Consiliul Judetean Buzau cauta directori pentru DGASPC

12 martie 2017 | 0 comentarii |

Examenul va avea loc in acelasi timp, pentru toate cele trei functii, la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in data de 11 aprilie.

 

dgaspc buzauConsiliul Judetean Buzau a scos la concurs functiile publice de conducere vacante de director executiv, director executiv adjunct (economic) si director executiv adjunct din cadrul Directiei Judetene de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Anuntul de concurs a fost publicat in data de 10 martie, pe site-ul oficial al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP), la sediul careia se va organiza si examenul de recrutare a candidatilor pentru aceste functii. Dosarele de inscriere  la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicarii concursului in Monitorul Oficial, la sediul ANFP.

Proba scrisa, care va consta in rezolvarea unor teste tip grila, se va sustine in data de 11 aprilie 2017. Cei care vor obtine minim 50 de puncte din 100 posibile vor sustine, ulterior, proba interviului, in cadrul careia isi vor prezenta proiectul de management si vor raspunde la eventualele intrebari ale membrilor comisiei de examinare. Potrivit regulamentului de concurs, castigator va fi desemnat cel care va obtine cel mai mare punctaj, cu conditia ca media generala obtinuta sa fie de minim 100 de puncte, respectiv, de peste 50 de puncte pentru fiecare etapa. Daca vor fi doi candidati cu acelasi punctaj, admis va fi declarat cel care a obtinut mai multe puncte la proba scrisa.

Intre altele, candidatii trebuie sa aiba cetatenie romana, sa nu fie incompatibili, sa nu fi fost condamnati penal si sa aiba pregatirea necesara functiei pentru care candideaza.

 

functionariPentru functiile publice de conducere de director executiv si director executiv adjunct, candidatii trebuie sa fie absolventi de studii universitare de licenta cu diploma sau de studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta in psihologie, sociologie, asistenta sociala, stiinte umaniste, stiinte administrative, stiinte juridice, stiinte economice sau medicina. Pot participa la concurs si absolventii acelorasi tipuri de studii din alte domenii, cu conditia sa fi absolvit studii postuniversitare sau de masterat in unul dintre domeniile precizate, precum si programe de formare si perfectionare in administratia publica sau studii de masterat ori postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, in conditiile legii.

Pentru functia de director executiv adjunct (economic), candidatii trebuie sa fie absolventi de studii universitare de licenta cu diploma sau de studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice, ori sa fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, in conditiile legii.

Pentru toate cele trei functii, candidatii mai trebuie sa aiba o vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minimum 3 ani.

 

examen - concursDosarul de inscriere la concursurile organizate pentru functiile de conducere ale DGASPC Buzau  va contine formularul de inscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificata; copia actului de identitate; copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari; copia carnetului de munca sau, dupa caz, sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate- numar pagini; cazierul judiciar (acesta poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere, cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire); adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare; declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile documentelor mentionate se prezinta fie legalizate, fie insotite de documentele originale, iar secretariatul comisiei de concurs le va certifica pentru conformitate.

 

Stefan David

Stefan David

La ora actuala, conducerea DGASPC Buzau este asigurata, cu delegatie, de directorul adjunct  Stefan David, care dupa scandalul in urma caruia fostul director, Adrian Vintilescu, a fost nevoit sa demisioneze, a preluat si atributiunile directorului executiv. La momentul respectiv, Consiliul Judetean a decis, pe langa masurile de indreptare a situatiei celor 65 de copiii cu deficiente de vedere si de auz, verificarea si sanctionarea vinovatilor pentru situatoia creata, dar si transformarea functiilor de conducere ale institutiei, din contractuale, in functii publice.

Postul de director adjunct economic este ocupat, tot cu delegatie, de Mihaela Cojocea.

Activitatea si deciziile conducerii DGASPC sunt coordonate si aprobate de un Colegiu Director, compus din secretarul general al judetului (care este si presedinte al acestui colegiu), directorul general, directorii adjuncti, personalul de conducere din cadrul institutiei, precum si 3 consilieri judeteni propusi de presedintele Consiliului Judetean.

Tot in luna aprilie, Consiliul Judetean Buzau va organiza concus pentru ocuparea functiei de director/manager la Muzeul Judetean si la Biblioteca Judeteana „Vasile Voiculescu”. Aceste concursuri se vor desfasura la sediul Consiliului Judetean, intrucat cei care le vor ocupa nu au calitatea de functionari pubici.

*Tematica si bibliografiile pentru concursurile de recrutare a candidatilor pentru functiile publice de la DGASPC Buzau pot fi consultate AICI

 


Categorii: Actual, Autoritati, Jobs, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*