Documentele medicale prelungite în perioada stării de alertă expiră pe 31 martie

30 martie 2021 | 0 comentarii |

Anunțul vine din partea CNAS, care atenționează pacienții că vor avea nevoie de o nouă evaluare a medicului specialist pentru emiterea de documente noi.

 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) amintește că la data de 31 martie expiră valabilitatea unor documente medicale al căror termen a fost prelungit în mod repetat în perioada stării de alertă. Conform prevederilor în vigoare, acestea nu mai sunt utile după data sus-amintită și, în consecință, pacienții au nevoie de o nouă evaluare la medicul specialist, pentru obținerea unor documente noi. Mai exact, este vorba de biletele de trimitere pentru specialităţi clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, pentru specialităţi paraclinice, recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive care se depun sau se transmit la casa de asigurări de sănătate și deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive.

În același document sunt prezentate prevederile a două noi acte normative aprobate recent de Guvern, care asigură cadrul legal pentru decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale contractate, conținând și reglementări aplicabile în contextul pandemiei, pentru trimestrul II al anului în curs. Astfel, conform noilor prevederi, consultaţiile medicale acordate în asistenţa medicală primară şi în ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog şi logoped, pot fi acordate şi la distanţă, utilizând orice mijloace de comunicare.

 

Acestea se acordă şi se validează fără a fi necesară utilizarea cardului de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia, în timp ce toate celelalte servicii medicale vor fi validate cu cardul de sănătate. În același timp, consultaţiile la distanţă din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare, precum şi cele de îngrijiri paliative în ambulatoriu se acordă fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere, iar pentru toate celelalte consultaţii este necesar biletul de trimitere.

Noile prevederi vizează și activitatea medicilor de familie care pot prescrie în continuare medicamente pentru pacienţii cronici, inclusiv pe cele restricţionate din lista de medicamente compensate şi gratuite care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate. Pentru medicamentele care se eliberează în baza unor protocoale terapeutice şi a unor formulare specifice este necesară evaluarea periodică a medicului de specialitate, pentru a confirma sau modifica schema de tratament, la termenele prevăzute în protocoalele terapeutice sau în scrisorile medicale.

 

Adrian Gheorghe

Tot în baza noilor acte normative aprobate de Guvern la sfârșitul săptămânii trecute, medicii de familie pot iniţia tratamentul specific şi în absenţa unei scrisori medicale emise de medicul din ambulatoriul de specialitate sau din spital, pentru medicamentele notate cu „*” din lista de medicamente compensate şi gratuite.

În continuare, aceștia pot emite prescripții medicale pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului de către medicul specialist – scrisoare medicală sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere – şi pentru medicamentele care se prescriu de către medicii specialişti în conformitate cu limitările de prescriere.

În situațiile  în care este nevoie de prezentarea unor documente către casele de asigurări de sănătate acestea pot fi transmise și prin mijloace electronice de comunicare, sau pot fi depuse de către alte persoane în numele asiguratului. Totodată, CNAS mai precizează că   mijloacele electronice de comunicare se pot folosi şi pentru transmiterea de către casele de asigurări de sănătate a documentelor eliberate necesare asiguraţilor, pentru a nu mai fi nevoie ca aceștia să se deplaseze la sediile respectivelor instituții.

Referindu-se la aceste noi prevederi, președintele CNAS, Adrian Gheorghe, a declarat că „în condiţiile determinate de evoluţia situaţiei epidemiologice, aceste noi măsuri asigură accesul neîntrerupt şi nediscriminatoriu al asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale necesare pentru diagnosticarea, tratarea şi monitorizarea bolilor, inclusiv a celor cu impact major asupra stării de sănătate”.

 


Categorii: Actual, Autoritati, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*