Se modifică tematica și bibliografia pentru Rezidențiat

Decizia vine ca urmare a propunerilor făcute ce cadrele universitare și de studenți, iar noile modificări se vor aplica începând cu sesiunea de anul viitor a examenului de Rezidențiat.

 

Modificarea tematicii și bibliografiei pentru examenul de Rezidențiat este un subiect adus de mai multă vreme în discuție, atât cadrele universitare, cât și studenții și medicii rezidenți fiind de acord că se impun anumite schimbări. Aceștia reclamă că actuala bibliografie este necorespunzătoare și conține mai multe erori, ultima revizuire temeinică fiind efectuată în urmă cu mai bine de trei ani.

Problema a fost până acum dezbătută de către rectorii universităților reunite în Asociația Universităților de Medicină și Farmacie din România, dar și în cadrul mai multor consultări publice organizate de federațiile studenților mediciniști. În urma acestor discuții, s-a ajuns la concluzia unanim acceptată că este nevoie de schimbarea tematicii și bibliografiei pentru examenul de intrare în Rezidențiat. Atât cadrele universitare, cât și studenții dar și medicii rezidenți care au susținut deja acest examen, susțin că cea mai bună soluție este înlocuirea bibliografiei folosite în prezent cu un material bibliografic internațional, tradus profesionist în limba română – propunere agreată și de rectorii universităților de Medicină și Farmacie din țară.

 

Nelu Tătaru

Odată luată această decizie, rectorii universităților din Asociația Universităților de Medicină și Farmacie din România au trimis către Ministerul Sănătății punctul comun de vedere în privința acestui subiect, subliniind necesitatea reevaluării și actualizării bibliografiei examenului de intrare în Rezidențiat.

Inițiativa a fost salutată de ministrul Nelu Tătaru, care s-a declarat de acord cu faptul că este nevoie de această reevaluare și actualizare a tematicii și bibliografiei pentru Rezidențiat, precizând că acest lucru s-a întâmplat în urmă cu mai bine de trei ani.

Prin urmare, acesta s-a declarat de acord cu propunerea venită din partea rectorilor, precizând însă că noile modificări nu vor putea fi puse în aplicare din acest an, dat fiind că Rezidențiatul urmează să aibă loc în mai puțin de șase luni, interval de timp insuficient pentru pregătirea noii tematici și traducerea bibliografiei. Totodată, chiar dacă acestea ar putea fi gata la timp, este prea târziu pentru studenții care vor susține Rezidențiatul la jumătatea lunii noiembrie și care se pregătesc deja după actuala bibliografie.

 

Astfel, studenții care vor susține Rezidențiatul în sesiunea 2021-2022 vor face parte din prima promoție care se va pregăti după noua bibliografie, până la momentul respectiv existând timp suficient ca aceștia să aibă la dispoziție toată documentația necesară.

Conform propunerilor venite din partea rectorilor, noua bibliografie va include următoarele lucrări:

Pentru domeniul Medicină:

1. Medicină internă: Kumar and Clark’s Clinical Medicine, Editura Elsevier, Ediția a 10-a, iulie 2020.

2. Chirurgie: Essentials of General Surgery and Surgical Specialties, Editura Wolters Kluwer Health, Ediția a 6-a, 2019.

3. Pediatrie + Obstetrică-Ginecologie: Step-Up to USMLE Step 2 CK, Editura Wolters Kluwer Health, Ediția a 5-a, 2019.

FASMR va rămâne un partener al acestui proces și va transmite în continuare solicitările și feedback-ul studenților către Ministerul Sănătății, rectori și ceilalți factori decizionali implicați. Pentru a susține un bun parcurs universitar al următoarelor generații, insistăm pe o traducere de calitate a noilor materiale bibliografice și demersuri pentru integrarea bibliografiei în curricula anilor clinici. De asemenea, susținem introducerea tematicii examenului de rezidențiat în tematica anilor clinici, astfel realizând alinierea tuturor universităților de medicină cu privire la informația predată și o mai bună pregătire a viitorilor medici rezidenți”, se arată într-un comunicat al Federației Asociațiilor Studenților la Medicină din România.

 

Pentru domeniul Farmacie:

1. Manual de Farmacoterapie: o traducere a unui colectiv vast de specialiști din țară a cărții: Pharmacotherapy, autori Barbara G. Wells, Terry L. Schwinghammer, Joseph T. DiPiro, Cecily V DiPiro de la School of Pharmacy, University of Mississippi Oxford Mississippi; School of Pharmacy Virginia Commonwealth University Richmond, Virginia

2. Tehnologie farmaceutică, Editura Polirom, Iasi, Vol 1 editia IV, 2017 Tehnologie farmaceutică, Editura Polirom, Iasi, Vol 2 editia II, 2017 Tehnologie farmaceutică, Editura Polirom, Iasi, Vol 3 editia II, 2017 Autori: Popovici Iuliana, Lupuleasa Dumitru-renumiți profesori în domeniu din România, UMF Grigore.T.Popa Iași, UMF Carol Davila Bucureșt

3. Farmacopeea Romană, Ed. X-a, Ed. Medicală, București, 1993-Selecție de monografii Farmacopeea Romană, Ed. X-a, Supliment 2004, Ed. Medicală, București, 2004;

4. European Pharmacopoeia, ed.10- Selecție de monografii.

 

Viitorii medici și far,aciști consideră că utilizarea lucrărilor de referință internaționale va duce la alinierea la standardele medicale actuale și va permite actualizarea mai facilă în viitor. „Examenul de Rezidențiat reprezintă nu doar culminația unui lung parcurs de studiu, ci și o etapă crucială în carieră. În forma sa actuală, examenul nu reflectă întreaga competență obținută de studenții din domeniul farmaceutic, ci poate doar determinarea și perseverența viitorilor farmaciști de a trece cu bine de acest moment decisiv în cariera lor. Dorința tuturor studenților, de care întregul sistem farmaceutic va beneficia, este ca Examenul de Rezidențiat să devină un proces gradual și bine fundamentat printr-un proces de învățare activ și nu doar un moment de trecere către o nouă etapă în pregătirea farmaceutică continuă”- subliniază Ana Buzatu, președinte Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România.

Pentru domeniul Medicină Dentară se dorește elaborarea unui manual unic la nivel național, care va cuprinde informații adecvate nivelului de pregătire din perioada studiilor universitare de licență, actualizate și repartizate echitabil între toate specialitățile.

 


Adaugati un comentariu


 

*