Se extinde asigurarea gratuită pentru sănătate pentru elevii și studenții români din străintate

4 aprilie 2023 | 0 comentarii |

Senatul a aprobat inițiativa legislativă prin care se va elimina „discriminarea” tinerilor români aflați la studii în străinătate, în sensul că vor beneficia de asigurare medicală fără contribuție, toți  tinerii care studiază în străinătate, indiferent de țară, până la împlinirea vârstei de 26 de ani. 

 

O inițiativă legislativă depusă în Parlament la începutul lunii februarie, de senatorii Nicoleta Pauliuc și Adrian Hatos, modifică Legea 95/2006, a reformei în sănătate, în sensul că elevii şi studenţii români din străinătate vor beneficia de asigurare medicală fără plata contribuţiei, indiderent de țara în care studiază, a fost aprobată în Senat. În raportul Comisiei de Sănătate se arată că, printr-o interpretare eronată a legii, casele de asigurări de sănătate nu recunosc dreptul la asigurare de sănătate, fără plata contribuţiei, decât penentru adolescenții care nu au împlinit vârsta de 18 ani și pentru tinerii sub 26 de ani care studiază într-o instituție de învățământ superior acreditată, din Uniunea Europeană/ Spațiul Economic European/ Confederația Elvețiană/ Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Problema a fost semnalată de o serie de elevi români care învaţă în străinătate și au împlinit deja vârsta de 18 ani, dar și de tinerii aflați la studii în alte țări decât cele menționate în lege și care, deși şi-au păstrat domiciliul în România, atunci când vin în țară nu au acces la servicii medicale gratuite, iar din această cauză se consideră discriminați.

 

Senatorii au extins aplicarea măsurii pentru toți tinerii care studiază în străinătate, indiferent de țară. De fapt, proiectul de act normativ propune adăugarea, în Legea sănătății, a unei noi categorii de persoane care pot beneficia de asigurare fără plata contribuției, astfel încât să poată beneficia de asigurare toți tinerii care studiază în străinătate. Astfel, lista celor ce pot beneficia de asigurare fără plata contribuției s-a extins, cuprinzând toți elevii înmatriculați într-o instituție de învățământ liceal/ școală profesională acreditată precum și studenții sau doctoranzii ce sunt înmatriculați într-o instituție de învățământ superior acreditată.

În expunerea de motive, inițiatorii arată că este necesară „clarificarea” statutului de beneficiar – student, cetățean român, „pentru a elimina orice interpretare eronată și discriminatorie” și pentru „a evita supra-aglomerarea instanțelor de judecată din România cu dosare în interpretarea prevederilor legale”, propunerea legislativă având și un „impact bugetar pozitiv” prin faptul că activitățile instanțelor de judecată nu vor mai fi grevate de multiple dosare în interpretarea Legii nr. 95/2006.

 

În forma aprobată de Senat, actul normativ prevede, la primul alineat al Art. 224 din Legea Sănătății, că beneficiază de asigurarefără plata contribuției „copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenți, studenții-doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenționale didactice pe săptămână, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști”.

Senatul este prima cameră sesizată, așa că legea a fost înaintată Camerei Deputaților, care este decisivă în acest caz, după care va merge la Președintele României pentru promulgare șși va intra în vigoare.

 

De asigurare de sănătate gratuită mai beneficiază:

• tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului;

• soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate;

• persoanele cu handicap, pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006;

• femeile însărcinate și lăuzele;

• persoanele fizice care beneficiază de ajutor social;

• persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, precum și pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală etc.

 


Adaugati un comentariu


 

*