„Anticameră pentru viață” pentru tinerii buzoieni care părăsesc sistemul de protecție

7 ianuarie 2021 | 0 comentarii |

Printr-un proiect finanțat din fonduri europene și cu sprijinul Consiliului Județean, DGASPC Buzău oferă servicii integrate de integrare socio-profesională copiilor și tinerilor care ies din sistemul instituționalizat.

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Buzău a semnat contractul de finanțare și începe implementarea proiectului „Anticameră pentru viață”, un nou proiect de integrare socio-profesională pentru copiii și tinerii care părăsesc sistemul de protecție specială.

Anual, peste 3.000 de tineri ies din sistemul de protecție specială a copilului, iar cei mai mulți sunt nepregătiți pentru viața pe cont propriu și au nevoie de ajutor pentru a depăși barierele invizibile care le împiedică accesul la o viață normală. Potrivit legislației în vigoare, tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani proveniți din sistemul de protecție, au dreptul de a fi sprijiniți de stat, atât în continuarea studiilor, cât și în scopul integrării sociale și facilitării accesului la un loc de muncă, prin mediere sau prin alte mijloace care să le asigure o viață independentă.

Obiectivul general al proiectului derulat de DGASPC Buzău este consolidarea capacității instituției de a furniza programe de servicii integrate pentru susținerea copiilor/ tinerilor de a suporta mai ușor tranziția de la sistemul instituționalizat la servicii la nivelul comunității, prin Serviciul de integrare socio-profesională și vocațională.

 

Roxana Kovacs

Purtătorul de cuvînt al instituției, Roxana Kovacs, a explicat că „prin acest proiect se urmărește furnizarea de servicii integrate pentru 96 de copii și tineri care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție specială și/sau tineri care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție începând cu anul 2016, în vederea dobândirii abilităților de viață independentă. Astfel, printr-un program integrat de sprijin se va facilita integrarea pe piața muncii a 50 de copii și tineri, prin asigurarea unor servicii de formare profesională, iar 40 de tineri cu vârste mai mari de 18 ani, care au părăsit sau urmează să părăsească sistemul instituționalizat vor beneficia de servicii de tip prima cameră și vor fi sprijiniți să se integreze în comunitate și financiar, prin asigurarea unei locuințe și/sau a plății utilităților”, care subliniază că DGASPC Buzău, prin acest proiect continuă să dezvolte servicii care să contribuie la integrarea tinerilor în societate și la folosirea optimă a potențialului lor, reducând astfel riscul excluziunii sociale și contribuind, în același timp, la creșterea durabilă a comunității.

 

Astfel, prin 11 ateliere pentru asimilarea noțiunilor de viață independentă și prin servicii de consiliere, cei 96 de copii și tineri vor beneficia de activități de tip mentorat, servicii de acompaniere, suport individualizat și de grup.

Se va elabora, totodată, un ghid de bune practici cu privire la acordarea de servicii integrate destinate tinerilor și copiilor care au părăsit sau urmează să părăsească sistemul de protecție al copilului cu scopul prevenirii marginalizării, iar în acest scop se vor identifica și forma de 5 speakeri motivaționali din rândul copiilor/ tinerilor din grupul țintă.

Acordarea de sprijin pentru accesarea de servicii medicale (stomatologice, oftalmologice, generale) pentru 70 copii/ tineri, constituie o altă țintă care se va urmări a fi atinsă în cadrul proiectului.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de aproape 2,92milioane de lei, proveniți din fonduri europene, iar 2% din valoarea totală, respectiv 58,39 de mii de lei, reprezintă confinanțare din partea beneficiarului și va fi suportată din bugetul Consiliului Județean Buzău. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se va derula pe o perioadă de 30 de luni, în intervalul ianuarie 2021 – iunie 2023.

 


Adaugati un comentariu


 

*