Principalele noutăți incluse în Contractul-cadru aplicabil de la 1 iulie

28 iunie 2021 | 0 comentarii |

Forma finală a documentului a fost aprobată la sfârșitul săptămânii trecute, printr-o hotărâre de guvern.

 

În ședința de guvern de sâmbătă a fost adoptată hotărârea pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022.

Prevederile noului Contract-cadru vor intra în vigoare începând de joi, 1 iulie, și include o serie măsuri noi, pe care Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) le-a prezentat prin intermediul unui comunicat remis la finalul ședinței de guvern. În document se menționează că noile măsuri au ca scop asigurarea unui acces mai bun la serviciile medicale de prevenţie, precum şi la serviciile medicale necesare pentru diagnosticarea, tratamentul şi monitorizarea afecţiunilor.

De asemenea, noul Contract-cadru urmăreşte să susţină inversarea piramidei serviciilor de asistenţă medicală, prin creşterea ponderii serviciilor acordate în medicina primară şi în ambulatoriul de specialitate, şi reducerea internărilor nejustificate pentru pacienţi care ar putea fi trataţi în condiţii de siguranţă în ambulatoriu sau de către medicii de familie”, susțin reprezentanții CNAS.

 

Una dintre noutățile cuprinse în viitorul contract-cadru constă în asigurarea unui pachet de prevenţie comprehensiv pentru adultul asimptomatic cu vârsta de peste 40 de ani. Astfel, noul contract prevede până la trei consultaţii pentru evaluarea riscului, intervenţia asupra factorilor şi obiceiurilor de viaţă care determină riscurile, precum şi monitorizarea pacienţilor. Pentru a asigura accesul la investigaţiile recomandate de medicul de familie în cadrul consultaţiilor de prevenţie, acestea pot fi efectuate de furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi peste valoarea de contract.

Tot de la 1 iulie, pacienții asigurați vor putea beneficia gratuit de mai multe consultați la domiciliu, asigurate de medicul de familie. Mai exact, prin noul Contract-cadru se va deconta câte o consultație la domiciliu pe lună pentru toate tipurile de afecţiuni cronice și pentru fiecare asigurat. Numărul consultațiilor la domiciliu de care vor putea beneficia aceștia va crește astfel la 12, față de 4, câte erau incluse în actualul Contract-cadru, care expiră la 1 iulie.

 

Au fost introduse și noi servicii care vor putea fi acordate de medicii de familie, respectiv, spirometrii, măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale timp de 24 de ore, măsurarea indicelui de presiune gleznă – braţ, efectuare şi interpretare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate.

O altă noutate constă în introducerea unei noi consultații la domiciliu pentru urmărirea lăuzei la 4 săptămâni de la naştere, în plus faţă de consultaţia la domiciliu de care aceasta beneficiază la externarea din maternitate.

Noul Contract-cadru oferă în continuare și posibilitatea consultațiilor la distanță acordate de medicii de familie și de cei din ambulatoriul clinic. Terapiile psihiatrice şi serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog şi logoped pot fi acordate, de asemenea, şi la distanţă.

Sunt incluse și servicii dedicate pacienților care au suferit de Covid-19, care au fost introduse în noul contract-cadru ținând cont de efectele pe termen lung pe care infecția cu noul coronavirus le poate avea la nivel pulmonar și cardiac. Astfel, medicii pneumologi și cardiologi vor putea recomanda asiguraților care au trecut prin boală servicii conexe actului medical, furnizate de fizioterapeuţi, precum şi de psihologi specializați în psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie.

 

Noul Contract-cadru conține și prevederi referitoare la spitalele private aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Acestea vor putea percepe o contribuţie personală de la pacienţii care optează să acceseze servicii de spitalizare în aceste unităţi, iar CNAS susține că aici au fost introduse reglementări clare, care vor proteja drepturile pacienţilor şi le vor oferi predictibilitate asupra costurilor.

Mai exact, aceste servicii se vor acorda pe baza consimţământului exprimat în scris al asiguratului sau reprezentantului legal al acestuia cu privire la serviciile spitaliceşti medicale şi nemedicale pe care urmează să le primească de la furnizorii privaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate şi costurile asociate acestora. Totodată, pacienților li se va prezenta un deviz estimativ la momentul prezentării pacientului/aparținătorului la spitalul privat, cu valabilitatea de 5 zile lucrătoare de la data înmânării. Documentul va conține costurile medicale directe estimate pentru rezolvarea cazului şi costurile serviciilor suplimentare estimate – medicale şi nemedicale. La externare, pacientul va primi un decont.

 


Adaugati un comentariu


 

*