Parteneriat între DGASPC Buzău și Crucea Alb-Galbenă, în sprijinul persoanelor cu dizabilități

20 februarie 2020 | 0 comentarii |

Grupul țintă include 675 de persoane adulte cu diferite grade de handicap, dintre care 50 beneficiază de asistență în cadrul unui centru special al DGASPC.

 

Consiliul Județean a aprobat demararea unui proiect propus de către Direcția Generală a Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău (DGASPC), privind asigurarea de suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități. Grupul țintă al proiectului este alcătuit din două categorii de beneficiari, prima fiind reprezentată de cele 50 de persoane cu handicap sever aflate în îngrijirea centrului special de la Stâlpu al DGASPC, iar cealaltă, de 625 de persoane cu dizabilități care trăiesc în comunitate, pe raza comunelor Merei, Pietroasele, Ulmeni și Stâlpu. Dintre persoanele din a doua categorie, 196 sunt încadrate în grad de handicap grav, 348 sunt încadrate în grad de handicap accentuat, 71 în grad mediu și doar 10 în grad de handicap ușor.

Proiectul urmează să se deruleze pe durata a trei ani, având patru obiective specifice. Primul constă în înființarea unei locuințe maxim protejate la Stâlpu, care să ofere servicii de cazare la standardele obligatorii pentru 10 din cele 50 de persoane aflate în grija centrului DGASPC, urmărindu-se și înființarea unui centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri, care va oferi servicii integrate atât persoanelor cu dizabilități care vor fi transferate în locuințele protejate, cât și celor din comunitate.

 

Totodată, se dorește creșterea gradului de informare și conștientizare a comunității cu privire la persoanele cu handicap, precum și acordarea de sprijin specialiștilor și membrilor familiilor care se ocupă cu îngrijirea acestor persoane.

În cadrul programului, DGASPC va încheia un parteneriat cu filiala din Buzău a fundației Crucea Alb-Galbenă, ai cărei voluntari vor avea o serie de îndatoriri specifice. Astfel, aceștia se vor ocupa cu instruirea personalului de specialitate al DGASPC cu privire la  îngrijirea persoanelor cu dizabilități, prin furnizarea de informații din sfera serviciilor medicale, acordând consiliere medicală și beneficiarilor de servicii din centrul de zi de la Stâlpu.

Totodată, personalul din centru va fi instruit și în ceea ce privește tehnicile de acordare a primului ajutor, tehnici ce vor fi prezentate și membrilor familiilor care au în îngrijire persoane cu handicap.

 

DGASPC Buzau

Persoanele din grupul țintă, dar și aparținătorii, vor fi informați, de asemenea, cu privire la programele de lucru și facilitățile oferite de cabinetele medicale, precum și de posibilitățile de tratament balnear. Nu în ultimul rând, va fi creat și un ghid de bune practici privind modul de îngrijire a acestei categorii de persoane vulnerabile.

Valoarea totală a proiectului este de 4.785.000 de lei, din care 2.871.000 de lei vor fi alocați pentru construirea locuinței protejate și pentru reabilitarea și dotarea centrului de zi. Restul de 1.914.000 de lei vor fi alocați pentru serviciile de management al proiectului și pentru celelalte activități stabilite.

Prin serviciile nou înființate se dorește acordarea de asistență pentru cel puțin 105 persoane, precum și instruirea a minim 120 de membri ai familiilor persoanelor cu dizabilități din aria de implementare a proiectului, în cadrul sesiunilor de instruire, informare și consiliere. De asemenea, cel puțin 35  de  specialiști din cadrul DGASPC vor participa  la  cursurile  de  formare și sesiunile  de  instruire  în domeniul serviciilor socio-medicale pentru persoane cu dizabilități.


Adaugati un comentariu


 

*