Masurile speciale anuntate de CNAS pentru cazurile de blocare a sistemului informatic in sanatate, aprobate prin Hotarare de Guvern

27 octombrie 2016 | 0 comentarii |

Executivul a modificat si completat doua acte normative prin care reglementeaza procedurile de acordare, raportare si decontare a serviciilor medicale in situatiile in care se produc intreruperi in functionarea PIAS.

 

medic siui card cnasMasurile anuntate de presedintele CNAS, Radu Tibichi, la inceputul acestei luni, dupa blocarea Platformei Informatice din Asigurarile de Sanatate (PIAS) timp de aproape patru zile, generand proteste ale medicilor si pacientilor care din aceasta cauza nu au putut beneficia de servicii medicale, au fost reglementate, miercuri, prin modificarea si completarea a doua acte normative, anunta Ministerul Sanatatii (MS).

Pentru a fi evitata aparitia de disfunctionalitati in accesul asiguratilor la serviciile medicale, au fost modificate si completate HG nr. 206/2015 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2015 si 2016 si Anexa 2 la HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, se mentioneaza in comunicatul MS.

 

card-medicPotrivit masurilor aprobate de Executiv, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) constata si comunica, prin publicarea pe site-ul propriu, intreruperile in functionarea PIAS. „In astfel de cazuri, serviciile si dispozitivele medicale, inclusiv cele din  cadrul programelor nationale de sanatate curative, se acorda off-line”, iar „furnizorii de medicamente elibereaza in sistem off-line medicamentele din prescriptiile medicale on-line si off-line”, se precizeaza in comunicatul MS care mentioneaza ca „anterior, medicamentele puteau fi furnizate de farmacii doar in regim on-line”.

Pentru a se putea aplica aceste masuri, Executivul a decis ca „presedintele CNAS emite ordin, pana la termenul de raportare a activitatii lunare prevazut in contract, pentru ziua/zilele in care sunt constatate intreruperi in functionarea PIAS. Ordinul, care se publica pe site-ul CNAS, cuprinde conditiile de transmitere in PIAS a serviciilor acordate off-line si conditiile de validare a acestora, in cazul imposibilitatii de a utiliza on-line sistemul national al cardului de asigurari sociale de sanatate, parte componenta a PIAS, ca urmare a intreruperii functionarii acestei platforme”.

 

card sanatateTot in sedinta de ieri, Guvernul a aprobat prelungirea cu 3 luni a valabilitatii HG 206/2015, respectiv pana la 31 martie 2017, pentru a se asigura continuitatea accesului la servicii medicale inclusiv in ceea ce priveste eliberarea medicamentelor si materialelor sanitare specifice asigurate bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate.

Dr. Radu Tibichi, presedintele CNAS, a anuntat la inceputul acestei luni, ca se va  modifica termenul de validare a serviciilor medicale si retetelor inregistrate off-line.  „Vom face toate eforturile sa optimizam platforma informatica, astfel incat serviciile medicale sa se raporteze si sa se valideze exclusiv online, aceasta modificare a cadrului normativ fiind doar pentru situatii exceptionale”, a declarat presedintele CNAS, intr-un comunicat remis miercuri, dupa sedinta de Guvern. Totodata, presedintele Casei a precizat ca termenul de raportare a activitatii lunare prevazut in contractul incheiat de CNAS cu furnizorii de servicii sau de dispozitive medicale se va putea modifica, de comun acord, ca urmare a nefunctionarii platformei informatice in perioada de raportare. De asemenea, serviciile medicale, medicamentele sau dispozitivele medicale acordate off-line, in conditiile in care apar disfunctionalitati la utilizarea cardului de sanatate in perioada de intrerupere a sistemului informatic, nu vor mai fi invalidate, asa cum s-a intamplat pana acum.

 


Adaugati un comentariu


 

*