Amenzi mai mici pentru farmaciile comunitare

9 noiembrie 2020 | 0 comentarii |

Actul normativ care modifică în acest sens Legea farmaciei a fost promulgat zilele trecute de președintele Klaus Iohannis.

 

Din această săptămână intră în vigoare noile modificări aduse Legii farmaciei, care prevăd diminuarea cuantumului amenzilor aplicate farmaciilor comunitare ce încalcă anumite dispoziții prevăzute în această lege. Ordonanța de urgență în acest sens a fost promulgată la finele săptămânii trecute de președintele Iohannis, iar prevederile sale devin aplicabile odată cu publicarea în Monitorul Oficial.

Astfel, amenzile pentru angajarea de personal farmaceutic de specialitate care nu posedă drept de liberă practică, distribuţia medicamentelor fără documente care să ateste provenienţa sau calitatea acestora, nerespectarea prevederilor privind procedura de retragere a medicamentelor, comercializarea medicamentelor cu termen de valabilitate depăşit, nerespectarea regulilor de bună practică și funcţionarea oficinei locale de distribuţie fără să fie înscrisă în autorizaţia de funcţionare a farmaciei în structura căreia funcţionează se vor sancționa cu amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei la prima abatere, respectiv cu amendă între 10.000 și 20.000 de lei, dacă abaterea se repetă. Inițial, amenzile prevăzute în lege pentru aceste abateri erau mult mai mari, fiind cuprinse între 10.000 și 50.000 de lei.

De asemenea, au fost diminuate și amenzile în cazul afişării în farmacii a materialelor publicitare privind medicamentele, cu încălcarea reglementărilor în materie. Cuantumurile amenzilor pentru această abatere variază între 1.000 și 2.000 de lei, față de cuantumurile între 5.000 și 10.000 de lei, aplicate până acum.

 

În cazul farmaciilor sau drogheriilor care nu sunt deservite de cel puțin un farmacist, respectiv cel puțin un asistent de farmacie, amenda poate fi cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei, față de 10.000 de lei și 50.000 de lei, cât era cuantumul aplicabil până acum.

Pentru desfăşurarea activităţilor fără autorizaţie de funcţionare, deţinerea sau eliberarea în drogherii a unor medicamente ale căror deţinere şi eliberare sunt interzise în drogherie, desfăşurarea în unităţile farmaceutice a altor activităţi decât cele prevăzute de lege, vânzarea şi eliberarea prin intermediul activităţilor ce fac obiectul serviciilor societăţii informaţionale a medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală, de către unităţi farmaceutice cu nerespectarea prevederilor legale, vânzarea şi eliberarea prin intermediul activităţilor ce fac obiectul serviciilor societăţii informaţionale a medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală fără autorizaţie de funcţionare, se vor sancționa cu amenzi de la 20.000 lei la 50.000 de lei la prima abatere, respectiv amenzi între 50.000 și 100.000 de lei, în cazul repetării abaterii.

 

Totodată, în această situație se poate dispune și anularea autorizației de funcționate. Pentru aceste abateri, vechile amenzi erau cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei.

O altă categorie de abateri o reprezintă eliberarea de medicamente în lipsa aprobării preţului de producător de către Ministerul Sănătăţii, cu excepţia situaţiei neaprobării preţului în termenul legal și practicarea unor preţuri cu amănuntul mai mari decât cele aprobate. Amenzile pentru prima abatere vor fi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, iar pentru abateri repetate, între 10.000 și 20.000 de lei, față de cuantumurile între 50.000 și 100.000 de lei aplicate până acum.

Ordonanța mai prevede simplificarea procedurii de efectuare a inspecţiilor pentru autorizarea, mutarea punctului de lucru cu destinaţie de unitate farmaceutică, înfiinţarea oficinelor locale de distribuţie, precum şi pentru reorganizarea spaţiului unităţilor farmaceutice, având în vedere importanţa strategică naţională a funcţionării eficiente a sistemului de autorizare, supraveghere şi control al asistenţei farmaceutice a populaţiei.

 


Adaugati un comentariu


 

*