Fără taxe și examen de admitere la USAMV Iași

16 mai 2020 | 0 comentarii |

Conducerea universității ieșene a decis ca anul acesta să fie eliminată taxa de înscriere la admitere pentru toți candidații, iar aspiranții la o carieră în Medicina Veterinară nu vor mai da testul grilă.

 

Intră cine vrea, rămâne cine poate!” – vechea deviză franceză pe care societatea culturală „Junimea” o adopta pentru sine acum mai bine de 150 de ani, la Iași, este asimilată, anul acesta, și de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) „Ion Ionescu de la Brad din Iași. Pe fondul pandemiei de COVID-19, din cauza căreia s-au impus restricții prin care să se protejeze populația generală de infecția cu virusul SARS-CoV-2. În acest context, aspiranții la cariera de medic veterinar vor fi admiși anul acesta la facultatea de Medicină Veterinară fără examen, doar pe baza notelor de la Bacalaureat, din cauza pandemiei de coronavirus.

Este adevărat, nu va putea „intra” chiar toți cei care vor dori, pentru că deși candidații nu vor mai trece prin emoțiile susținerii testului grilă, care a fost eliminat, admiterea la toate domeniile facultăţilor USAMV se va face exclusiv pe baza notelor de la Bacalaureat, 50% din ponderea mediei de admitere fiind reprezentată de nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română şi 50% de nota de la o altă probă scrisă, la alegerea candidatului, potrivit precizărilor postate pe site-ul oficial al USAMV Iași, la rubrica „Admitere 2020-2021”.

Conducerea Universităţii ieșene a decis totodată, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din 11 mai, eliminarea taxei de înscriere la admitere pentru toți absolvenții de liceu care doresc să se înscrie la una dintre cele patru facultăți care funcționează în cadrul acestei universități.

 

Conform calendarului aprobat în cadrul metodologiei de admitere, Senatul Universității a stabilit că în perioada 13 – 24 iulie are loc înscrierea candidaţilor pentru admiterea la studii de licenţă -sesiunea iulie, iar în perioada 7-10 septembrie, pentru sesiunea din toamnă (care se va organiza doar dacă rămân locuri neocupate în vară), pentru domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie şi Management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii, Biologie şi Medicină veterinară.

În aceeaşi perioadă se va desfăşura înscrierea pentru Învăţământul la Distanţă (ID), în domeniile Agronomie, Inginerie şi Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Horticultură şi Zootehnie. Învățământul la distanță se organizează în regim de „taxă” pentru toate formele și specializările. Tot cu „taxă” își vor putea continua studiile și absolvenții învățământului universitar de scurtă durată, în limita locurilor disponibile.

Afișarea rezultatelor va avea loc în data de 25 iulie, respectiv, 11 septembrie. Candidații din lista finală care se vor situa „sub linia de admitere” se pot înscrie la taxă, în limita locurilor aprobate de Senat.

Numărul total de locuri solicitate Ministerului Educaţiei şi Cercetării de către USAMV Iaşi este de 1.315, din care 850 locuri sunt finanţate de la buget.

 

Înscrierea candidaților se poate face online sau la sediile facultăților, cu respectarea măsurilor de prevenire a transmiterii noului coronavirus. Conducerea universității va elabora un ghid de înscriere online ce va fi postat pe site-ul oficial, cu cel puțin două săptămâni înainte de începerea perioadei de înscriere.

Fiecare candidat va completa o cerere de înscriere tip, în care se vor menționa, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formular. La aceasta se vor adăuga diploma de Bacalaureat sau adeverința echivalentă acesteia și foaia matricolă, certificatul de naștere și de căsătorie (dacă este cazul), copia actului de identitate, adeverința medicală tip și patru fotografii color tip „act de identitate” (3/4 cm).

Documentele vor fi prezentate în orginal, respectiv copie, dacă înscrierea se face la sediul facultăților, iar candidații care se înscriu online și transmit astfel doar copiile documentelor, au obligația de a prezenta documentele în original și copie odată cu încheierea contractului de școlarizare, care se va semna în perioada 25-29 iulie.

 

În perioada 6 – 20 iulie se fac înscrierile pentru masterat, în domeniile Agronomie, Inginerie şi Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Biologie, Horticultură şi Zootehnie. Admiterea candidaților la master, la toate domeniile/specializările se va face prin concurs, departajarea făcându-se în urma susținerii probei de interviu online cu aprecierea „admis” sau „respins”, în data de 20 iulie, respectiv, 11 septembrie și a rezultatelor obținute la examenul de finalizare a studiilor de licență.

Nici pentru admiterea la studii de master nu se percepe taxă de înscriere la concursul din acest an, iar numărul total al locurilor subvenționate de la buget este de 715, din care 450 la buget, iar 35 sunt rezervate românilor din UE, CEE și CE. Candidații au obligația să declare la înscriere dacă urmează sau urmat o altă specializare la studii de masterat/studii aprofundate, perioada în care au fost susținuți financiar de la bugetul de stat și să certifice acest lucru printr-o adeverință eliberată de facultatea la care a urmat prima specializare, întrucât dacă a fost la buget la prima specializare, pe cea de-a doua o va urma în regim de taxă.

Pentru doctorat, înscriera are loc în perioada 22 iunie-12 iulie, online sau la sediul IOSUSD, respectiv 7-15 septembrie, potrivit Normelor elaborate de CSUD și aprobate de IOSUSD.

Detalii referitoare la admitere au fost afișate pe site-ul oficial al USAMV Iași.

 


Adaugati un comentariu


 

*