Dezbatere publică

18 iunie 2021 | 0 comentarii |

Ministerul Sănătății organizează miercuri, 23 iunie 2021, ora 14.30, la sala de consiliu, etaj 3, şedinţa publică de dezbatere a proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului nr.1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

Cei care doresc să formuleze propuneri și recomandări o pot face în format electronic, word, la adresa de email: mihaela.raiciulescu@ms.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, până la data de 22 iunie 2021, ora 17.00.

Înscrierea la dezbatere se face tot în format electronic, la adresa de email: mihaela.raiciulescu@ms.ro, până la data de 22 iunie 2021, ora 17.00, iar pentru înscriere sunt necesare: nume și prenume, compania/instituția, doresc/nu doresc luarea cuvântului. Accesul în sală se va face pe baza documentului de identitate, miercuri, 23 iunie 2021, începând cu ora 14.00.

Înscrierea participanților la ședința de dezbatere publică se va face în ordinea în care a fost primită solicitarea de participare la adresa de e-mail mai sus menționată, dar nu mai mult 15 persoane. Cuvântul se va acorda în ordinea înscrierii, iar timpul alocat fiecărui participant este de 3 minute.

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, „b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie”, menționează Ministerul Sănătății.

La dezbaterea publică vor participa secretarul de stat Vass Levente, reprezentanți ai Direcţiei generale resurse umane, structuri şi politici salariale, precum și reprezentanți ai Colegiului Farmaciștilor din România.

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web: www.ms.ro, rubrica Transparenţă decizională – Acte normative în transparență.

 


Adaugati un comentariu


 

*