Studenții mediciniști cer reevaluarea și actualizarea bibliografiei pentru Rezidențiat

25 mai 2020 | 0 comentarii |

Solicitarea vine din partea asociaţiilor studenţilor și rezidenților în Medicină, Farmacie și Medicină dentară, ca urmare a unei consultări publice realizate în universitățile de profil din țară.

 

În perioada 1-10 mai, Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR), împreună cu Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România (FASFR), Federația Studenților la Medicină Dentară din România (FSMDR) și Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenţi (SMMR), au efectuat o consultare publică în rândul studenților mediciniști din toate centrele universitare de profil și al medicilor rezidenți, pe tema bibliografiei actuale pentru examenul de Rezidențiat. La studiu au participat 1.378 de studenţi ai universităților de Medicină și Farmacie care vor susţine examenul de rezidenţiat în perioada 2020-2022, dar și medici rezidenți din toți anii și de pe toate specialitățile. Astfel, răspunsurile studenților se referă la parcursul de învățare, în timp ce răspunsurile date de medicii rezidenți conferă o perspectivă asupra utilității viitoare a examenului de Rezidențiat.

În urma analizei răspunsurilor primite s-au conturat mai multe probleme referitoare la bibliografia pentru Rezidențiat și modul de organizare a examenului, care ar trebui modificate. Principalele aspecte negative semnalate de respondenți se referă la calitatea defectuoasă a prezentării informaţiilor, utilitatea şi relevanţa conţinutului, discrepanţa conţinutului informaţional între capitole sau în interiorul aceluiaşi capitol, dar şi la actualitatea ştiinţifică a informaţiilor.

 

Reprezentanții studenților și rezidenților reclamă, în acest context, necesitatea unei noi abordări a conținutului informațional din bibliografia pentru Rezidențiat, dar și a formei de prezentare. Se impune astfel o reevaluare și o actualizare a bibliografiei, astfel încât aceasta să se alinieze bibliografiei de circulație internațională.

„Nu încurajăm plecarea tinerilor medici din România, însă pentru a diminua emigrarea acestora este necesară pregătirea în conformitate cu standardele mondiale ale educaţiei medicale, adaptată la nevoile sistemului medical românesc. Printre avantajele acestei variante de abordare a pregătirii viitorilor medici rezidenţi se numără: creşterea calităţii examinării, excluderea posibilităţii memorării fără aplicabilitate clinică, precum şi o creştere a utilităţii informaţiei în viitoarea practică medicală” se arată într-un document pe care asociațiile studențești l-au trimis pe adresa Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și Consiliului Național al Rectorilor.

Reprezentanții studenților mai spun că modificările fundamentale ale compendiilor presupun un proces continuu de adaptare, astfel încât viitorii medici rezidenţi să poată regăsi încă din anii clinici un sprijin didactic în bibliografia examenului de Rezidenţiat. Acesta ar trebui să reflecte atât cunoştinţele teoretice, cât şi abilităţile practice acumulate pe parcursul anilor de studiu.

 

Un aspect subliniat de FASMR este acela că realitatea actuală a sistemului național de sănătate evidențiază o lipsă a inserției profesionale a absolvenților programelor de rezidențiat datorită numărului mic de posturi destinate farmaciștilor specialiști prezenți în spitalele și instituțiile sanitare de stat. E spun că deși legea sănătății prevede că „Farmacistul, în conformitate cu pregătirea sa universitară, este competent să exercite și alte activități profesionale precum: colaborare cu medicul pentru stabilirea și urmărirea terapiei pacientului[…]”, realitatea privind colaborarea dintre medic și farmacist pe acest sector de activitate este deficitară sau absentă în unele cazuri, deoarece la ora actuală nu există o cultură bine definită bazată pe eficientizarea coordonării rezidenților farmaciști pe secțiile spitalelor, prin protocoalele și ghidurile actuale.

Studenții care au participat la consultarea publică spun că este necesară integrarea bibliografiei în curricula anilor clinici, asigurând o continuitate procesului educaţional, precum și introducerea, în programele de rezidențiat, a unor stagii teoretice privind cadrul legislativ al specialităților medicale și de farmacie în UE și non-UE.

 

De asemenea, reprezentanții organizațiilor studențești solicită introducerea, într-o comisie multidisciplinară, a reprezentanţilor studenţilor şi medicilor rezidenţi, pentru soluţionarea dezideratelor celor ce vor susține Rezidențiatul în anii următori.

„Reiterăm importanţa examenului de Rezidenţiat, ce reprezintă nu doar culminarea unui lung parcurs de studiu, ci şi o etapă crucială în cariera medicală. În forma sa actuală, examenul nu reflectă întreaga competenţă obţinută de studenţii din domeniul medical, ci poate doar determinarea şi perseverenţa viitorilor medici de a trece cu bine de acest moment decisiv în cariera lor. Dorinţa tuturor studenţilor, de care întregul sistem medical va beneficia, este ca examenul de Rezidenţiat să devină un proces gradual şi bine fundamentat de educaţie, printr-un proces de învățare activ,  şi nu doar un moment de trecere către o nouă etapă în pregătirea medicală continuă”, se mai arată în solicitarea trimisă pe adresa autorităților, de reprezentanții studenților și rezidenților.

 


Adaugati un comentariu


 

*