CNAS prelungește termenul de valabilitate pentru adeverințele înlocuitoare ale cardului de sănătate duplicat

27 martie 2024 | 0 comentarii |

Adeverința înlocuitoare va fi astfel valabilă până la eliberarea cardului național de sănătate duplicat și nu doar 60 de zile, așa cum era până acum. 

 

Printr-un Ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), publicat în Monitorul Oficial[1], s-a reglementat prelungirea valabilității adeverinței înlocuitoare a cardului național de asigurări de sănătate până la emiterea cardului duplicat. Astfel, durata valabilității adeverinței nu va mai fi limitată la 60 de zile, ca până acum, și nu va mai fi necesară emiterea periodică a unei noi adeverințe, până la emiterea noului card, transmite instituția, printr-un comunicat.

Durata până la emiterea cardului duplicat poate depăși două luni, iar asigurații pot fi puși în situația neplăcută de a face drumuri repetate la casele de asigurări de sănătate. Măsura prelungirii duratei de valabilitate a adeverinței de înlocuire a cardului național duplicat implicit debirocratizează și fluidizează activitatea caselor de asigurări de sănătate și diminuează cozile de la ghișee”, a precizat dr. Valeria Herdea, președintele CNAS.

Adeverințele emise până la data intrării în vigoare a ordinului menționat își păstrează însă perioada de valabilitate prevăzută în acestea.

 

Adeverința înlocuitoare a cardului național de asigurat la sistemul public de sănătate se emite pentru asigurații care depun la casa de asigurări de sănătate cererea de eliberare a cardului duplicat, în cazul pierderii, deteriorării, furtului cardului inițial sau al schimbării datelor de identitate ale titularilor.

Ordinul prevede că cererea de eliberare a cardului duplicat, completată și semnată de titular sau, după caz, de reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia, se poate transmite și prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță, cu condiția să fie însoțită de copia actului de identitate și, după caz, de alte acte doveditoare, precum și de dovada plății contravalorii cardului duplicat.

Persoanele asigurate care nu au avut niciodată card național de sănătate emis, pot beneficia de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale fără să trebuiască să prezinte furnizorului o adeverință în locul cardului”, mai precizează CNAS.

 

[1] Ordinul nr. 335/2024 privind modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate

 


Adaugati un comentariu


 

*