Examenul pentru obținerea gradului de medic specialist începe în septembrie

14 august 2020 | 0 comentarii |

Ministerul Sănătății a anunțat că a decis organizarea examenelor care ar fi trebuit să aibă loc în primăvară, dar s-au amânat din cauza pandemiei, în perioada 23 septembrie-24 octombrie.

 

Ministerul Sănătăţii anunță că, în perioada 23 septembrie-24 octombrie, se va organiza sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în rezidenţiat, respectiv în cea de a doua specialitate, până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea prevederilor  Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare. Examenul, care ar fi trebuit să se desfășoare în aprilie, a fost amânat din cauza pandemiei, va fi susținut în centrele universitare medicale din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara și constă în proba scrisă, probe clinice şi proba practică.

Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de asistenţă medicală vor transmite prin servicii poștale dosarele de înscriere, la Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene din centrele universitare de examen, respectiv la Direcţia de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti, sau la ministerele cu reţea sanitară proprie, în perioada cuprinsă între 10-26 august 2020 inclusiv. „Candidații care au depus dosare de examen în vederea susținerii examenului programat a se desfășura începând cu data de 19 martie 2020, vor fi admiși automat în listele candidaților din sesiunea 12 septembrie 2020”, se menționează în anunțul Ministerului Sănătății, privind examenul de specialist.

Direcţiile de Sănătate Publică Județene, respectiv direcţiile de specialitate ale ministerelor cu reţea sanitară proprie vor completa on-line listele nominale cu candidaţii înscrişi, până la data de 28 august 2020, ora 12:00, întreaga responsabilitate a completării corecte a datelor din tabel revenindu-le acestor instituții.

 

Pot participa la examen medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care la data de 31 decembrie 2020 încheie stagiul de pregătire (inclusiv audierea cursurilor-conferinţă), conform curriculelor aprobate pentru fiecare specialitate; medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care au încheiat stagiul de pregătire şi nu au susţinut acest examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare, dar şi medicii, medicii dentişti şi farmaciştii specialişti sau primari care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sănătăţii pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi şi care, la data de 31 decembrie 2020, încheie stagiul de pregătire în noua specialitate.

Tot în această sesiune se pot prezenta la examen, prin derogare de vechime, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii care încheie stagiul de pregătire în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021-22 martie 2021, inclusiv. „Pentru această categorie de candidaţi, confirmarea ca medic specialist/medic dentist specialist/farmacist specialist, se va face cu data de întâi a lunii următoare finalizării stagiului de pregătire, pe baza adeverinţei eliberată de unitatea angajatoare pentru rezidenţi, respectiv de coordonatorul de stagiu pentru cei aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, din care să rezulte efectuarea integrală a pregătirii de specialitate. Aceste documente trebuie să poarte antetul unității sanitare emitente, număr și dată de eliberare, semnătura managerului și ștampila rotundă a unității”, menționează Ministerul Sănătății.

 

Examenul de medic, respectiv farmacist specialist se va desfăşura într-o clinică acreditată pentru formarea în specialitatea respectivă, în prezenţa comisiei aprobate pentru această sesiune și constă într-o probă scrisă, cu 10 subiecte formulate din tematica fiecărei specialităţi, care se va desfășura pe parcursul a trei ore, iar cei care obțin punctaj de promovare la proba scrisă vor susține apoi una sau două probe clinice şi proba practică, conform probelor prevăzute de tematicile fiecărei specialităţi.

Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează fiecare probă a examenului cu minim nota 7.00, astfel âncât să obțină în final cel puțin media 7.00. Elaborarea baremului de corectare pentru proba scrisă, precum şi modul de desfăşurare a tuturor probelor este de competenţa comisiilor de examen aprobate pentru această sesiune.

Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea medicină de urgenţă se va desfăşura în centrele universitare Bucureşti – Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti şi Târgu Mureş – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş şi va consta într-o probă scrisă care va consta dintr-un test de tip grilă cu 250 de întrebări cu răspunsuri multiple și se va desfășura pe durata a 4 ore (proba clinică teoretică), iar proba practică se desfăşoară utilizând simulatoare de pacient.

Candidaţii care au susţinut şi au promovat proba scrisă într-o sesiune anterioară, dar au fost respinşi la examen din cauza rezultatelor la probele clinice/practice, vor susţine numai aceste probe, luându-se în considerare punctajul de promovare al probei scrise anterioare, pentru următoarele 3 sesiuni ordinare de examen de specialitate, după promovare.

 

Examenul pentru obţinerea titlului de specialist în specialitatea Anestezie şi Terapie Intensivă se va organiza în perioada 12 septembrie – 24 octombrie, simultan cu examenul EDA, pentru medicii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2020. Acest examen se va desfăşura într-o clinică acreditată pentru formarea în specialitatea respectivă, în prezenţa comisiei aprobate pentru această sesiune, în centrele universitare medicale Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara. Examenul constă din proba scrisă, probele clinice şi proba practică.

Prima probă de examen, proba scrisă, se va desfăşura sâmbătă, 12 septembrie, în centrul universitar Bucureşti. Probele clinice şi proba practică se vor susţine după promovarea probei scrise, în centrele universitare: Bucureşti, Cluj- Napoca, Iaşi, Timişoara şi Târgu Mureş.

Taxa de examen este de 300 de lei și se va achita prin mandat poştal sau prin ordin de plată, pe numele candidatului, în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru corespondenţă se va menţiona „Taxă examen specialist”. Această taxă se poate returna numai în situația dosarelor respinse, iar candidații absenți la examen vor beneficia de reportarea taxei pentru sesiunea următoare.

Detalii despre înscriere și concurs pot fi accesate pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății, secțiunea Examene și concursuri naționale.

 


Adaugati un comentariu


 

*