Dănuț Păle vrea sporuri echitabile pentru personalul ANSVSA

14 noiembrie 2019 | 0 comentarii |

Deputatul buzoian a amendat Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice, astfel încât să fie eliminate „discriminările” privind acordarea sporurilor specifice pentru condițiile de muncă.  

 

Danut Pale

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dezbătută marți, 12 noiembrie, dezbătură în Comisia pentru muncă și protecție socială, a fost amendată de deputatul social democrat buzoian Dănuț Păle, care dorește în acest fel să fie eliminate inechitățile în ceea ce privește salarizarea personalului din cadrul ANSVSA, care în forma actuală prevede acordarea unor sporuri salariale doar celor care beneficiau de ele în decembrie 2018 .

Potrivit actului normativ amendat, Drepturile salariale aferente personalului aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice și instituțiilor subordonate, respectiv din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din subordine, se recalculează și se stabilesc, prin derogare de la art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 […], cu aplicarea prevederilor cap. I lit. B art. 1 și cap. II lit. I art. 1, repectiv prevederilor cap. II lit. A, sec. II, pct. 6.2., a) și c), din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modficările și completările ulterioare, începând cu drepturile salariale aferente lunii intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Medic veterinar de profesie și vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaților, Dănuț Păle arată căÎn forma actuală a Legii, sporurile specifice pentru condițiile de muncă pot fi acordate doar personalului care a avut acele sporuri la salariul de bază existent în plată în decembrie 2018. O parte a personalului ANSVSA și al structurilor din subordine a avut cuprinse sporurile specifice condițiilor de muncă doar în funcție de asumarea diferiților ordonatori de credite sau în baza unor decizii ale instanțelor de judecată, ceea ce în contextul actual duce la o serie de discriminări în cadrul aceleiași categorii de salariați. Am dorit astfel să aduc o modificare prin care categoriile de personal din același compartiment, cu aceeași expunere la factorii de risc să beneficieze de sporurile cuvenite. Vor fi avantajați cei care după majorarea salariului din decembrie 2017 nu au ajuns la grilele maximale stabilite pentru 2022 și nu au putut beneficia de sporurile pentru condițiile specifice de muncă”.

 

Danut Pale – DSVSA Buzau

Capitorul II lit. A, sec. II, pct. 6.2. al anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 prevede acordarea de sporuri pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare / periculoase care implică risc de îmbolnăvire şi/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii – de până la 35%, sporul pentru condiţii deosebit de periculoase cum sunt TBC, bruceloză, gripa aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pesta, febra aftoasă, leucoze şi alte boli asemenea, anatomie patologică, necropsii şi medicină legală, corespunzător activităţii efective desfăşurate în aceste condiţii, precum şi corespunzător activităţii specifice din laboratoarele sanitare şi pentru siguranţa alimentelor – de până la 75% sau sporul de izolare de până la 20%.

Dănuț Păle consideră că „personalul ANSVSA și al structurilor din subordine este supus, de asemenea, unor riscuri. Prin prisma profilului Autorității se expune la diverse boli și medii periculoase. Pentru muncă egală și riscuri asemănătoare trebuie plată egală. Raportul comisiei a fost adoptat, iar după dezbaterea în plenul Camerei Deputaților sper ca legea să fie promulgată cât mai repede, pentru a intra în vigoare”.

 


Adaugati un comentariu


 

*