Legea medicului veterinar, o nouă modificare

11 iulie 2022 | 0 comentarii |

Proiectul vizează, printre altele, clarificarea diferențelor dintre asistența medical-veterinară și consultanță, interzicerea comercializării anumitor categorii de produse medicinale veterinare și armonizarea cu legislația europeană în domeniu. 

 

Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar, considerată a fi una care „efecte benefice atât pentru stabilitatea și predictibilitatea activității medicilor veterinari concesionari, cât și pentru stat”, promulgată de președintele Klaus Iohanis în decembrie 2020, va fi din nou modificată.

O nouă propunere legislativă, semnată de 26 de parlamentari, vizează modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar şi abrogarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

Potrivit inițiatorilor, noul proiect de legeeste forma îmbunătățită a unei alte inițiative legislative, înregistrată (…) la Camera Deputaților, adoptată în Parlamentul României și ulterior declarată neconstituțională din cauza lipsei prevederilor tranzitorii, ca atare respinsă în anul 2022”.

 

Modificările noului act normativ au ca scop, pe de o parte, stabilirea unui cadru legislativ mai adecvat, coerent și acoperitor în ceea ce privește organizarea profesiei de medic veterinar, a Colegiului Medicilor Veterinari din România, precum și îmbunătățirea organizării și funcționării unităților medical-veterinare, iar pe de altă parte, stabilirea cerințelor de recunoaștere a titlurilor de calificare obținute în țări terțe și punerea în acord cu prevederile Directivei 2005/36/CE, privind recunoașterea calificărilor profesionale, cu legislația europeană din domeniul produselor medicinale veterinare și cu punctul de verere emis de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Inițiativa legislativă statuează posibilitatea recunoașterii calificării de medic veterinar cetățenilor din țările terțe, dar care sunt titulari ai cărții albastre a UE sau sunt beneficiari ai unei forme de protecțieși pune accent pe îmbunătățirea permanentă a cunoștinșelor medicilor veterinari, prin participarea obligatorie la programe de dezvoltare.

 

În expunerea de motive se arată că „în practică s-a constatat că există confuzii între activitățile medicale propriu-zise și cele de consultanță, motiv pentru care se impune clarificarea diferențelor dintre activitatea de asistență medical-veterinară și consultanță, precum și tratarea diferită a unităților medical-veterinare în funcție de specificul acestora”.

Astfel, cabinetele medical-veterinare de consultanță vor furniza exclusiv servicii de consultanță tehnică și legislativă medical-veterinară, iar unitățile în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară vor acorda îngrijiri, tratamente, intervenții în urma stabilirii diagnosticului și vor avea posibilitatea de a comercializa, pe lângă produsele medicinale veterinare utilizate în actul medical veterinar și alte produse care vin în sprijinul actului medical (șampoane, cosmetice, suplimente/furaje complementare, diete, etc.) fără o autorizație suplimentară, acestea fiind activități multidisciplinare.

 

O altă prevedere din inițiativa legislativă privește unitățile medical-veterinare. „Din motive imperative de interes general privind protecția sănătății publice, protecția mediului și independența medicilor veterinari în exercitarea profesiei, acționariatul și majoritatea voturilor în cadrul Adunării generale, în societățile care dețin unități medical-veterinare de consultanță, de asistență medical-veterinară sau unități farmaceutice veterinare pentru comercializarea cu amănuntul a produselor medicinale veterinare, trebuie să revină medicilor veterinari”, se arată în expunerea de motive.

Pentru evitarea conflictelor de interese, proiectul prevede că activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor medicinale veterinare și cele de prestări servicii medical-veterinare sunt incompatibile cu activitatea de producție și de distribuție angro a produselor medicinale veterinare și cu activitatea de creștere a animalelor terestre și acvatice”.

Inițiativa legislativă prevede, de asemenea, interzicerea comercializării unor categorii de produse medicinale veterinare precum antimicrobiene și antiparazitare injectabile, imunologice, hormonale injectabile, produse utilizate pentru eutanasie, produse stupefiante și psihotrope, precum și produsele care conțin substanțe aflate sub control național, acestea fiind disponibile exclusiv medicilor veterinari, în cadrul asistenței medical-veterinare.

 

Inițiatorii actului normativ spun că au ținut cont de legislația europeană și modul în care aceasta a fost interpretată de CJUE, fără a se raporta la legislația altor țări membre. Aatfel, ținând cont de faptul că spre deosebire de alte state membre unde animalele sunt crescute doar în ferme, în România numărul fermelor este foarte scăzut și au un efectiv de animale relativ mic, actul normativ stabilește că pot deține capital în entitățile care asigură asistența medical-veterinară sau practică comerț cu amănuntul al produselor medicinale veterinare și persoane care nu dețin calificarea profesională de medic veterinar, cu condiția să nu se depășească „ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor de protecție a sănătății publice și independența profesională a medicilor veterinari”.

Proiectul prevede, de asemenea, ca sancțiunile pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul produselor medicinale veterinare să fie stabilite de Guvern, la propunerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

În plus, pentru a asigura continuitatea economică a entităților din domeniu și pentru a oferi o perioadă de timp suficientă în vederea implementării noilor cerințe, inițiatorii propun ca legea să intre în vigoare la 6 luni de la promulgare.

Noua formă a legii a fost prezentă în Biroul Permanent al Camerei Deputaților pe 29 iunie și în aceeași zi a fost transmisă spre dezbatere la Senat.

 


Adaugati un comentariu


 

*