Consiliul Județean Buzău se întrunește joi în ședință ordinară

25 octombrie 2019 | 0 comentarii |

Pe ordinea de zi a ședinței figurează 22 de proiecte de hotărâri care vor fi supuse la vot, între care și două care vizează activitatea Spitalului Județean de Urgență Buzău.

 

Consilierii județeni buzoieni sunt convocați joi, 31 octombrie, la ședința ordinară pe luna în curs, programată să înceapă de la ora 9.00. Ordinea de zi va fi una mai bogată, cuprinzând 22 de proiecte de hotărâri, în privința cărora consilieri își vor exprima votul.

Acestea vizează execuția bugetului propriu al județului pe trimestrul al treilea al anului, aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la finele anului precedent, precum și o serie de rectificări ale bugetelor unor instituții aflate în subordinea Consiliului Județean.

Totodată, vor fi supuse la vot două proiecte referitoare la implicarea Consiliului Județean în două proiecte culturale, precum și la aprobarea unor modificări în statul de funcții al unor instituții din subordine, printre care și Spitalul Județean de Urgență.

Nu în ultimul rând, va fi supus la vor și un proiect de hotărâre pentru acordarea de premii elevilor și profesorilor buzoieni care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale.

 

Lista completă a proiectelor de hotărâri care vor fi supuse la vot în ședința din data de 31 octombrie este următoarea:

 1. Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul III 2019 pe cele două secțiuni
 2. Aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018 – formă actualizată 2
 3. Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019
 4. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
 5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului Județean Buzău
 6. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
 7. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 8. Aprobarea restituirii de către Consiliul Județean Buzău, în numele și pentru Județul Buzău, a soldului la contractul de credit nr. 522897/2014
 9. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Buzău și Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu” pentru realizarea unui proiect cultural
 10. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la proiectul inițiat de Asociația „Forum Art” – „Școala Internațională de Sculptură Măgura, Județul Buzău, ediții anuale
 11. Aprobarea dezmembrării unui lot de teren de 2.400 mp. din suprafața de 11.308 mp. proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, strada Horticolei, nr. 52
 12. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Proiect Tehnic – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DJ 203C, km. 17+300-19+000, comuna Florica, Judeţul Buzău”
 13. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Berca a suprafeţei de teren în lungime de 2 km. din DJ 102F, situat în intravilanul comunei Berca
 14. Primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat
 15. Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Buzău – formă actualizată pentru anul 2019(Anexa poate fi consultată la Serviciul Managementul Documentelor și Relații Publice din cadrul Cosniliului Județean Buzău)
 16. Aprobarea Regulamentului privind organizarea serviciului de pază și a regimului de acces în unitatea sanitară publică cu paturi – Spitalul Județean de Urgență Buzău
 17. Aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
 18. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii aprobat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
 19. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
 20. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
 21. Acordarea de premii speciale elevilor din Județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și profesorilor coordonatori în anul școlar 2018-2019
 22. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 31.10.2019.

Categorii: Actual, Autoritati, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*