Președintele Iohannis cere reexaminarea legii medicului veterinar

8 iulie 2019 | 0 comentarii |

Șeful statului consideră că legea privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor necesită anumite completări și corelări cu legislația în vigoare, precum și avizul CES. Medicii veterinari au lansat o „petiție online” de susținere a legii.

 

Președintele Klaus Iohannis a respins la promulgare legea prin care medicii veterinari cu drept de liberă practică ar urma să încheie contracte de concesiune pe cinci ani și să primească 10.000 de lei/lună pentru activități sanitare veterinare cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului.

Considerată de inițiatori și de către medicii veterinari drept „una dintre cele mai importante acte normative în domeniu adoptate de Legislativ în ultimii ani”, Legea pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative, pare să nu fi întrunit toate exigențele Administrației Prezidențiale, astfel că a ajuns din nou în Parlament.

În solicitarea de reexaminare se arată că, una dintre modificările cel mai bine primite de medicii veterinari concesionari, anume încheierea cu DSVSA-urile județene a contractelor de concesiune pe 5 ani, „modificările şi completările aduse cadrului normativ prin legea transmisă spre promulgare vizează exclusiv varianta asigurării activităţilor sanitar-veterinare publice pe bază de contract de concesiune, generând confuzie cu privire la posibilitatea efectivă de utilizare a alternativei angajării de personal sanitar-veterinar propriu”.

 

În ceea ce privește acordarea sumei de 10.000 de lei lunar, fiecărui beneficiar de contract de concesiune, președintele consideră că „ar trebui să ţină cont de volumul activităţii medicilor veterinari, astfel încât să nu genereze inechităţi între medicii veterinari de liberă practică” și solicită „evaluarea impactului financiar asupra bugetului general consolidat şi, de asemenea, se impune ca sursa de finanţare a acestor cheltuieli să aibă un caracter obiectiv şi efectiv”.

În opinia președintelui, lipsa unei fundamentări judicioase referitoare la numărul circumscripţiilor necesare, evoluţia numărului de animale pe specii raportat la numărul existent, istoricul numărului de locuitori aferent acestor circumscripţii, se impune reexaminarea dispoziţiilor care reglementează activitatea medicilor veterinari concesionari „prin instituirea unor norme clare de natură să asigure aplicabilitatea şi viabilitatea unei asemenea măsuri legislative şi, totodată, să respecte şi exigenţele referitoare la fundamentarea soluţiilor legislative şi evaluarea preliminară a impactului noilor reglementări prevăzute de art. 6 şi art. 7 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă”, se mai arată în cererea de reexaminare.

 

Totodată, Administrația Prezidențială susține că unele dispoziţii ale actului normativ trimis la promulgare mențin posibilitatea încheierii unor acte adiţionale la contractele de concesiune a activităţilor sanitar-veterinare publice valabile la data intrării în vigoare a celor două ordonanţe de urgenţă, astfel că „dispoziţiile modificate de art. II şi art. III din legea supusă reexaminării nu sunt corelate cu dispoziţiile mai sus amintite, generând dificultăţi în aplicare”.

În plus, președintele consideră că, întrucât profesia de medic veterinar este una „liberală şi independentă, cu organizare autonomă reglementată”, care este organizată şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari, este „necesară şi solicitarea avizului Consiliului Economic şi Social”, care, potrivit normelor legale în vigoare „este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative”, în domeniile: „(…) f) cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente”.

Medicii veterinari consideră însă că „inadvertențele” semnalate de președinte puteau fi rezolvate prin normele de aplicare a legii, de aceea, Colegiul Medicilor Veterinari din România a lansat, în spațiul public, o „petiție online” prin care, orice persoană care conștientizează că „această lege este vitală” pentru un control mai bun al bolilor la animale de catre medicii veterinari de liberă practică și va contribui la stoparea „deșertificării” profesiei de medic veterinar în zona rurală, este invitată să o susțină. În prima zi după lansare, petiția a strâns peste 1.500 de semnături. Lista de semnături va fi depusă, alături de un memoriu, la Parlamentul României, la 1 septembrie 2019.

Legea a fost aprobată în Parlament pe 5 iunie 2019, cu 211 voturi „pentru” și 49 de abțineri.

 


Adaugati un comentariu


 

*