SJU Buzău menține în mare parte tarifele pentru serviciile la cerere

19 februarie 2021 | 0 comentarii |

Tarifele pentru servicii medicale și nemedicale au fost publicate pe pagina oficială a unității medicale. În același timp, pacienților asigurați li se reamintesc procedurile de rambursare a eventualelor cheltuieli pe care aceștia le suportă în perioada spitalizării.

 

Spitalul Județean de Urgență (SJU) a publicat lista tarifelor comune practicate în acest an pentru serviciile furnizate la cerere, după ce Consiliul Județean Buzău a aprobat o hotărâre în acest sens în ședința ordinară din luna ianuarie. Lista include atât serviciile medicale, cât și alte servicii de care pacienții și/sau aparținătorii pot beneficia la cerere și care nu sunt acoperite de asigurarea de sănătate. Nu se constată modificări semnificative față de anul precedent, tarifele pentru 2021 rămânând în cea mai mare parte aceleași.

Astfel, pe parcursul acestui an, taxa de însoțitor va fi de 15 lei, iar dacă însoțitorul dorește să îi fie asigurată și masa, taxa percepută va fi de 30 de lei pe zi.

Cei care vor avea nevoie de copii xerox ale unor documente, le vor putea obține în incinta spitalului, contra unei sume de 0,5 lei pe pagină. Pentru eliberarea unei copii de pe foaia de observație, persoanele fizice vor avea de plătit o taxă de 50 de lei, în timp ce societățile de asigurări vor fi taxate cu 100 de lei, iar copiile biletului de ieșire din spital și al scrisorii medicale se vor elibera contra unei taxe de 20 de lei. De asemenea, o copie a biletului cu rezultatele analizelor, radiografiilor sau investigațiilor CT va costa 30 de lei, iar o copie a actului constatator de naștere sau deces se va elibera contra sumei de 25 de lei. În același timp, o copie după protocolul operator și alte documente arhivate se va elibera pentru 20 de lei, iar imprimarea pe CD a rezultatului unei investigații CT se va face pentru o taxă de 10 lei, tarif majorat cu 6 lei față de anul trecut.

 

În ceea ce privește anumite servicii medicale solicitate, o consultație inițială va fi tarifată cu 70 de lei, iar una de control cu 50 de lei (față de 40 de lei, anul trecut), în timp ce o consultație pentru eliberarea de aviz medical va costa 60 de lei.

Pentru instruirea practică a elevilor din școlile postliceale sanitare, unitatea medicală va percepe un tarif de 50 de lei pentru fiecare elev, în timp ce taxa pentru stagiul de practică sau pentru stagiile de reabilitare profesională va fi de 270 de lei.

Lista conține și tarifele pentru diferite servicii medicale asigurate la cerere în cabinetele din Ambulatoriu, pe care cei interesați le pot consulta pe site-ul spitalului. La Maternitate, spre exemplu, tariful pentru o consultație inițială la cerere este de 70 de lei, iar consultația de control se taxează cu 50 de lei. O ecografie 3D sau 4D costă 400 de lei, iar pentru efectuarea unui chiuretaj la cerere, tariful este de 600 de lei -dacă procedura se face cu anestezie generală și 400 de lei, cu anestezie locală.

Pentru fiecare dintre serviciile la cerere se eliberează bon fiscal, iar unele dintre ele pot fi decontate de angajator, potrivit legislației în vigoare.

 

Asigurații vor beneficia în continuare de tratament și investigații gratuite pe timpul spitalizării, iar pentru situațiile în care aceștia sunt nevoiți să suporte unele cheltuieli în această perioadă, SJU Buzău are o metodologie proprie de rambursare. Conform acesteia, pacienții asigurați care au fost nevoiți în timpul internării, indiferent dacă e vorba de internare continuă sau internare de zi, să plătească din propriul buzunar anumite medicamente, materiale sanitare sau investigații la care au dreptul să beneficieze gratuit, pot solicita spitalului rambursarea sumelor cheltuite.

Pentru asta trebuie să depună o cerere la secretariatul spitalului, în care să specifice numele, adresa, codul numeric personal, numărul de telefon, adresa de e-mail, contul bancar și numele băncii la care este deschis.

Cererea trebuie să fie avizată în prealabil de medicul curant și să aibă atașate documentele medicale din care să rezulte tratamentul prescris și efectuat. Este necesară, de asemenea, anexarea bonului sau a facturii fiscale care să ateste cheltuiala suportată de pacient. În astfel de situații, cererile depuse sunt analizate, iar dacă sunt întrunite condițiile necesare, suma va fi rambursată fie prin virament bancar în contul pacientului, fie în numerar, dacă acesta nu deține un cont.

Nu se pot deconta materialele sanitare și medicamentele pentru afecțiunile incluse în programele naționale de sănătate sau pentru bolile care necesită aprobarea comisiilor CNAS.

 


Adaugati un comentariu


 

*