Tarifele practicate de SJU Buzău pentru diverse servicii la cerere, în 2020

Totodată, unitatea medicală reamintește asiguraților care sunt procedurile pentru rambursarea cheltuielilor suportate pe timpul spitalizării pentru medicamente și investigații la care au dreptul gratuit.

 

La început de an, Spitalul Județean de Urgență Buzău a publicat lista tarifelor comune care vor fi practicate de unitatea medicală pe parcursul lui 2020, precum și listele cu tarifele care vor fi percepute în aceeași perioadă pentru prestațiile medicale din cabinetele ambulatoriului de specialitate. Taxele sunt în acord cu legislația în vigoare și au fost aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean, iar sumele încasate reprezintă venituri proprii ale unității medicale și se folosesc în scopul creșterii calității actului medical.

Conform listei, care poate fi consultată integral pe site-ul unității sanitare, pe parcursul anului în curs, taxa de însoțitor va fi de 15 lei, iar dacă însoțitorul dorește să îi fie asigurată și masa, taxa percepută va fi de 30 de lei pe zi. Pentru a putea să-și parcheze mașinile în curtea spitalului, evident, în limita locurilor disponibile, șoferii vor avea de plătit o taxă de 3 lei, iar cei care vor avea nevoie de copii xerox ale unor documente, le vor putea obține în incinta spitalului, contra unei sume de 0,5 lei pe pagină.

Pentru eliberarea unei copii de pe foaia de observație, persoanele fizice vor avea de plătit o taxă de 50 de lei, în timp ce societățile de asigurări vor fi taxate cu 100 de lei, iar copiile biletului de ieșire din spital și al scrisorii medicale se vor elibera contra unei taxe de 20 de lei. De asemenea, o copie a biletului cu rezultatele analizelor, radiografiilor sau investigațiilor CT va costa 30 de lei, iar o copie a actului constatator de naștere sau deces se va elibera contra sumei de 25 de lei. Tot la acest capitol, o copie după protocolul operator și alte documente arhivate se va elibera pentru 20 de lei, iar imprimarea pe CD a rezultatului unei investigații CT se va face pentru o taxă de 4 lei.

 

În ceea ce privește anumite servicii medicale solicitate, o consultație inițială va fi tarifată cu 70 de lei, iar una de control cu 40 de lei, în timp ce o consultație pentru eliberarea de aviz medical, va costa 60 de lei. Pentru pansamentele mici se va practica o taxă de 25 de lei, cele medii vor costa 35 de lei, iar pansamentele mari, 45 de lei.

Taxa percepută pentru o bronhoscopie este de 250 de lei, în timp ce o ecocardiografie va costa 40 de lei, iar dacă va fi însoțită de test Doppler va costa 50 de lei.

Pentru o ecocardiografie transesofagiană, tariful perceput va fi de 170 de lei, iar interpretarea radiografiilor efectuate în alte unități spitalicești va fi taxată cu 25 de lei.

Pentru investigații RMN nativ la solicitarea pacientului se va achita 450 de lei, iar un RMN cu substanță de contrast costă 700 de lei.

 

La maternitate, pentru un chiuretaj la cerere, consultație și anestezie generală se va schita 600 de lei, iar pentru cel cu anestezie locală 400 de lei. Electrocauterizarea costă 150 de lei, colposcopia este 200 de lei, montare și extras de sterilet – 250 de lei, ecografie endovaginală la cerere – 130 de lei, ecografie trimestrul I de sarcină la cerere – 70 de lei, iar pentru trimestrul II de sarcină – 130 de lei, ecografie 3D/4D – 400 de lei, iar recoltare frotiu Babeș-Papanicolau – 35 de lei.

Tarifele pentru servicii de medicina muncii se situează între 25 și 110 lei,  iar consultațiile inițiale, respectiv de control, între 70 și 40 de lei.

Lista este una mult mai complexă, incluzând și prestațiile medicale specifice oferite în toate cabinetele din Ambulatoriu, astfel că persoanele interesate pot afla tarifele percepute consultând rubricile aferente fiecărei specializări medicale, de pe site-ul spitalului.

Pentru fiecare dintre serviciile la cerere se eliberează pacientului bon fiscal, iar unele dintre ele pot fi decontate de angajator, potrivit legislației în vigoare, în funcție de prevederile contractului individual de muncă prin care se pot acorda prime de asigurare voluntară de sănătate, precum și servicii medicale furnizate sub formă de abonament, în limita a maximum 400 de euro anual.

 

Firește că pacienții asigurați vor beneficia în continuare de tratament și investigații gratuite pe timpul spitalizării, conducerea SJU Buzău reamintind și faptul că unitatea medicală are o metodologie proprie de rambursare, la cererea asiguraților, a eventualelor cheltuieli suportate de aceștia în perioada spitalizării. Astfel, pacienții asigurați care au fost nevoiți în timpul internării, indiferent dacă e vorba de internare continuă sau internare de zi, să plătească din propriul buzunar anumite medicamente, materiale sanitare sau investigații la care au dreptul să beneficieze gratuit, pot solicita spitalului rambursarea sumelor cheltuite. În acest sens, trebuie să depună o cerere la secretariatul spitalului, în care să specifice numele, adresa, codul numeric personal, numărul de telefon, adresa de e-mail, contul bancar și numele băncii la care este deschis. Cererea trebuie să fie avizată în prealabil de medicul curant și să aibă atașate documentele medicale din care să rezulte tratamentul prescris și efectuat. De asemenea, este necesară anexarea bonului sau a facturii fiscale care să ateste cheltuiala suportată de pacient.

În astfel de situații, cererile depuse sunt analizate, iar dacă sunt întrunite condițiile necesare, suma va fi rambursată fie prin virament bancar în contul pacientului, fie în numerar, dacă acesta nu deține un cont. Nu se pot deconta materialele sanitare și medicamentele pentru afecțiunile incluse în programele naționale de sănătate sau pentru bolile care necesită aprobarea comisiilor CNAS.

 


Adaugati un comentariu


 

*