Media de la Bacalaureat nu va mai conta la admitere, la UMF Iași

7 ianuarie 2022 | 1 comentariu |

Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” a decis ca, începând din această vară, să nu mai ia în calcul nota de la bacalaureat a candidaților, ci doar notele obținute la examenul pe care aceștia îl vor susține. 

 

Media de la Bacalaureat nu va mai conta la admiterea în una dintre facultățile Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, începând cu sesiunea iulie 2022, anunță instituția de învățământ superior.

Tinerii care vor dori să studieze medicina, farmacia sau unul din celelalte domenii pe care universitatea le are în programa de învățământ, nu se vor mai baza decât pe notele pe care le vor obține la testul grilă, prin rezolvarea subiectelor pentru care vor avea la dispoziție 3 ore.

Potrivit metodologiei adoptate de către Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”, în 5 ianuarie 2022, din calculul notei de admitere se elimină media pe care a obținut-o candidatul la bacalaureat.

Rectorul UMF Iași, Viorel Scripcariu, spune că a fost eliminată „media de la bacalaureat din calculul mediei finale la concursul de admitere pentru că ponderea era oricum nesemnificativă, de doar 10%. Considerăm că testul grilă rămâne cea mai obiectivă și relevantă cale de verificare a cunoștințelor candidaților”.

 

Concursul de admitere din iulie 2022 va consta, așadar, doar în susținerea probei scrise (test grilă) pentru ocuparea locurilor subvenționate de stat și a locurilor cu taxă în lei. În cadrul cifrei de școlarizare aprobate, universitatea acordă cel puțin 10 locuri bugetate, absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială. În cazul în care locurile nu se ocupă, aceste locuri vor fi distribuie către ceilalți candidați.

Selecția candidaților va ține cont, așadar, numai de nivelul pregătirii profesionale a acestora și se realizează prin:

1. Susținerea unui probe scrise (test grilă), în limba română, pentru ocuparea locurilor subvenționate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă în lei.

2. Evaluarea performanțelor școlare și, eventual, universitare ale candidaților, pe baza dosarului personal depus, pentru locuri cu taxă în valută și locuri cu taxă în lei pentru a doua facultate.

Candidații se vor înscrie la concursul de admitere exclusiv online, prin completarea unui formular tip, accesând platforma dedicată concursului de admitere, de pe portalul oficial al umfiasi. Documentele care constituie dosarul de concurs vor fi depuse tot online (scanate), în secțiuni specifice din platforma dedicată concursului de admitere, conform calendarului Concursului de admitere.

 

Concursul de admitere 2022 se organizează de către UMF Iași pe domenii de licență, la specializările:

A. Programe de studiu din domeniul Sănătate (reglementate sectorial și general):

• Medicină (durata studiilor 6 ani)

• Medicină Dentară (durata studiilor 6 ani)

• Farmacie (durata studiilor 5 ani)

• Asistență Medicală Generală (durata studiilor 4 ani),

• Nutriție și Dietetică (durata studiilor 3 ani)

• Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare (durata studiilor 3 ani)

• Tehnică dentară (durata studiilor 3 ani)

• Asistență de profilaxie stomatologică (durata studiilor 3 ani)

• Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic (durata studiilor 3 ani)

• Audiologie și protezare auditivă (durata studiilor 3 ani)

B. Domeniul Științe inginerești aplicate:

• program de studiu Bioinginerie – 240 credite (durata studiilor 4 ani)

 

Examenele pe care le vor susține candidații în 2022 vor fi structurate în funcţie de programul de studiu, disciplinele de concurs sunt următoarele:

Pentru programele de studiu Medicină și Medicină Dentară:

– Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu și Chimie organică sau Fizică (la alegere)

Pentru programul de studiu Farmacie:

– Chimie organică (obligatoriu) și Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – la alegere.

Pentru programele de studiu: Asistență Medicală Generală, Tehnică dentară, Nutriție și dietetică, Asistență de Profilaxie Stomatologică, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic: la alegere, între Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) sau Chimie organică.

Pentru programul de studiu Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare: Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

Pentru programul de studiu Audiologie şi protezare auditivă: Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

Pentru programul de studiu Bioinginerie: la alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)Comentarii (1)

  1. Anca Nicoleta Negrut spune:

    Ar trebui eliminată peste tot.
    Ar trebui să fie ex. de admitere la toate facultățile, iar diploma de bacalaureat doar un act obligatoriu la dosar ,nu și cu cotă procentuală la media de admitere.

Adaugati un comentariu


 

*