Legea medicului veterinar, din nou modificată

29 septembrie 2020 | 0 comentarii |

Inițiată de medicul veterinar-deputat buzoian Dănuț Păle, legea care reglementează profesia de medic veterinar a fost aprobat în urmă cu doi ani, dar nu a putut fi aplicată, așa că parlamentarii și-au dat seama că sunt necesare noi modificări, ca să poată fi în acord cu legislația comunitară în domeniu și să poată fi aplicată.

 

Danut Pale

Parlamentarii au modificat din nou Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, care a suscitat vii dispute și chiar o grevă a medicilor veterinari concesionari. Ultima modificare a actului normativ a fost operată în 2018, pentru ca România să scape de o procedură de infringement ce se apropia de sancțiuni. Cu ocazia respectivă, unii parlamentari au adus și unele modificări care nu făceau parte dintre cele cerute de transpunerea legislației comunitare în dreptul intern și care creau posibilitatea unor interpretări, nereguli și chiar abuzuri. Una dintre aceste situații este reglementarea referitoare la comercializarea medicamentelor de uz veterinar.  În acest domeniu nu există profesia de „farmacist”, ca în medicina umană, iar medicul veterinar se ocupă și de acest aspect. „Modul în care se comercializează medicamentele de uz veterinar este extrem de important, pentru că are relevanță asupra sănătății umane. Antibioticele, de exemplu, se folosesc atât pentru tratarea oamenilor cât și a animalelor, iar în acest domeniu știm cu toții ce probleme sunt la nivel internațional. Tot în uzul veterinar se folosesc și anumite substanțe speciale, care necesită o atenție deosebită, atât la eliberare cât mai ales la administrare. De aceea, prin noul act normativ se revine la funcționarea farmaciilor veterinare doar în prezența unui medic veterinar și nu sub coordonarea unui medic veterinar așa cum fusese modificată legea anterior. Modificările operate acum vin să împiedice eventualele nereguli sau abuzuri, cu scopul de a maximiza profitul în detrimentul aprovizionării sigure și de calitate cu medicamente”, precizează medicul veterinar buzoian Dănuț Păle, vicepreședinte al Comisiei de Agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaților, inițiatorul legii.

 

Danut Pale

Prin același act normativ se reglementează și condițiile specifice pentru derularea și încetarea acordurilor – cadru de servicii prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare, condițiile privind decontarea activităților sanitar – veterinare publice, dispozițiile  aplicabile medicilor veterinari de liberă practică împutemiciți în relație cu exploatațiile comerciale autorizate/înregistrate sanitar – veterinar, drepturile și obligațiile părților contractante, precum și criteriile de eligibilitate și factorii de evaluare pentru atribuirea acordului – cadru de servicii pentru prestatorii de servicii – medici veterinari organizați în condițiile legii.

Profesia de medic veterinar este o profesie reglementată la nivel european, iar Colegiul Medicilor Veterinari din România este garantul competențelor profesionale ale membrilor săi și atestă onorabilitatea și moralitatea profesională a medicilor veterinari. Profesia de  medic veterinar are ca obiective apărarea sănătății animalelor, sănătății publice, protecția și bunăstarea animalelor, protecția consumatorului și a mediului înconjurător, asigurarea siguranței alimentare și facilitarea relațiîlor comerciale. De aceea, inițiativa legislativă vizează stabilirea unui cadru legislativ mai adecvat, coerent și acoperitor în ceea ce priveşte organizarea profesiunii de medic veterinar, Colegiul Medicilor Veterinari, precum și  îmbunătățirea organizării și funcționării unităților medical veterinare, punerea în acord cu prevederile Directivei 36/2005, cu legislația europeană din domeniul medicamentelor veterinare și a punctului de vedere emis de catre Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării”, subliniază medicul veterinar deputat Dănuț Păle care a ocupat, timp de cinci mandate anterior activității de parlamentar, funcția de președinte al Colegiului Medicilor Veterinari din Buzău, iar în două mandate a fost și vicepreședinte la nivel național.

 

În contextul în care activitatea medicilor veterinari era insuficient reglementată în raport cu direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului Bucureşti, și în contextul în care se înregistrează o criză acută de medici veterinari, la începutul anului 2020 existând 151 de circumscripții sanitar-veterinare vacante, a fost reglementat și cadrul legislativ primar necesar pentru asigurarea funcționării sistemului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor. Astfel, sintagma „contract de concesiune pe o durată de 5 ani” a fost înlocuită cu „acord-cadru de servicii pe o durată de 4 ani”, iar totodată s-au reglementat clar condițiile în care medicii veterinari concesionari primesc lunar, pentru fiecare contract, suma de 10.000 lei, exclusiv TVA, din bugetul Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în baza decontului justificativ care trebuie depus.

Erau necesare aceste modificări, pentru că numai prin această soluție legislativă poate fi asigurată, în regim de urgență, deblocarea situației existente, respectiv asigurarea aplicării Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor pe întreg teritoriul național, precum și asigurarea accesului cetățenilor din toate unitățile administrativ-teritoriale la serviciile de asistență sanitară veterinară”, subliniază medicul veterinar deputat buzoian.

Proiectul legislativ a primit deja votul parlamenarilor din Comisia pentru Agricultură, urmând ca Raportul să fie supus votului plenului Camerei Deputaților.

 


Adaugati un comentariu


 

*