Asistenții medicali și moașele cu restanțe la credite sau cotizație își pierd dreptul de practică

13 martie 2018 | 3 comentarii |

OAMGMAMR avertizează că membrilor care, în termen de 6 luni, nu au acumulat numărul minim de credite sau nu și-au achitat cotizația li se suspendă calitatea de membru și toate drepturile și obligațiile legale.

 

Este un lucru știut că profesioniștii din domeniul medical, au obligația, prin lege, să fie membri ai organizațiilor profesionale care, prin lege, au fost înființate pentru a le reprezenta interesele, dar și pentru a-i sancționa atunci când nu-și îndeplinesc obligațiile profesionale sau au abateri disciplinare care afectează actul medical. