REZULTATE ADMITERE MEDICINĂ VETERINARĂ

27 iulie 2022 | 0 comentarii |

Cele mai multe mediii de 10 au fost la București, iar cele mai mari medii sub care s-a tras linie la buget au fost la Iași și la Cluj.

 

La Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științe Agronomice şi Medicină Veterinară (USAMV) din București au fost admiși 225 de candidați pe locurile bugetate și 67 cu taxă. Deși s-au înscris 429 de candidați, la examen s-au prezentat doar 384.

Cinci dintre tinerii care au făcut primul pas către cariera de medic veterinar au intrat cu media 10,00, iar ceilalți care vor beneficia de locurile bugetate au obținut note între 7,41 și 9,90. Candidații admiși la taxă au avut între 5,45 și 9,42, iar candidații eligibili pentru redistribuire au fost obșinut note între 5,00 și 6,74.

Este o emoție și pentru noi să vedem tineri frumoși care își doresc să se alăture comunității USAMV și care prin entuziasmul lor să ne ajute să devenim mai buni în ceea ce facem. Să ne provoace să împărtășim cu ei cât putem de mult din experiența noastră. Dorim să susținem și să pregătim studenți #extraordinari care vor duce mai departe valorile USAMV – să acționezi responsabil pentru a face lumea un loc mai bun”, a spus Prof.dr. Răzvan I. Teodorescu, rectorul universității.

Candidaţii de pe Lista provizorie de pe locurile cu finanțare de la BUGETîn vederea confirmării locului, trebuie sa aducă la Facultatea de Medicină Veterinară actele în originalpână pe 29 Iulie, ora 16:00, după care vor putea achita taxa de înmatriculare (50 lei) pe platformă, în contul candidatului.

Candidaţii de pe Lista provizorie a locurilor cu TAXĂ, în vederea confirmării locului, trebuie să aducă la Facultatea de Medicină Veterinară actele pe baza cărora s-a făcut înscrierea şi contractul de studii semnat (disponibil la facultate), până pe 29 Iulie, ora 16:00. Pentru candidaţii care au optat şi pentru buget dar se regăsesc pe lista de taxă, pentru a-şi putea păstra dreptul de glisare în cazul eventualelor vacantări pe lista de buget trebuie să depună actele în original. Achitarea taxei de înmatriculare (50 lei) şi Tranşa I (2500 lei) se realizează pe platformă, în contul candidatului de către acesta.

Lista candidatilor eligibili pentru REDISTRIBUIRE

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi 

 

La Facultatea de medicină Veterinară din cadrul USAMV Iași au fost disponibile 95 de locuri la buget și 80 la taxă. Primii 3 candidați admiși la buget au avut media 10,00, iar ceilalți 92 de viitori studenți admiși la buget au avut rezultatele au avut între 9,35 și 9,97. Li s-au adăugat 1 tânăr de etnie rromă și 4 absolvenți din sistemul de protecție socială care au intrat la buget pe locurile special rezervate, 4 absolvenții din mediul rural pe locuri bugetate și 2 cu taxă, precum și românii de pretutindeni care au avut la dispoziție 3 locuri cu bursă și 9 fără bursă.

Rezultatele au fost afișate nominal, iar candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 lei  până în data de 28 iulie 2022, la ora 12:00. „Candidaţii care s-au înscris online, la încheierea contractului de şcolarizare, au obligaţia de a prezenta dosarul cu acte în original/copie, în funcţie de susţinerea financiară şi locul ocupat, de la buget sau cu taxă. Repartizarea candidaţilor admişi pe specializări în cadrul aceluiaşi domeniu se face pe baza opţiunii fiecăruia, în limita numărului de locuri şi a formaţiilor de studiu aprobate de Senat. Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat”, comunică facultatea.

La cererea de înmatriculare se anexează chitanţa care atestă plata a minimum 25 % din taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2022/2023 şi chitanţa pentru plata taxei de înmatriculare, aprobate de Senatul Universităţii.

Candidați admiși la BUGET Candidați admiși la TAXA Candiadați REZERVĂ

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca

 

La Facultatea de Medicină Veterinară, locurile bugetate (fără taxă) au fost ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor calculate de comisia de admitere, în care media de la bacalaureat a avut o pondere de 60%, iar 40% – notele obținute la examenul tip grilă (câte 20% la fiecare materie de examen).

