ADMITERE MEDICINĂ 2022: La UMF Iași, media 9,00 – ultima cu care s-a intrat la Medicină Generală

25 iulie 2022 | 0 comentarii |

Zece candidați au intrat cu nota 10,00 la Medicină și tot cu 10,00 au fost admiși alți patru care au intrat la Farmacie, Asistență Medicală Generală, Nutriție și dietetică și Bioinginerie.   

 

Peste 2.200 de absolvenți de liceu au susținut duminică, examenul de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, pentru cele 10 specializări pentru care au putut opta candidații. Este greu de spus dacă anul acesta, examenul a fost mai ușor sau candidații au fost „ foarte bine pregătiți”, după cum a precizat rectorul Viorel Scripcariu, dar astfel de rezultate la admitere se înregistrau pe vremea când era o concurență de 20/loc.

Rezultatele parțiale afișate arată că la Medicină Generală, unde au fost 1.166 de candidați pe 325 de locuri, 10 dintre ei au obținut nota 10,00 la testul grilă, iar ultima notă de admitere la buget a fost 9,00 (după departajare, 4 concurenți au coborât la 8,83). Admiși pe locurile bugetate au fost și 2 candidați de etnie rromă care au obținut 7,60 respectiv 5,70 și 10 absolvenți din mediul rural, care au obținut note între 5,00 și 9,80, dar și un absolvent din sistemul de protecție socială, care a fost notat la testul grilă cu nota 8,80.

La taxă, cea mai mare medie de admitere a fost 9,80, iar cea mai mică, 8,30 (2 dintre ei sunt la a doua facultate).

 

La Asistenţă Medicală Generală, unde concurența a fost de 3,93 candidați/loc bugetat, 5 dintre candidați au obținut nota 10,00, iar ultima notă de admitere a fost 8,02 – obținută tot de 5 concurenți. La aceeași specializare au fost declarați admiși și 6 absolvenți ai unor licee din mediul rural, care au avut note cuprinse între 9,28 și 5,86 și un absolvent din sistemul de protecție socială care a fost notat cu 7,48. La taxă au fost admiși 113 candidați care au avut note de la 5,14 până la 9,20.

La Nutriţie şi dietetică, unde concurenţa a fost de 3,29 candidați/loc bugetat, 10 candidați au fost admiși cu note între 10,00 și 7,40 și la taxă au fost admiși 19 tineri care au obținut note între 9,2 și 5,00.

La Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, la o concurenţă de 1,53/loc bugetat, 63 de candidați au fost admiși fărăr taxă, cu note între 9,80 și 5,00. Acestora li se alătură un candidat de etnie rromă care a obținut nota 5,00 și doi absolvenți din mediul rural care au avut, ambii, nota 6,00. Pe locurile cu taxă au fost admiși 9 tineri cu note între 5,60 și 8,60.

 

La Medicină Dentară, unde concurenţa a fost de 3,34 candidați/loc bugetat au fost admiși 94 de concurenți cu note între 9,70 și 7,00 și un absolvent al unui liceu din rural, notat cu 8,6.

La Tehnică Dentară (concurenţă de 1,73 /loc bugetat), 28 de candidați care au obținut note între 9,80 și 7,40 au fost admiși la buget, iar 14 candidați cu note între 5,00 și 9,80 au fost admiși la taxă.

La Asistenţă de profilaxie stomatologică, unde s-au înscris doar 3 candidați pe cele 12 locuri disponibile, toți trei au fost admiși, cu note 9,60, respectiv 7,60 și 5,00.

 

La Farmacie, unde doar 31 de candidați au concurat pe cele 68 de locuri bugetate (concurenţă de 0,40/loc bugetat), au fost admiși 20 de candidați, dintre care unul a obținut nota 10,00, iar ceilalți 19 au avut note între 9,52 și 5,00. Tot fără taxă a fost admis un candidat de etnie rromă, cu nota 5,92, și unul provenit din sistemul de protecție socială, care a obținut nota 7,84. La taxă a fost admis un singur candidat, cu nota 7,72.

La Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic, la o concurenţă de 1,52 candidați/loc bugetat, 19 candidați au intrat cu note de la 5,00 la 9,60. Li se adaugă un candidat din sistemul de protecție socială care a obținut nota 8,0, iar la taxă au fost admiși 7 candidați, cu note între 8,6 și 6,0.

La Bioinginerie unde concurența a fost de 1,53 candidați/loc bugetat, 77 de candidați au fost admiși fără taxă, cu note între 10,00 și 8,20, iar la taxă au fost admiși 3 candidați care au avut note între 9,00 și 8,00.

 

Potrivit Metodologiei proprii aprobate de Senatul UMF „Grigore T. Popa” din Iași, începând cu anul universitar 2022/2023, admiterea pentru toate cele 10 specializări se face doar pe baza notei obținute la testul grilă.

După afişarea rezultatelor finale, candidaţii trebuie să confirme în scris locul, până la data de 5 august 2022. Aceştia se vor programa online, prin intermediul platformei de programare, pentru confirmarea locului şi înscriere. În ziua şi la ora programată, se vor prezenta la secretariatul facultăţii documente în original”, a transmis conducerea UMF Iaşi.

Notă: Candații care au obținut la admitere note peste 5,00 pot opta pentru o altă specializare decât cea penttru care au concurat, atât pe locurile fără taxă cât și pe cele cu taxă, în funcție de opțiunile exprimate la înscriere.  

 


Adaugati un comentariu


 

*