Se majorează amenzile pentru asigurații care intră în concediu medical nejustificat

Totodată au fost adoptate noi măsuri privind indemnizațiile pentru asigurările de sănătate în cazul persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă.

 

Adrian Gheorghe

La jumătatea acestei săptămâni, a fost adoptată o ordonanță de urgență care cuprinde o serie de măsuri privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate despre care președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Adrian Gheorghe, spune că sunt menite să vină în sprijinul asiguraților aflați în incapacitate temporară de muncă.

Una dintre modificările pe care le aduce actul normativ se referă la o modificare a bazei maxime de calcul lunare a indemnizaţiilor, în cazul persoanelor fizice care nu realizează venituri şi se asigură opţional pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. În cazul acestor persoane, modificarea o reprezintă limita valorică, anume se determină baza maximă de calcul lunară, ca media veniturilor brute lunare din ultimele şase luni ale celor 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, iar această limită valorică este trei salarii minime brute pe ţară. În prezent, până la această ordonanţă, limita era de 12 salarii minime brute pe ţară. Un salariu minim brut pe ţară este 2.300 de lei. Există o excepţie de la această regulă în sensul că  vor fi exceptate persoanele care se asigură opţional pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii pentru maternitate. În cazul acestor persoane, baza maximă de calcul lunară are o limită valorică, în continuare, de 12 salarii minim brute pe ţară, garantate în plată”, a explicat președintele CNAS.

 

Actul normativ recent adoptat  conține și norme tranzitorii pentru contractele aflate în derulare şi că nu vor scădea indemnizaţiile, ci plafonul maxim până la care se pot asigura aceste persoane. „La momentul la care au fost introduse aceste plafoane maxime ne aflam în anul 2017, când salariul minim brut garantat pe ţară era, cred, la 1 februarie, de 1.450 de lei, mărit cu 200 de lei faţă de 1.250 de lei, în anul anterior. Acum în 2021, salariul minim brut este 2.300 de lei, practic substanţial mai mare, astfel încât are loc din această perspectivă o ajustare importantă, în corelaţie cu creşterea salariului minim brut. Vorbim de câteva mii de persoane. Și persoanele fizice care nu realizează venituri din salarii se pot asigura opţional în sistem, pe bază de contract, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii, numai în baza declaraţiei fiscale depuse în vederea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, a mai declarat Adrian Gheorghe

 

Totodată, s-a mai stabilit că asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copiilor cu afecţiuni grave în vârstă de până la 18 ani, nu până la 16 ani, cum a fost reglementat până în prezent.

Președintele CNAS a vorbit și despre un nou mecanism de acordare a concediilor medicale, precizând totodată că ordonanța prevede și o majorare a amenzilor aplicate asiguraților depistați că își iau concediu medical în mod nejustificat. „Noul mecanism de acordare a certificatelor de concediu medical prevede evaluarea stării de sănătate şi monitorizarea pacienţilor, în vederea recuperării capacităţii de muncă a persoanei asigurate şi reinserţiei socio-profesionale a acesteia. Astfel, medicii curanţi vor întocmi unui plan de urmărire a evoluţiei bolii, iar perioadele de concediu medical pentru fiecare episod de boală se vor acorda în cel puţin două etape. Sunt prevăzute și nişte creşteri ale unor amenzi. De exemplu, pentru cei care sunt angajaţi simultan la mai mulţi angajatori şi declară că intră în concediu medical către un angajator, dar de fapt, continuă raportul de muncă şi continuă să presteze activitatea pentru care au fost angajaţi la alt angajator, această situaţie reprezintă contravenţie şi sunt prevăzute amenzi în acest sens”, mai precizează Adrian Gheorghe.

De asemenea, acesta a mai anunțat că s-a redus perioada de acordare a indemnizației pentru persoanele care intră în carantină în țară după ce au călătorit în interes personal în zone cu risc epidemiologic. Astfel, de la 1 august, asigurații care intră în concediu de carantină vor beneficia de o indemnizație pentru cinci zile față de 14 zile atât cât  era termenul stabilit până în prezent. Șeful CNAS a mai menționat că prevederea se aplică doar celor care au călătorit în interes personal, nu și în cazul asiguraților care au călătorit în interes de serviciu.


Adaugati un comentariu


 

*