Ministerul Sănătății eficientizează costurile din sistem, pe bani europeni

9 noiembrie 2020 | 0 comentarii |

În acest scop a fost demarată implementarea unui proiect aprobat pentru finanțare, care se va derula pe parcursul a trei ani.

 

Ministerul Sănătății a anunțat astăzi implementarea unui proiect pe bani europeni, care își propune îmbunătățirea calității și performanței serviciilor spitalicești prin evaluarea costurilor și standardizare. Valoarea totală a proiectului, care se va derula pe parcursul a 36 de luni, este de 23.658.041 de lei, dintre care 21.217.231 de lei reprezintă finanțate din bani europeni, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, al Fondului Social European.

Ministerul Sănătăți are calitatea de lider de proiect, iar parteneri în implementarea acestuia vor fi Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui set de instrumente în domeniul costurilor, al calității în sănătate și a cadrului unitar de utilizare a acestora, care să sprijine procesul de elaborare și implementare a politicilor de sănătate bazate pe dovezi, contribuind astfel la îmbunătățirea calității și performanței serviciilor spitalicești din România” se arată în comunicatul remis cu ocazia lansării proiectului.

 

Pe parcursul celor trei ani se va realiza o sistematizare a procesului de colectare și prelucrare a datelor utilizate pentru calculul costurilor serviciilor spitalicești în România, prin elaborarea și implementarea instrumentelor unitare, necesare în analiza și evaluarea serviciilor de sănătate.

De asemenea, proiectul prevede elaborarea și adoptarea unor standarde de cost pentru primele 20 cele mai frecvente patologii – cazuri internate în regim de spitalizare continuă, ceea ce va permite consolidarea capacității administrative de planificare strategică și financiară la nivelul sistemului de sănătate.

Proiectul vizează și dezvoltarea capacității și a abilităților necesare pentru personalul din autoritățile publice centrale și locale, în scopul de a crește receptivitatea față de nevoile reale ale pacienților și nivelul de profesionalizare.

Nu în ultimul rând, sistematizarea și simplificarea actelor normative în domeniul calității serviciilor de sănătate constituie o altă țintă a proiectului.

 

Astfel, la finalul celor 36 de luni de implementare, angajații Ministerului Sănătății, ai CNAS și ai ANMCS vor fi instruiți și certificați pentru utilizarea instrumentelor și implementarea metodologiilor specifice în domeniul colectării datelor și calculul costurilor serviciilor spitalicești cel al colectării datelor și codificarea cazurilor internate și regim de spitalizare continuă și în domeniul managementului calității serviciilor spitalicești.

Tot în cadrul proiectului va fi elaborat un manual de management al calității serviciilor spitalicești și mai multe metodologii unitare de colectare a datelor și de calcul a costurilor serviciilor spitalicești.

De asemenea se va elabora o metodologie unitară și instrumente de implementare a sistemului internațional de clasificare a maladiilor și vor fi stabilite standarde de cost pentru primele 20 cele mai frecvente patologii, de la nivelul spitalelor.

 


Adaugati un comentariu


 

*