Anunț public: Consiliul Județean Buzău, convocat în ședintă de îndată, pe 28 februarie

27 februarie 2024 | 0 comentarii |

Pe ordinea de zi se află patru proiecte de hotărâre, privind „consolidarea și eficientizarea energetică” a unor clădiri care aparțin Spitalului Județean de Urgență, Serviciului Județean de Ambulanță și Centrului Militar Județean.

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în baza Dispoziției nr. 417/19.12.2023 a Președintelui Consiliului Județean (CJ) Buzău, emis în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Buzău este convocat în şedinţă de îndată, în data de 28 februarie 2024, ora 10.00, conform dispoziției nr. 39 a președintelui Consiliului Județean. Ședința va avea loc la sediul instituției, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, sala D. Filipescu, anunță CJ Buzău.

Pe ordinea de zi a fost inițial un singur proiect de hotărâre, dar pentru că atăzi, 27 februarie, a fost publicat CORRIGENDUMULnr. 3 la Ghidul Solicitantului, care a determinat modificări ale bugetelor cheltuielilor eligibile și neeligibile, precum și a cotei de cofinanțare de 2%, au fost incluse, suplimentar, trei proiecte de hotărăre, care le-au fost prezentate aleșilor județului în ședința ordinară din 26 februarie și care necesită aprobare imediată, întrucât data de 28 februarie este ultima zi de depunere a cererilor de finanțare.

 

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Proiectul  de hotărâre nr. 60/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnic-economici și promovarea proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirilor C1 și C14 – Spitalul Județean de Urgență Buzău, B-dul Stadionului nr. 7, județul Buzău” propus spre finanțare prin Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.1, Operațiunea B

 

II. SUPLIMENTAR

* Proiectul  de hotărâre nr. 61/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnic-economici și promovarea proiectului „Consolidare și eficientizare energetică a clădirii C1 – Serviciul de Ambulanță județean Buzău” inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe, propus spre finanțare prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.1, Operațiunea B – etapa I – formă actualizată

*Proiectul  de hotărâre nr. 62/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și promovarea proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C1 – Centru Militar Județean Buzău” propus spre finanțare prin Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.1, Operațiunea B – formă actualizată

*Proiectul  de hotărâre nr. 63/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și promovarea proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C16 – Pârscov – Secție Exterioară a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, propus spre finanțare în cadrul Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, Apelul de proiecte PR Sud-Est 2021 – 2027, Apel PRSE/2.1/B/1/2023 (PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8) – formă actualizată


Adaugati un comentariu


 

*