Medicamente compensate cu 90% pentru mai mulți pensionari

2 septembrie 2019 | 0 comentarii |

CNAS anunță că, începând cu 1 septembrie, se majorează plafonul de compensare a medicamentelor, de la 990 la 1.139 lei, astfel că medicii prescriptori trebuie să țină seama de noua reglementare.

 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunță că, începând cu 1 septembrie, crește plafonul până la care pensionarii pot beneficia de medicamente compensate, la 1.139 lei, inclusiv. Hotărârea care reglementează această decizie a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 712 din 29 august și a avut în vedere faptul că, de la 1 septembrie 2019, a fost majorat punctul de pensie cu 15%, iar pensiile au crescut de la 1.100 la 1.265 de lei/lună.

Pentru ca accesul pensionarilor la medicamente compensate cu 90% să nu fie afectat, Executivul a decis și majorarea  plafonului de compensare a medicamentelor, „indiferent dacă (pensionarii – n.r.) realizează sau nu alte venituri”.

Astfel, executivul a hotărât ca începând cu aceeași dată să crească și plafonul până la care se acordă compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor corespunzatoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublista B la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, de la 990 de lei, până la 1.139 de lei/lună, inclusiv.

Finanțarea se asigură din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (50%) și de la bugetul de stat (40%), din bugetul Ministerului Sănătății, sub forma de transferuri către bugetul FUNASS.

 

CJAS Buzău anunță medicii prescriptori că, în contextul noilor prevederi legislative, a fost modificat Ordinul comun al ministrului Sănătății și președintelui CNAS nr. 674/252/2012, privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără prescripție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a acestui formular.

De asemenea, pe site-ul oficial al CJAS Buzău a fost publicat ordinul comun al ministrului Sănătății și președintelui CNAS de modificare a ordinului nr. 726/507/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, cu modificările și completările ulterioare.

Conform datelor oficiale, în perioada iulie 2018 – iulie 2019, peste 2,8 milioane de rețete, în valoare de 226 de milioane de lei, au fost eliberate unui număr de 491.384 pensionari, la nivel național, consumul mediu lunar de medicamente pentru pensionarii cu venituri din pensii de până la 990 lei/lună fiind de aproape 18,84 milioane de lei. Potrivit cifrelor prezentate în ședința de Guvern, peste 2,2 milioane de pensionari se încadrează în noul plafon.

 


Adaugati un comentariu


 

*