Consiliul Județean Buzău, convocat în ședință ordinară, pe 14 decembrie

9 decembrie 2023 | 0 comentarii |

O propunere de „însușire” a unui imn al județului va fi supusă aprobării consilierilor județeni buzoieni, în ultima ședință ordinară din acest an. 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în baza Dispoziției nr. 382/20.11.2023 a Președintelui Consiliului Județean (CJ) Buzău, emis în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean Buzău este convovcat în şedinţă ordinară, în data de 14 decembrie 2023, ora 10.00. Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48 – sala Dimitrie Filipescu, anunță CJ Buzău.

Pe ordinea de zi se află 16 proiecte de hotărâre, între care mai multe rectificări bugetare și de achiziții, aprobarea numărului de personal pe categorii, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Buzău și al altor instituții din subordine, dar și o propunere de „însușire a propunerii de imn al județului Buzău”.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Proiect de hotărâre nr. 284/2023 privind repartizarea impozitului pe venit încasat suplimentar pe anul 2023, corespunzător cotei de 6%, reprezentând fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Buzău

2. Proiect de hotărâre nr. 285/2023 pentru aprobarea rectificării a XIII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

3. Proiect de hotărâre nr. 286/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

4. Proiect de hotărâre nr. 287/2023 pentru aprobarea rectificării a VIII-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

5. Proiect de hotărâre nr. 250/2023 privind stabilirea taxelor şi  tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2024

6. Proiect de hotărâre nr. 288/2023 privind participarea Consiliului Județean Buzău la Programul multianual privind finanțarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților şi a regulamentelor locale de urbanism

7. Proiect de hotărâre nr. 289/2023 privind aprobarea formei actualizate II a Programului Anual de Achiziții Publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023

8. Proiect de hotărâre nr. 290/2023 pentru aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2024

9. Proiect de hotărâre nr. 291/2023 pentru prorogarea termenului de aplicare a Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 98/2023 privind aprobarea organizării de către Consiliul Județean Buzău în parteneriat cu Asociația „Activ-Asociația suport pentru copii, tineri și grupuri/femei defavorizate” a „Caravanei cu specialiști în domeniul sănătății” în unități administrativ-teritoriale ale județului Buzău

10. Proiect de hotărâre nr. 292/2023 pentru aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Berca, prin Consiliul Local Berca, pentru unele tronsoane din drumurile județene DJ 102 F și DJ 203 L, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare rețea de aducțiune apă potabilă Vernești-Sătuc, județul Buzău și rețea de distribuție + branșamente apă potabilă Pleșcoi-Valea Nucului, comuna Berca, județul Buzău”

11. Proiect de hotărâre nr. 293/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău conform Legii nr. 296/2023

12. Proiect de hotărâre nr. 294/2023 pentru aprobarea numărului de personal pe categorii, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Buzău conform Legii nr. 296/2023

13. Proiect de hotărâre nr. 295/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău conform Legii nr. 296/2023

14. Proiect de hotărâre nr. 296/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei și statului de funcții ale Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău precum și a altor măsuri în aplicarea Legii nr. 296/2023

15. Proiect de hotărâre nr. 297/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 27.12.2023

16. Proiect de hotărâre nr. 298/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”

II. Însușirea propunerii de Imn al Județului Buzău

 

 


Adaugati un comentariu


 

*