Patru asistenti medicali pentru primarie

5 martie 2015 | 0 comentarii |

Dispensarele scolare din municipiu au nevoie de patru asistente medicale specializate in domeniul medico-ocrotire.

 

scoala cabinet medicalMai vitregita de specialisti ca orice alt domeniu medical din Romania, medicina scolara a inceput sa ramana si fara asistenti medicali, fie pentru ca unii dintre ei s-au pensionat, fie ca altii au plecat sa lucreze in strainatate, unde salariile sunt chiar si de zece ori mai mari. In aceasta situatie se afla si cabinetele medicale scolare din municipiul Buzau, unde este nevoie de patru asistenti medicali cu gradul principal, specializati in domeniul medico-ocrotire. Astfel, Primaria municipiului Buzau organizeaza concurs pentru cele patru posturi de asistent medical vacante in dispensarele scolare din subordine.

Concursul va avea loc in perioada 18-20 martie 2015 si va consta in doua probe, respectiv, test grila si interviu/proba practica.

 

cabinet medical scolarPentru a putea participa la concurs, concurentele trebuie sa indeplineasca, cumulativ, conditiile prevazute in Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, candidatele trebuie sa fi absolvit studii superioare in asistenta medicala (de scurta sau de lunga durata), ori scoala postliceala sanitara, in domeniul medico-ocrotire, sa detina certificat de membru eliberat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (in termen de valabilitate), care sa ateste dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical, sa aiba o vechime de cel putin cinci ani in specialitate, cu gradul principal, sa detina asigurare de malpraxis in tgermen de valabilitate.

 

cabinet medical scoalaInscrierea la concurs se poate face pana pe data de 13 martie, la sediul Primariei Buzau, camera 23, tot aici urmand sa se sustina testul grila, in ziua de 18 martie, ora 10, respectiv interviul/proba practica, pe 20 martie.

Dosarul de inscriere la concurs va contine: o cerere de inscriere la concurs, adresata Primariei Buzau sau primarului municipiului Buzau; copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice; copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in profesie si/sau in specialitatea studiilor; cazierul judiciar; adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Pentru a fi admise, concurentele trebuie sa promoveze ambele probe

 

Bibliografia si tematica necesare pot fi accesate AICI


Categorii: Actual, Jobs, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*