Cele 126 de locuri bugetate au fost astfel ocupate de candidații care au avut medii între 6,80 și 9,78. Doi dintre candidați au oblinut la examenul scris (test grilă) nota 10, iar 36 au avut note peste 9,00. În așteptare, la buget, au rămas 35 de candidați, iar la taxă, 3.

În mod implicit, candidaţii de la Facultatea de Medicină Veterinară sunt înscrişi atât la forma DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ BUGET cât şi la forma TAXĂ”, menționează conducerea facultății.

CONFIRMAREA LOCURILOR LA BUGET ȘI ÎNMATRICULAREA pe aceste locuri se face doar în ziua de 28 iulie 2022, începând cu ora 8,00, în holul Facultății de Medicină Veterinară.

În data de 28 iulie la ora 15, locurile neconfirmate de la BUGET se completează cu candidaţi din lista cu TAXĂ, în ordinea mediilor. Confirmarea și înmatricularea pe aceste locuri (cu candidați din lista cu TAXĂ) se face în 29 iulie 2022, la ora 8,00, în holul Facultății de Medicină Veterinară.

La confirmarea unui loc la BUGET se va completa dosarul cu  actele în original (diploma de bacalaureat / foaie matricolă), se achită taxa de înmatriculare în anul I, în valoare de 150 lei, se completează fişa de înmatriculare şi se semnează contractul de studii.Taxele se vor achita la sediul FMVT.

Candidații confirmați și glisați-BUGET Candidați confirmați și glisați-TAXA Lista candidații în așteptare 

 

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara – USAMVBT

 

La Facultatea de Medicină Veterinară din Timișoara, admiterea a fost pe bază de dosar, departajarea candidaţilor fiind făcută pe baza mediei generale de admitere care a constat în 80% media de la examenul de bacalaureat și 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu. În urma acestor calcule, cea mai mare medie de admitere pe unul dintre cele 99 de locuri bugetate, a fost 9,80, iar cea mai mică, 8,96. Tot la buget au fost admiști 2 candidați de etnie rromă, 3 absolvenți ai unor licee din mediul rural, 2 din sistemul de protecție socială și 1 cu cerințe speciale/dizabilități, dar și 6 etnici români din diaspora.  Cele 37 de locuri cu taxă au fost ocupate de candidați care au avut medii între 8,68 și 8,95, iar în așteptare sunt alți 241 de tineri cu medii între 5,80 și 8,74.

Toți candidații care doresc înmatricularea la această facultate, indiferent pe ce liste apar (CU TAXĂ sau AȘTEPTARE), trebuie să fie prezenţi în data de 29 iulie, la ora 8,00 în holul Facultății de Medicină Veterinară, în vederea confirmării ocupării unui loc la BUGET (rezultat din glisarea listei candidaților admiși cu taxă), transmite conducerea facultății.

În vederea confirmării ocupării unui loc la TAXĂ (din listele afișate CU TAXĂ respectiv lista de AȘTEPTARE) candidații trebuie să fie prezenți în data 29 iulie, ora 10,00 în holul Facultății de Medicină Veterinară.

* LISTĂ CANDIDAȚI ADMIȘI BUGET (99 locuri)

* LISTĂ CANDIDAȚI ADMIȘI BUGET LOCURI PENTRU MINORITĂȚI (două locuri)

* LISTĂ CANDIDAȚI ADMIȘI BUGET LOCURI PENTRU LICEE DIN MEDIU RURAL (trei locuri)

* LISTĂ CANDIDAȚI ADMIȘI BUGET LOCURI PENTRU SISTEMUL DE PROTECȚIE SOCIALĂ (două locuri)

* LISTĂ CANDIDAȚI ADMIȘI BUGET LOCURI PENTRU PERSOANE CU CERINȚE SPECIALE / DIZABILITĂȚI (un loc)

* LISTĂ CANDIDAȚI ADMIȘI BUGET LOCURI PENTRU ETNICI ROMÂNI (șase locuri)

* LISTĂ ADMIȘI PENTRU LOCURI CU TAXĂ (37 locuri)

* LISTĂ CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

 

 


Adaugati un comentariu


 

*