Prima rectificare bugetară pentru Spitalul Județean, pe agenda ședinței Consiliului Județean Buzău din 28 martie

27 martie 2024 | 0 comentarii |

Pe ordinea de zi se află 26 de proiecte de hotărâre care vor fi supuse aprobării, între care patru vizează Spitalul Județean de Urgență Buzău, care funcționează din punct de vedere administrativ în subordinea Consiliului Județean. 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în baza Dispoziției nr. 93/21.03.2024 a Președintelui Consiliului Județean (CJ) Buzău, emisă în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Buzău este convocat în şedinţă de îndată, în data de 28 martie 2024, ora 10.00. Ședința va avea loc la sediul instituției, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, sala D. Filipescu, anunță CJ Buzău.

Pe ordinea de zi se află 26 de proiecte de hotărâre care urmează să fie supuse aprobării, majoritatea vizând rectificări bugetare, finanțarea unor proiecte și modificarea statelor de funcții ale instituțiilor din subordinea CJ Buzău, precum și 4 rapoarte privind privind activitatea desfășurată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Buzău în anul 2023; situația gestionării bunurilor din proprietatea județului Buzău în anul 2023; evaluarea implementării Legii nr. 544/2001 la nivelul Consiliului Județean Buzău în anul 2023; transparența decizională în anul 2023.

 

 

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Proiect de hotărâre nr. 65/2024 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2024

2. Proiect de hotărâre nr. 66/2024 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

3. Proiect de hotărâre nr. 67/2024 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Muzeului Județean Buzău

4. Proiect de hotărâre nr. 68/2024 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

5. Proiect de hotărâre nr. 69/2024 privind aprobarea formei actualizate II a Programului de achiziții publice al proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană Vasile Voiculescu Buzău” Cod S.M.I.S., Contract de finanţare nr. 1539/12.03.2018

6. Proiect de hotărâre nr. 70/2024 privind aprobarea formei actualizate II a Programului de achiziții publice al proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău” Cod S.M.I.S. 126730 Contract de Finanțare nr. 4.593 din data de 22.07.2019

7. Proiect de hotărâre nr. 71/2024 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții publice al proiectului „Dotarea cu Microbuze Școlare Verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” cod 9 – PNRR/2023/C15/MEDU/l10, Contract de finanţare nr. ME11992/12.09.2023, nr. CJB15784/13.09.2023

8. Proiect de hotărâre nr. 72/2024 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții publice al proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru unele unități de învățământ preuniversitar, precum și a unor unități conexe din Județul Buzău” cod F-PNRR-Dotări-2023-2601, Contract de finanţare 139DOT/2023

9. Proiect de hotărâre nr. 73/2024 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții publice al proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48”, Contract de finanţare nr. 561/G/GES/22.05.2023

10. Proiect de hotărâre nr. 74/2024 privind aprobarea formei actualizate II a Programului de achiziții publice al proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”

11. Proiect de hotărâre nr. 75/2024 privind aprobarea formei actualizate I a Programului de achiziții publice al proiectului „Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău”. Contract de finanțare MCID-DGGCPNRR nr. 760.210/20.11.2023

12. Proiect de hotărâre nr. 76/2024 privind aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul 2024, conform Legii nr. 34/1998

13. Proiect de hotărâre nr. 77/2024 privind stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe raza teritoriului județului Buzău de către persoane fizice

14. Proiect de hotărâre nr. 78/2024 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea și desfășurarea ediției a XII-a a Proiectului „Măgura Art”, iulie 2024

15. Proiect de hotărâre nr. 79/2024 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a unor responsabilități financiare pentru organizarea ediției 2024 a „Universității de vară de la Rm. Sărat” de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

16. Proiect de hotărâre nr. 80/2024 pentru aprobarea unor cofinanțări ale Consiliul Județean Buzău pentru activități școlare

17. Proiect de hotărâre nr. 81/2024 privind aprobarea completării art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 97/2023 pentru aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a cofinanțării a trei proiecte de investiții ale Consiliului Raional Soroca și, respectiv Preturii Sectorului Botanica din Republica Moldova

18. Proiect de hotărâre nr. 82/2024 pentru stabilirea destinației imobilului din strada Chiristigii nr. 3, proprietatea publică a Județului Buzău, aflat în administrarea Consiliului Județean Buzău

19. Proiect de hotărâre nr. 83/2024 pentru aprobarea demolării imobilului proprietate privată a Județului Buzău situat în municipiul Rm.Sărat, strada Focșani, nr. 1B, județul Buzău

20. Proiect de hotărâre nr. 84/2024 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Ministerul Apărării Naționale pentru punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor în format digital pentru teritoriul administrativ al județului Buzău

21. Proiect de hotărâre nr. 85/2024 privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care Județul Buzău este membru asociat

22. Proiect de hotărâre nr. 86/2024 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău

23. Proiect de hotărâre nr. 87/2024 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău

24. Proiect de hotărâre nr. 88/2024 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

25. Proiect de hotărâre nr. 89/2024 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2023 precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău pentru anul 2024

26. Proiect de hotărâre nr. 90/2024 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 02.04.2024

II. RAPOARTE

1. Raport privind activitatea desfășurată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Buzău în anul 2023

2. Raport privind situația gestionării bunurilor din proprietatea județului Buzău în anul 2023

3. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Județean Buzău în anul 2023

4. Raport anual privind transparența decizională în anul 2023

PROIECT SUPLIMENTAR

Proiect de hotărâre nr. 92/2024 pentru modificarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 232/2023 privind stabilirea costurilor medii lunare de întreținere, a contribuțiilor lunare de întreținere datorate și a baremelor de datorii specifice pentru persoanele adulte asistate în căminele pentru persoane vârstnice și alte centre din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău


Adaugati un comentariu


 

*