Măsurile speciale care vizează sistemul asigurărilor de sănătate, prelungite până la sfârșitul anului

28 septembrie 2020 | 0 comentarii |

Este vorba de măsuri care au fost adoptate începând cu data de 15 mai, și care ar fi urmat să expire peste câteva zile, pe 30 septembrie.

 

La jumătatea lunii mai, odată cu ieșirea din starea de urgență, au fost adoptate o serie de acte normative în contextul situației epidemiologice generate de pandemia de Covid-19, printre care și o ordonanță care cuprindea prevederi referitoare la sistemul asigurărilor de sănătate. Aceasta cuprindea o serie de modificări, în scopul limitării impactului negativ al pandemiei, modificări valabile până la data de 30 septembrie. Pentru că termenul limită expiră în câteva zile, iar situația epidemiologică în țară continuă să ridice probleme, a fost emisă o nouă ordonanță de guvern, care prevede prelungirea până la sfârșitul anului a prevederilor documentului legislativ adoptat la jumătatea lunii mai.

Astfel, o serie de măsuri speciale în ceea ce privește asigurările de sănătate rămân valabile pentru o perioadă de încă trei luni, până la 31 decembrie, urmând ca, în funcție de evoluția situației epidemiologice, acestea să fie sau nu prelungite și pe parcursul anului viitor.

Se menține posibilitatea ca medicii de familie să prescrie pentru pacienții cronici medicamente restricționate din lista de medicamente gratuite și compensate, iar consultațiile medicale acordate în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, pot fi acordate și la distanță, utilizând orice mijloace de comunicare.

 

Totodată, biletele de trimitere pentru specialităţi clinice, inclusiv cele pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, biletele de trimitere pentru specialităţi paraclinice, recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, precum și deciziile de aprobare pentru procurarea acestora, rămân valabile până pe  31 decembrie. Se menține și posibilitatea suplimentării sumelor contractate cu casele de asigurări de sănătate de către furnizorii de servicii medicale paraclinice, pentru investigaţiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu Covid-19 după externarea din spital, precum și măsura referitoare la decontarea la nivelul realizat a serviciilor acordate de unităţile specializate, care furnizează consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat.

 

De asemenea, tratamentul tuturor persoanelor diagnosticate cu Covid-19 și cu complicații generate de această infecție se decontează din bugetul asigurărilor de sănătate indiferent dacă pacientul are sau nu calitatea de asigurat.

Ordonanța de urgență aprobată zilele trecute mai prevede decontarea cu prioritate a concediilor medicale acordate persoanelor plasate în carantină sau izolare. Se mai menține și obligația caselor de asigurări de sănătate de a deconta serviciile medicale acordate de unităţile sanitare care derulează programe naţionale de sănătate curative la nivelul realizat, prin acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care serviciile au fost acordate, inclusiv dacă a fost depăşit nivelul contractat.

Rămâne valabilă până la sfârșitul anului posibilitatea suplimentării sumelor contractate cu casele de asigurări de sănătate pentru investigaţiile paraclinice şi de imagistică medicală efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu Covid-19 după externarea din spital şi pentru care furnizorii de servicii medicale paraclinice au evidenţe distincte, precum şi a pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet, afecţiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, după încheierea lunii în care au fost acordate investigaţiile paraclinice, prin acte adiţionale.


Adaugati un comentariu


 

*