Consiliul Județean Buzău se întrunește în ședință ordinară săptămâna viitoare

Consilierii sunt convocați joi dimineață pentru a-și exprima votul în privința a 17 proiecte aflate pe ordinea de zi.

 

Ședința ordinară pe luna iulie a Consiliului Județean Buzău va avea loc mai devreme de termenul la care sunt convocate de obicei aceste întruniri, respectiv ultima zi de joi a lunii. De această dată, ședința ava avea loc la jumătatea lunii, consilieri județeni fiind convocați pentru joi, 16 iulie, cu începere de la ora 9.30.

La fel ca și ședințele din ultimele luni, și de această dată, întrunirea va avea loc în Sala Mare a Consiliului Județean, singura care asigură spațiul necesar pentru păstrarea distanței de siguranță între participanți.

Pe ordinea de zi a ședinței de joi sunt incluse 17 proiecte de hotărâri care urmează a fi supuse la vot, unul dintre ele făcând referire la o a treia rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli a Spitalului Județean de Urgență,  care urmează să primească 2,8 milioane de lei, sumă alocată de la Ministerul Sănătății, pentru achiziții de aparatură și echipamente medicale.

Totodată, vor fi supuse la vor și două proiecte care aduc anumite modificări unor hotărâri aprobate anterior, cu privire la două programe derulate de DGASPC Buzău, în beneficiul persoanelor cu dizabilități și al unor tineri și copii, beneficiari ai serviciilor de asistență socială.

 

Lista completă a proiectelor de hotărâri care vor fi supuse la vot în ședința de joi dimineață este următoarea:

 1. Proiect de hotărâre nr. 118/08.07.2020 privind execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul II 2020 pe cele două secțiuni.
 2. Proiect de hotărâre nr. 119/08.07.2020  privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2019 – formă actualizată 3.
 3. Proiect de hotărâre nr. 120/08.07.2020  rectificarea a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2020.
 4. Proiect de hotărâre nr. 121/08.07.2020  rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Județean de Urgență Buzău.
 5. Proiect de hotărâre nr. 122/08.07.2020  pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 43/19.02.2020 privind aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „ÎMPREUNĂ – Suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități” în cadrul programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor – Apelul nr. 4 – Dezvoltare locală”.
 6. Proiect de hotărâre nr. 123/08.07.2020  pentru modificarea bugetului proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai bun” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 105/2019 pentru aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Servicii sociale pentru un viitor mai bun”, în cadrul POCU AP/PI 9 IV/OS 4.12, 4.13&4.14, apel complementar: POR 2017/8/8.1/8.3/C, grup vulnerabil: copii.
 7. Proiect de hotărâre nr. 124/08.07.2020  privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 299/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale De Asistență Socială Și Protecția Copilului Buzău și a regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale/unităților de asistență socială din structura instituției publice județene de asistență socială-formă actualizată.
 8. Proiect de hotărâre nr. 125/08.07.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Adunarea Generală și respectiv, în Consiliul Director ale Asociației „Clubul Sportiv Handbal Club Buzău 2012.
 9. Proiect de hotărâre nr. 126/08.07.2020 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care județul Buzău este membru asociat.
 10. Proiect de hotărâre nr. 127/08.07.2020 privind aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău.
 11. Proiect de hotărâre nr. 128/08.07.2020 privind aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.
 12. Proiect de hotărâre nr. 129/08.07.2020 privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 051 BUZĂU AUTOGARA XXL – LOPĂTARI, operatorului de transport SC MARY SYMON COMEX SRL.
 13. Proiect de hotărâre nr. 130/08.07.2020 privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 057 BUZĂU AUTOGARA XXL – SĂPOCA – CHILIILE, operatorului de transport SC NICO DNR CORNEL SRL.
 14. Proiect de hotărâre nr. 131/08.07.2020 privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 082 BUZĂU AUTOGARA SUD – CLONDIRU, operatorului de transport SC RCG BUS CĂTĂTURISM SRL.
 15. Proiect de hotărâre nr. 132/08.07.2020 privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru traseele judeţene cod 089 RÂMNICU SĂRAT AUTOGARA VALMAN TUR – ALEXANDRU ODOBESCU și cod 090 RÂMNICU SĂRAT AUTOGARA VALMAN TUR – VALEA SALCIEI, operatorului de transport SC VALMAN TUR SRL.
 16. Proiect de hotărâre nr.133/08.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău – formă actualizată.
 17. Proiect de hotărâre nr. 134/08.07.2020 pentru aprobarea acordării de recompense financiare elevilor din județul Buzău care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională pentru clasa a VIII-a și respectiv, bacalaureat în anul 2020.

Categorii: Actual, Autoritati, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*