Spitalul Săpoca scoate la concurs un post de medic psihiatru

27 martie 2024 | 0 comentarii |

Dosarele de înscriere la conurs se pot depune la sediul unității medicale, serviciul RUNOS, până pe data de 8 aprilie, iar concursul se va desfășura în perioada 22-29 aprilie.

 

Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist psihiatrie, cu norma întreagă (7 ore/ zi), în cadrul secţiei Psihiatrie I – acuţi Săpoca, pe perioadă nedeterminată.

Candidații trebuie să fie absolvenți ai unei Universități de Medicină, cu diplomă de licență, confirmați în specializarea psihiatrie; să aibă cetăţenia română sau a unui alt stat membru UE/ SEE/ Confederaţia Elveţienă; să aibă capacitate deplină de muncă; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; să îndeplinească condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, autorităţii, umanităţii, de corupţie sau de serviciu, de fals ori contra înfăptuirii justiţiei; nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii; nu a comis infracțiuni de natură sexuală, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, etc.

 

În vederea participării la concurs, candidaţii sunt informați că pot depune dosarul de înscriere în termen de 10 zile lucrătoare de la afişării anunțului, respectiv, până pe data de 08 aprilie 2024, ora 16.00, la Serviciul RUNOS, iar relaţii suplimentare se pot obtine la tel. 0238528145/6/7, int. 173.

Selecția dosarelor de înscriere va avea loc pe date de 9 aprilie, iar pe 10 aprilie se pot depune eventuale contestații privind selecția dosarelor.

Pe 11 aprilie are loc afișarea rezultatelor finale ale selecției, iar candidații admiși vor susține proba scrisă pe 22 aprilie, începând cu ora 10.00. După afișarea rezultatelor, care va avea loc în aceeași zi, iar rezultatul la eventualele contestații se va fișa pe 24 aprilie.

Candidații care trec cu bine de proba scrisă vor susține proba clinică sau practică, pe 25 aprilie, iar după soluțioarea eventualelor contestații, rezultatele finale se vor afișa pe 29 aprilie.

Detalii despre concurs, AICI

 


Categorii: Actual, Jobs, Medici, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*