuse aprobării în cadrul aceleiași ședințe se referă la activitatea pe anul 2018 a președintelui Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, și a celor doi vicepreședinți, Adrian Robert Petre și Romeo Lungu, precum și la activitatea autorității publice județene pe parcursul anului precedent.

 

Lista completă a proiectelor de hotărâri și a rapoartelor care vor fi supuse la vot în cadrul ședinței ordinare din data de 28 martie este următoarea:

1.Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Florescu Raul-Ioan li declararea ca vacant a unui mandat de consilier județean.

2.Validarea mandatului de consilier județean al domnului Văcăroiu Marius-Ion.

3.Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Berca a unor suprafețe de teren din DJ 203L, situate în intravilanul comunei Berca.

4.Darea în administrarea Muzeului Județean Buzău a unui imobil din proprietatea publică a județului Buzău situat în satul Colți, comuna Colți, cu destinația de ”Muzeul Chihlimbarului”.

5.Modificarea art.1 alin.(1) al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 18/2019 pentru aprobarea dezmembrării (dezlipirii) a două terenuri aparținând domeniului public de interes județean aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.

6.Aprobarea promovării proiectului ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe – formă actualizată.

7.Aprobarea studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe – formă actualizată

8.Aprobarea metodologiei de alocare a unor sume din bugetul Județului Buzău pentru finanțarea cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță” – formă actualizată.

9.Aprobarea formei actualizate a Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de OrdonanțaGuvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Buzău.

10.Aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului Buzău, formă actualizată.

11.Aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Muzeu Județean Buzău, Teatrul ”George Ciprian” Buzău și Centrul de Cultură și Artă Buzău.

12.Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău.

13.Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.

14.Aprobarea proiectului modelului de steag al județului Buzău.

15.Aprobarea numirii auditorului financiar și încheierea unui contract de audit financiar la Societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău.

16.Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 28.03.2019.

17.Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară din datra de 28.03.2019.

18.Acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al Județului Buzău” domnului Bulat Nicolae – istoric și scriitor din Republica Moldova, Soroca.

 

II. RAPOARTE, INFORMĂRI:

1.Raport privind activitatea autorității publice județene în anul 2018.

2.Raportul de activitate al Președintelui Consiliului Județean Buzău pe anul 2018.

3.Raportul de activitate al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău, domnul Petre Adrian Robert, pe anul 2018.

4.Raportul de activitate al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău, domnul Lungu Romeo Daniel, pe anul 2018.

 


Adaugati un comentariu


 

*