Spitalul Municipal Râmnicu Sărat angajează asistenți, infirmiere și îngrijitoare

Concursurile vor avea loc la sfârșitul lunii viitoare, iar până la finele acestei luni, candidații interesați își pot depune dosarele de înscriere.

 

Zilele acestea, Spitalul Municipal Râmnicu Sărat a publicat anunțurile referitoare la organizarea unei noi sesiuni de concursuri de angajare vizând mai multe posturi de asistenți, infirmiere și îngrijitoare, în cadrul unității medicale.

Odată cu publicarea anunțurilor a fost deschisă și perioada de înscrieri, candidații interesați putându-și depune dosarele până spre sfârșitul acestei luni, pentru ca apoi, la finele lunii august, să susțină probele de concurs.

Astfel, sunt scoase la concurs trei posturi de asistent medical debutant, specializarea medicină generală, un post de asistent de farmacie debutant, șapte posturi de infirmieră debutantă și trei posturi de îngrijitoare.

Conform anunțului publicat pe site-ul spitalului, pentru cele trei posturi de asistent medical debutant, dar și pentru postul de asistent de farmacie, înscrierile se pot face până pe data de 30 iulie, ora 16.00, la biroul de resurse umane al spitalului. Examenul va consta în susținerea a doua probe – proba scrisă și cea de interviu – o condiție obligatorie fiind obținerea a cel puțin 50 de puncte la fiecare dintre probe. Proba scrisă se va susține pe 28 august, începând cu ora 10.00 la sediul spitalului din Râmnicu Sărat, iar candidații care vor fi declarați admiși vor susține proba de interviu la data de 30 august.

 

În același timp, candidații interesați pentru cele șapte posturi de infirmieră debutantă și cele trei posturi de îngrijitoare se pot înscrie la concurs până pe data de 30 iulie, ora 16.00, urmând ca pe 29 august să susțină proba scrisă, examenul având loc la sediul spitalului, cu începere de la ora 10.00. Și în acest caz, promovarea este condiționată de obținerea unei note de cel puțin 50 de puncte, candidații declarați admiși la această probă urmând să susțină interviul, în data de 31 august.

În cazul posturilor de asistent debutant medicină generală și farmacie, condițiile specifice care trebuie îndeplinite prevăd diploma de licență, diplomă absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate, diploma de absolvent al unei școli postliceale sanitară, a facultății de asistență medicală, a liceului sanitar sau, în funcțiile de studiile urmate de fiecare dintre candidați, document care să ateste specializarea ca asistent medical generalist sau de farmacie, diploma de bacalaureat și certificat de membru al OAMGMAMR vizat și valabil la data concursului sau aviz de principiu al organizației.

În cazul infirmierelor și îngrijitoarelor condițiile specifice impun doar absolvirea școlii generale.

 

Alte condiții care trebuie îndeplinite sunt cetățenia română, sau cetățenie a altor state membre UE, cunoașterea limbi române – scris și vorbit, vârsta minimă de 18 ani, capacitate de exercițiu, stare de sănătate corespunzătoare, atestată de adeverință medicală de la medicul de familie sau de unități sanitare abilitate, îndeplinirea condițiilor de studii și a altor condiții specifice postului și cazier „curat”, care să nu conțină nicio condamnare pentru săvârșirea unei infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină o cerere în acest sens, adresată managerului spitalului, copie după actul de identitate și după documentele care atestă nivelul studiilor, copie după documentul care să ateste vechimea în muncă, sau in specialitatea studiilor, cazierul judiciar, adeverința medicală care să ateste faptul că titularul are o stare de sănătate corespunzătoare cerințelor postului, CV, și dovada plății taxei de concurs, în valoare de 50 de lei pentru toți candidații.

Cei care doresc să obțină informații suplimentare se pot adresa direct biroului de Resurse Umane de la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat sau pot suna la numărul de telefon 0238 561 231.

 


Categorii: Actual, Jobs, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*