A fost aprobat Planul Național de Prevenție a Diabetului Zaharat

1 septembrie 2023 | 0 comentarii |

Diabetul zaharat afectează peste 1 milion de români, dar medicii cred că numărul real al persoanelor afectate este cel puțin dublu și în continuă creștere.  

 

Alexandru Rafila

Ministrul Rafila a anunţat că Guvernul a modificat Legea 152/2020, privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor, așa-zisa lege a prevenției, care va permite elaborarea unui Plan național pentru următorii patru ani.

Am făcut modificări la acest act normativ, astfel încât să putem să avem un Plan naţional de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor, iar acest plan să poată să fie aprobat prin hotărârea Guvernului României şi să cuprindă activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor pentru o perioadă de 4 ani, în colaborare cu toate ministerele şi instituţiile publice cu atribuţii în acest domeniu”, a explicat ministrul, în cadrul unei conferințe de presă.

Tototadă, Guvernul a modificat Legea 249/2020 privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului, pentru care „și aici se introduce noţiunea de Plan naţional de prevenţie – a diabetului zaharat – şi, de asemenea, între alte activităţi, se propune aprobarea condiţiilor privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional de Diabet şi de Prediabet, prin hotărârea Guvernului României, precum şi posibilitatea de utilizare a datelor înregistrate în acest registru de către Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică”, a menționat ministrul Alexandru Rafila.

 

Modificarea Legii 249/2020 prevede, printre altele, înlocuirea sintagmei ,,Program național de prevenție a diabetului’’ cu sintagma ,,Plan național de prevenție a diabetului zaharat’’ în scopul de a reglementa elaborarea și aprobarea unui alt instrument prin intermediul căruia să se realizeze: integrarea tuturor serviciilor medicale și conexe acordate pacienților în scopul prevenirii și depistării precoce a diabetului zaharat; îmbunătăţirea și creșterea predictibilității procesului decizional, precum și creşterea eficacităţii, eficienţei şi transparenţei fondurilor publice alocate pentru prevenirea și depistarea preoce a diabetului zaharat; consolidarea responsabilităților instituţionale în derularea și finanțarea intervențiilor de sănătate destinate prevenirii și depistării precoce a diabetului zaharat; asigurarea unei abordări unitare pentru monitorizarea pe baza unor indicatori a rezultatelor obținute în domeniul prevenției și depistării precoce a diabetului zaharat.

Planul naţional de prevenţie a diabetului zaharat se elaborează de către o comisie interministerială constituită în conformitate cu prevederile articolului nr. 34 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. La întâlnirile comisiei participă și reprezentanții Casei Naţionale de  Asigurări de Sănătate.

 

Referitor la Registrul naţional de diabet zaharat şi prediabet, se propune definirea acestuia drept o platformă electronică aflată în proprietatea Ministerului Sănătății și în administrarea Institutului Național de Sănătate Publică, dezvoltată în scopul de a realiza înregistrarea datelor personale și medicale ale pacienţilor cu prediabet și diabet zaharat într-o bază de date unică la național, aflată în interconexiune cu dosarul electronic de sănătate din cadrul Platformei informatice a asigurărilor de sănătate.

Condițiile privind organizarea și funcționarea Registrul naţional de diabet şi prediabet se vor aproba în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, iar reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal și medical ale pacienţilor cu prediabet și diabet zaharat în cadrul Registrului naţional de diabet zaharat şi prediabet se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE Regulamentul general privind protecţia datelor, precum şi a celorlalte prevederi legale în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Toate unitățile prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a realiza înregistrarea datelor personale și medicale ale pacienţilor cu prediabet și diabet zaharat în cadrul Registrului naţional de diabet zaharat şi prediabet, înregistrarea realizându-se fără a fi necesar consimţământul pacientului.

Sintagma ,,utilizarea datelor înregistrate în Registrul naţional de diabet zaharat şi prediabet’’ a fost definită în sensul colectării, înregistrării, organizării, structurării, stocării, transmiterii către registru, consultării acestora de către medici, precum și de către Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică.

S-a propus, de asemenea, reglementarea posibilității de utilizare a datelor înregistrate în Registrul naţional de diabet zaharat şi prediabet de către Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică în vederea realizării de rapoarte, analize și evaluări statistice.

 

Planul naţional de prevenţie a diabetului zaharat cuprinde programe, proiecte şi activităţi care acoperă măsurile de prevenire și depistare precoce a diabetului zaharat. Prin măsuri de prevenire și depistare precoce se înțelege ansamblul intervențiilor asupra factorilor cu efect nefavorabil sănătății efectuate în scopul reducerii riscurilor de diabet zaharat, dizabilitate sau deces determinate de această boală.

În funcție de momentul intervenției în istoria naturală a diabetului zaharat, acestea sunt clasificate astfel:

1. prevenția primordială a diabetului zaharat este adaptarea strategiilor în faza de toleranță normală la glucoză pentru a opri apariția factorilor de risc;

2. prevenţia primară cuprinde totalitatea intervențiilor efectuate în scopul contracarării riscului de îmbolnăvire prin diabet zaharat;

3. prevenţia secundară include strategiile care sunt realizate după ce diabet zaharat a fost detectat pentru a preveni sau întârzia dezvoltarea complicaţiilor cronice ale bolii;

4. prevenţia terţiară se realizează în stadiul în care s-au instalat deja complicaţii, cu scopul de a preveni progresia acestora.

 


Adaugati un comentariu


 

*