Noi reglementări privind modul de acordare a serviciilor medicale

Pe toată perioada stării de urgență, medici de familie și cei din ambulatoriu pot acorda consultații de la distanță prin intermediul mijloacelor de comunicare pe carele au la dispoziție, iar termenul de valabilitate al biletelor de trimitere s-a prelungit la 90 de zile.

 

Proiectul de act normativ propus de specialiștii din domeniul medical și de reprezentanții organizațiilor de pacienți, referitor la un set de măsuri privind modul de acordarea serviciilor medicale pe parcursul stării de urgență, a fost aprobat și s-a materializat într-o hotărâre de guvern adoptată la începutul acestei săptămâni. Scopul noului document legislativ este acela de asigura accesul la servicii medicale în condiţii de siguranţă pentru medici şi pacienţi, prin limitarea deplasărilor şi interacţiunii cu alte persoane, în perioadă în care încă mai este în vigoare starea de urgență.

Astfel, în această perioadă, medicii de familie şi medicii de specialitate din ambulatoriu pot acorda consultaţii la distanţă, care pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea într-un număr maxim de 8 consultaţii pe oră. În categoria pacienților care pot fi consultați la distanță se încadrează și cei care prezintă simptome specifice infecției cu noul coronavirus, indiferent dacă aceștia sunt sau nu asigurați.

Medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriul clinic va consemna consultaţiile medicale la distanţă în fişa pacientului şi în registrul de consultaţii, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, şi va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele, inclusiv prescripţiile medicale, vor fi transmise apoi pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

 

În continuare, medicii de familie pot emite prescripţii medicale pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului, şi pentru medicamentele care până acum erau prescrise de către medicii specialişti. Totodată, pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament, medicii de familie pot elibera prescripţie medicală fără a mai fi necesară o noua reevaluare a medicului specialist, respectiv fără a mai fi necesară reînnoirea scrisorii medicale iniţiale.

În cazul în care situația o impune, medicii din spital pot elibera la externarea pacientului prescripţie medicală în ambulatoriu pentru maxim 90 de zile, conform scrisorii medicale sau biletului de ieşire din spital, cu excepţia medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile.

 

O altă prevedere importantă prevăzută în hotărârea de guvern se referă la  suspendarea obligativității utilizării cardului naţional de sănătate şi a documentelor înlocuitoare ale acestuia, pe toată durata în care starea de urgență este în vigoare.

Totodată, s-a prelungit cu 90 de zile termenul de valabilitate a biletelor de trimitere pentru specialităţi clinice şi a biletelor de trimitere pentru specialităţi paraclinice, a recomandării medicale pentru dispozitive medicale şi a deciziei de aprobare pentru efectuarea investigaţiei PET-CT. De asemenea, s-au prelungit și termenele de aplicare a actelor normative referitoare la pachetele de servicii şi la contractul-cadru, precum şi la programele naţionale de sănătate, pe toată perioada stării de urgenţă.

Nu în ultimul rând, actul legislativ mai prevede că, în cazul unităţilor de specialitate care acordă servicii medicale, investigaţii paraclinice, medicamente în cadrul programelor naţionale de sănătate publică, cât şi al unităţilor sanitare care vor derula programe naţionale în perioada stării de urgenţă, sumele alocate nu se vor limita la plafonul stabilit pentru trimestrul întâi al anului.

 


Adaugati un comentariu


 

*