Avocatul Poporului reclamă încălcarea unor drepturi ale persoanelor cu handicap

2 septembrie 2019 | 0 comentarii |

Instituția a sesizat Curtea Constituțională cu privire la anumite modificări aduse Legii privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 

Avocatul Poporului a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că a sesizat la Curtea Constituțională  excepția de neconstituționalitate referitoare la o ordonanță de urgență a Guvernului care aduce anumite modificări la Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

În opinia reprezentanților instituției, prevederile incriminate nu mai oferă posibilitatea persoanelor cu handicap să desfășoare activități independente, existând astfel riscul că acestea să devină din persoane independente financiar, asistați social. Mai exact, ordonanța prevede că unitățile protejate fără personalitate juridică cu gestiune proprie, sub formă de secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, ONG-urilor sau persoanele cu handicap autorizate, nu mai pot desfășura activități economice independente.

Avocatul Poporului consideră că o astfel de prevedere, reclamată, de altfel, și de Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România (CNDR), contravine dispozițiilor constituționale, atât în ceea ce privește drepturile persoanelor cu handicap, cât și în privința regimului ordonanțelor de urgență. „Avocatul Poporului constată că situaţia extraordinară şi urgenţa reglementării sunt doar proclamate, fără a fi în realitate motivate şi fără a fi precizat vreun element prin care să se demonstreze motivele având caracter de urgenţă şi situaţia extraordinară în care se află Guvernul, din cauza cărora este necesară modificarea reglementării unităţilor protejate. În aceste condiţii, reglementarea are caracter arbitrar, dificil de legitimat”, se arată în comunicatul instituției.

 

În sesizarea adresată Curții Constituționale, Avocatul Poporului mai precizează că nu sunt respectate limitele de reglementare prin ordonanţă de urgenţă, fiind astfel afectate drepturile persoanelor cu handicap, atât prin scăderea gradului de protecţie pe care statul trebuie să o asigure în special în domeniul integrării în muncă şi în viaţa comunităţii, precum şi prin efectul creşterii implicite a riscului de excluziune socială al acestei categorii defavorizate, reprezentată de persoanele cu handicap.

Documentul menționează că, deși statul român este un stat social „măsura diminuării tipurilor de unităţi protejate autorizate restrânge în mod nejustificat participarea activă la viaţa socială şi economică a persoanelor cu handicap”.

Avocatul Poporului reamintește că România a ratificat Convenţia europeană privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi și astfel și-a sumat o serie de obligații cu privire la respectarea drepturilor acestei categorii. O astfel de obligație prevede și eliminarea barierelor, astfel încât nicio persoană cu dizabilităţi să nu fie discriminată, marginalizată, exclusă sau abuzată, iar alegerile şi aspiraţiile ei să fie respectate şi sprijinite. Sunt aduse în discuție prevederile articolului 15 din Carta socială europeană, care consacră dreptul persoanelor cu handicap la autonomie, la integrare socială şi la participare în viaţa comunităţii, drept care le este îngrădit de modificările aduse recent legii și pe care instituția le consideră ca fiind neconstituționale.

Unitățile protejate sunt un tip de organizație ce desfășoară activități de economie socială și au cel puțin 30% din angajați persoane cu dizabilități, fiind autorizate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru derularea anumitor tipuri de activități.

 

 

Săptămâna trecută, CNDR a cerut ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi, şi ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, printr-o petiție publică, iniţierea demersurilor necesare pentru ca plata indemnizaţiilor lunare pentru toate persoanele cu handicap grav să fie făcută prin Agenţiile Judeţene și a Municpiului București pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin finanţare de la bugetul de stat, începând cu data de 1 ianuarie 2020, subliniind că întârzierea adoptării acestei măsuri va conduce la efecte „dezastruoase” pentru viaţa şi autonomia persoanelor cu dizabilităţi din România.

Abuzurile şi efectele negative” generate de prevederile legislative actuale sunt înregistrate în fiecare zi de la organizaţiile membre ale CNDR şi de la persoanele cu dizabilităţi din întreaga ţară, iar ritmul şi volumul acestor „măsuri abuzive este în creştere rapidă”, își motivează CNDR solicitarea de aprobare şi adoptare cât mai rapidă a măsurilor bugetare care să oprească această tendinţă îngrijorătoare la nivel naţional.

Demersul este susţinut de: Filiala Bucureşti a Asociaţiei Distroficilor Muscular, Asociaţia Calea spre Acces, Asociaţia pentru Persoane cu Dizabilităţi Fizice „Sf. Haralambie” Braşov, Asociaţia Distroficilor Muscular din România, Federaţia Sindicatul Asistenţilor Personali ai Persoanelor cu Handicap România, Asociaţia Persoanelor cu Disabilităţi Fizice Dej, Asociaţia Handicapaţilor Neuromotor – Argeş, Fundatia Star Hope, Filiala Arad a Asociaţiei Distroficilor Muscular, Asociaţia Pro Stem Cell, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale.

 


Adaugati un comentariu


 

*