ADMITERE MEDICINĂ 2019: UMF „Carol Davila” București oferă aproape 1.500 de locuri

19 iunie 2019 | 0 comentarii |

Înscrierile se fac la secretariatele facultăților, în perioada 11 – 17 iulie, între orele 9:00-17:00, iar concursul de admitere va avea loc în ziua de 24 iulie, pentru toate facultăţile.

 

Absolvenții de liceu sunt în perioada emoțiilor examenelor de Bacalaureat, iar la scurt timp după ce vor afla rezultatele finale vor intra în focul exemenelor de admitere la facultate. Universitățile din țară se pregătesc, deja, pentru aceste examene și majoritatea și-au publicat ofertele pentru anul universitar 2019/2020.

Pentru cei care aspiră la o carieră în domeniul medical, Universitarea de Medicină și Farmacie (UMF) „Carol Davila” din București 1180 de locuri la buget, din care 4 sunt rezervate copiilor de etnie rromă, și 295 de locuri la taxă, repartizate astfel:

-Medicină – 6 ani de studiu (360 credite): 650 de ocuri la buget, din care 1 pentru rromi și 200 de locuri cu taxă;

-Medicină dentară – 6 ani de studiu (360 credite): 175 de ocuri la buget, din care 1 pentru rromi și 64 de locuri cu taxă;

-Farmacie – 5 ani de studiu (300 credite): 170 de ocuri la buget și 20 de locuri cu taxă;

-Facultatea de Moaşe și Asistenţă medicală generală (FMAM) – 4 ani de studiu (240 de credite): 108 de ocuri la buget, din care 1 pentru rromi și 1 loc cu taxă;

-Alte specialități (Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, respectiv Tehnică dentară) – 3 ani de studiu (180 credite): 77 de ocuri la buget, din care 1 pentru rromi și 10 locuri cu taxă.

 

Acestora li se vor adăuga locurile aprobate de Ministerul Apărării Naționale pentru Institutul Medico–Militar, care pentru anul universitar 2019/2020 scoate la concurs 126 de locuri, repartizate UMF București și UMFST Târgu Mureș, acreditate pentru școlarizarea viitorilor medici militari.

Pentru aspiranții la o carieră în medicina militară, MapN oferă, în domeniul Medicină generală, 106 locuri, din care pentru Ministerul Apărării Naţionale (cu fonduri asigurate de la buget)40 de locuri pentru București și 50 de locuri la Tg. Mureș, iar pentru alte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, 10 locuri la București și 6 locuri la Tg. Mureș.

Pentru Medicină dentară și Farmacie sunt disponibile câte 10 locuri.

Admiterea în Institutul Medico-Militar se face în baza selecţiei din Centrele Militare Zonale care curinde Testul psihologic, Probele sportive și Proba scrisă de Limba engleză şi apoi, prin concurs, pe discipline, în funcţie de specialitatea aleasă, la centrele de examinare ale Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti sau ale Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş.

Admiterea pe aceste locuri se va susţine la aceeaşi dată şi în aceleaşi condiţii de concurs ca şi la facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”.

Înscrierea candidaţilor şi informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Institutul Medico – Militar, str. Institutului Medico–Militar, nr. 3–5, sector 1, Bucureşti, tel: 021/319.60.06; fax: 021/319.70.61.

 

Înscrierile pentru examenul la UMF „Carol Davila” se vor face în perioada 11 – 17.07.2019, între orele 900– 1600, cu excepția zilelor de sâmbătă 13 iulie și duminică 14 iulie, când nu se fac înscrieri.

Înscrierea se va face la secretariatele facultăţilor, respectiv pentru Facultatea de Medicină – Bdul Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 5, pentru Facultatea de Medicină Dentară – Calea Plevnei, nr. 19, sector 5, pentru Facultatea de Farmacie – str. Traian Vuia, nr. 6, sector 1 şi pentru Facultatea de Moaşe şi Asistennţă Medicală (FMAM) – Bdul Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 5.

Taxa de înscriere este de 250 lei pentru toate facultăţile şi specializările și se va achita doar la casieriile Băncii Transilvania

Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (până la vârsta de 26 ani ai candidatului), orfanii de ambii părinţi; candidaţii instituţionalizaţi în aşezăminte de ocrotire sau din plasament familial; copiii din familiile afectate de catastrofe naturale; eroii revoluţiei române şi copiii acestora sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere.

Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați.

 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate /pașaportului și a celorlalte documente prevăzute în metodologia de admitere. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură.

Înscrierea şi înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei MEN, care va fi comunicată secretariatelor facultăţilor. Candidaţii la studiile universitare de licenţă, care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de către M.E.N., beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.

De asemenea, UMF „Carol Davila” acceptă pentru înscriere la studiile universitare de licenţă, fără concurs de admitere, candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele naţionale recunoscute de MEN, la disciplinele Biologie, Fizică şi Chimie.

UMF „Carol Davila” București acordă, în afara cifrei de școlarizare finanțate de la buget, 4  locuri fără taxă de școlarizare (FMAM) absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți din centrele de plasament.

Conform legii, un candidat declarat admis poate beneficia de un loc de la buget o singură dată pentru fiecare din cele 3 cicluri de studii universitare (licenţă, masterat, studii doctorale). Depaşirea duratei învăţământului gratuit, prevazută de lege, se suportă de către studenţi, prin plata taxei aferente şcolarizării în ciclul respectiv de studii universitare.

La înscriere, candidaţii vor primi o legitimaţie de concurs tip, în baza căreia vor fi admiși în sala de examen.

Concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2019/2020 pe domenii de studii va avea loc în ziua de 24.07.2019 pentru toate facultăţile UMF „Carol Davila” București.

 


Adaugati un comentariu


 

*