Spitalul Săpoca angajează patru medici psihiatri

8 ianuarie 2022 | 0 comentarii |

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse la Servicul RUNOS al untății medicale, până pe data de  22 ianuarie, iar concursul va fi organizat, probabil, în cursul lunii februarie.

 

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca anunță că organizează concurs pentru ocuparea a 5 posturi vacante de medic specialist psihiatru, cu normă întreagă, din care 2 posturi sunt pentru secția Psihiatrie I-acuți Săpoca și câte unul în cadrul secțiilor Psihiatrie III Săpoca și Psihiatrie VII Ojasca, ambele destinate îngrijirii pacienților internați conform art. 110 CP.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde o cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; copia de pe diploma de licență şi certificatul de specialist; copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs; dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin (1) lit.e) sau f), la art. 541 alin(1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul M.S. nr. 869/2015; cazierul judiciar; certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; chitanţa de plată a taxei de concurs în valoare de 150 lei; copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Concursul va consta într-o analiză si evaluare a activității profesionale și știintifice, o probă scrisă și proba clinică.

Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariția anunțului (publicat în Viața Medicală din 7 ianuarie), iar concursul se organizează în 31-90 de zile de la publicare.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0238528145/6/7, int. 136, iar tematica și bibliografia au fost postate pe site-ul Spitalului Sapoca www.hsapoca.ro.

 


Categorii: Actual, Jobs, Medici, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*