ADMITERE MEDICINĂ: UMF „Carol Davila” pune la „bătaie” 1068 de locuri la buget și 302 locuri cu taxă

29 mai 2018 | 2 comentarii |

Înscrierile se fac la Secretariatele Facultăţilor în perioada 12 – 18 iulie, între orele 900– 1600 , cu excepția zilei de duminică, iar examenul va avea loc în ziua de 25 iulie, pentru toate facultăţile.

 

Absolvenții liceelor au încheiat cursurile, urmează examenul de bacalaureat, au fost organizate și simulări ale examenelor de admitere la Universitățile de Medicină şi Farmacie, iar admiterea pentru viitorii medici se apropie cu pași repezi.

UMF „Carol Davila” din București se așteaptă, ca în fiecare an, la o concurență acerbă, iar pentru cei care doresc să devină medici are disponibile, pentru anul universitar 2018 – 2019, 1068 de locuri la buget și 302 locuri cu taxă.

Înscrierile se vor face la Secretariatele Facultăţilor, zilnic, cu excepția zilei de dumincă, 15 iulie, în perioada 12 – 18.07.2018, între orele 900– 1600.

În UMF „Carol Davila” București, pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se organizează pe domenii de licență la următoarele specializări: Medicină; Medicină Dentară; Farmacie; Moașe și Asistență Medicală; Balneofiziokinetoterapie şi recuperare; Tehnică Dentară.

Concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2018–2019 pe domenii de studii va avea loc în ziua de 25.07.2018 pentru toate facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” București.

 

Taxa de înscriere este de 250 lei pentru toate facultăţile şi specializările și va fi plătită în Contul: RO11RNCB0090000509620151, Cod Fiscal: 4192910, Banca Comercială Română, Beneficiar : Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti. Se va preciza numele candidatului, C.N.P. și facultatea la care urmează să se înscrie candidatul respectiv Facultatea de  Medicină, Facultatea de  Medicină Dentară,  Facultatea de Farmacie sau Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală.

Potrivit  legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (până la vârsta de 26 ani ai candidatului) sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti. Pentru anul universitar 2018-2019, Senatul UMF “Carol Davila” aprobă scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă pentru urmatoarele categorii de candidaţi: orfanii de ambii părinţi; candidaţii instituţionalizaţi în aşezăminte de ocrotire sau din plasament familial; copiii din familiile afectate de catastrofe naturale; eroii revoluţiei române şi copiii acestora;

Actele doveditoare vor fi prezentate, spre aprobare, secretarilor şefi ai facultăţilor care organizează concurs de admitere; Aprobarea scutirii de taxă se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăți.

 

Înscrierea şi înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei M.E.N., care va fi comunicată secretariatelor facultăţilor. Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de către M.E.N., beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.

De asemenea, U.M.F. „Carol Davila” acceptă pentru înscriere la studiile universitare de licenţă, fără concurs de admitere, candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele naţionale recunoscute de M.E.N., la disciplinele Biologie, Fizică şi Chimie.

U.M.F. „Carol Davila” București acordă, în afara cifrei de școlarizare finanțate de la buget, 4  locuri fără taxă de școlarizare (F.M.A.M.) absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți din centrele de plasament.

 

Repartizarea locurilor pe cele 4 Facultăţi ale UMF “Carol Davila”, conform aprobării Senatului UMF „Carol Davila”, este următoarea:

Specializarea Medicină ( 6 ani) = 552 locuri la buget, din care 2 pentru rromi , 17 locuri pentru absolvenții liceelor din mediul rural și alte 200 locuri cu taxă.

Specialitatea Medicină dentară (6 ani) = 166 locuri la buget, din care 1 loc pentru rromi, alte 5 pentru absolvenții liceelor din mediul rural și 70 de locuri cu taxă.

FAMF – Moaşe, Asistenţă medicală general (4 ani) = 108 la buget, din care 2 pentru rromi, 2 locuri pentru absolvenți din centre de plasament și 2 locuri pentru absolvenți ai liceelor din mediul rural.

 Alte specializări (3 ani) = 76 de locuri din care 2 pentru rromi, 2 pentru absolvenți din centre de plasament, 3 locuri pentru absolvenți de licee din mediul rural și 12 locuri cu taxă.

 

În total, UMF „Carol Davila” oferă candidaților 1068 de locuri la buget din care 8 pentru rromi, 4 locuri pentru absolvenți din centre de plasament, 32 de locuri pentru absolventi de licee din mediul rural și 302 locuri cu taxă.

La acestea se adaugă 100 de locuri pentru Institutul Medico–Militar,  repartizate astfel:

Ministerul Educației Naționale – 88 locuri, din care: 60 locuri (1 loc pentru DGIA) – Medicină; 13 locuri – Medicină dentară;15 locuri – Farmacie.

Ministerul Afacerilor Interne – 7 locuri – Medicină.

Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor – 5 locuri, din care: 3 locuri – Medicină; 2 locuri – Medicină Dentară.

Admiterea pe aceste locuri se va susţine la aceeaşi dată şi în aceleaşi condiţii de concurs ca şi la facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”.

 

Pentru viitorii studenți care vor fi admiși cu taxă, Senatul UMF „Carol Davila” a stabilit, pentru ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2018–2019, o taxă de 9000 lei /an de studiu pentru Medicină, Medicină dentară şi Farmacie şi 6000 lei/an de studiu pentru FMAM. Taxa de studiu anuală va fi platită în 3 tranşe (prima tranşă – 50% din taxa anuală, a doua tranşă – 25% din taxa anuală şi a treia tranşă – 25% din taxa anuală).

Pentru a dobândi calitatea de student, candidaţii acceptaţi la forma cu taxă, trebuie să achite prima tranşă a taxei, în cuantum de 4500 lei pentru Medicină, Medicină dentară, Farmacie şi 3000 lei pentru FMAM (conform calendarului ce va fi anunțat). În caz contrar, pierd dreptul de înmatriculare ca student în anul universitar 2018-2019.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Decanatele Facultăţilor de Medicină (telefon – 0213180760), Medicină Dentară (telefon – 0213158649), Farmacie (telefon – 0213180747) sau FMAM (telefon – 0213172327).

 

 Comentarii (2)

 1. Curelaru Mihaela spune:

  Buna ziua, as dori sa aflu cat este taxa la buget la facultatea de medicina Carol Davila. Va multumesc

  • Redactie SB spune:

   Locurile la buget nu se plătesc decât dacă sunteți la a doua facultate într-o universitate de stat. Pentru locurile cu taxă găsiți tarifele pe site-ul oficial al Universității, pentru fiecare facultate în parte.
   Taxa de studiu stabilită de Senatul UMF “Carol Davila” pentru ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2018–2019 a fost de 9000 lei /an de studiu pentru Medicină, Medicină dentară şi Farmacie şi 6000 lei/an de studiu pentru FMAM, platită în 3 tranşe (prima tranşă – 50% din taxa anuală, iar a doua și a treia tranşă – câte 25% din taxa anuală).

Adaugati un comentariu


 

*