Votul care ne influențează sănătatea

25 mai 2019 | 0 comentarii |

Avem posibilitatea să influențăm deciziile politice, atât la nivel național cât și european, doar prin vot. De aceea este important pentru sănătatea noastră ca duminică „să facem mișcare până la secția de votare”, cum spunea deunăzi un medic buzoian.

Faptul că România este membră a Uniunii Europene ne conferă o serie de drepturi și în domeniul medical. Pe lângă faptul că putem atrage fonduri nerambursabile cu care pot fi modernizate și dotate spitalele, Cardul european de sănătate ne poate asigura, gratuit, orice urgenţă, în statele membre.

Iar dacă sistemul medical românesc nu ne poate rezolva o problemă gravă de sănătate, putem fi ajutați de medicii dintr-un spital dintr-un alt stat membru al UE. Ce-i drept, nu așa cum ar fi necesar și cum s-ar putea dacă n-ar trebui să ne confruntăm mai întâi cu hățișul birocraţiei românești.

Ceea ce trebuie să știm este însă că dacă ajungem într-un stat membru al al UE/ SEE/ Confederaţiei Elveţiene, fie în vacanţă, cu afaceri, din motive profesionale, familiale sau la studii și avem o urgenţă medicală, cu Cardul european de asigurări sociale sănătate (CEASS) putem solicita îngrijiri în sistemul public al ţării în care ne aflăm, pentru că avem dreptul la aceleaşi îngrijiri medicale de care beneficiază cetăţenii asiguraţi din ţara respectivă. Orice cetăţean român care are calitatea de asigurat poate beneficia de servicii medicale în afara ţării, nu numai în statele membre UE, ci și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția considerate țări UE în contextul normelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Condiţiile sunt reglementate printr-o serie de formulare care se obţin de la casele de asigurări de sănătate.

Serviciile de urgenţă pot fi însă diferite de la stat la stat aşa că ar fi bine să ne informăm înainte, de pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Este  posibil de aceea ca, pentru anumite servicii, să fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din ţara în care sunt acordate aceste servicii.

Cardul european de sănătate se eliberează la cererea asiguratului, este valabil 24 de luni şi se eliberează gratuit, în 7 zile lucrătoare, de casele de asigurări de sănătate de care acesta aparţine. În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea Cardului European sau dacă există situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea cardului în mai puţin de 7 zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP). Când o persoană se află pe teritoriul unui stat membru al UE/ SEE/ Confederaţiei Elveţiene şi, din diferite motive, nu se mai află în posesia CEASS (l-a pierdut, a fost distrus sau i-a fost furat sau cardul nu este recunoscut de furnizorul de servicii medicale unde este prezentat sau în orice altă situaţie similară), acesta trebuie să contacteze casa de asigurări care i-a emis cardul (prin poştă, fax, email) şi să solicite certificatul provizoriu de înlocuire al cardului european de asigurari sociale de sanatate. Casa de asigurări de sănătate îi va trimite certificatul la adresa menţionată în termen de 24 ore. Certificatul provizoriu de înlocuire (CIP) conferă asiguratului aceleaşi drepturi ca şi CEASS. Formularul de cerere pentru emiterea cardului european se poate descarca din site-ul Casei Judetene de Asigurari de Sanatate, de care apartine solicitantul.

În 2018, în baza cardului european de sănătate, România a decontat peste 30.000 de facturi, în valoare totală de aproape 40 de milioane de euro.

Atenţie însă! Cardul nu acoperă costurile acţiunilor de salvare şi repatriere, nici pentru o afecțiune cronică preexistentă.

Afecțiunile oncologice, spre exemplu, nu sunt decontate cu cardul european. Pentru astfel de tratamente, este necesar ca statul român să-și dea mai întâi acordul, dacă nu este capabil să asigure tratamentul necesar, în timp uil sau deloc.

În baza formularului S2, pacienţii asiguraţi pot cere Casei de sănătate de care aparţin o autorizaţie prealabilă pentru a pleca să se trateze în străinătate. Analiza dosarului medical şi toată birocraţia care stă în spatele acestui formular sunt greoaie,  dar nu de nedepășit. Problema este dacă boala poate aștepta tot acest timp.

Anul trecut, în baza formularului S2, CNAS a decontat peste 1.000 de facturi, în valoare totală de 13 milioane de euro.

Decontul se reglează ulterior, între state, nu există posibilitatea ca pacientul să achite factura și apoi să ceară statului român să-i restituie banii.

Mai există un formular, S1 care se adresează în special celor detaşaţi cu serviciul, în ţări membre ale Uniunii Europene.

Potrivit CNAS, prin Cardul European și formularele S1 și S2, statul roman a decontat în 2018 facturi de peste 92 de milioane de euro.

Așadar, ca cetățeni europeni, chiar dacă în unele cazuri birocraţia din România pare să ne descurajeze, avem anumite drepturi pe care e bine să le cunoștem și să le valorificăm, pentru că ne pot salva în situaţii critice.

De aceea 26 mai 2019 este o zi importantă pentru Europa și o zi extrem de importantă pentru România. Stă în puterea noastră să decidem pe cine trimitem să ne reprezinte în Parlamentul European pentru următorii cinci ani, pentru că de viitorii 33 de europaramentari pe care-i votăm va depinde să trăim într-o Românie mai bună, în care dreptatea și justitia nu sunt îngrădite, corupția nu este tolerată, frauda este pedepsită, iar drepturile de care beneficiază ceilalți cetățeni europeni vor fi valabile și pentru noi, inclusiv în domeniul medical.

 


Adaugati un comentariu


 

*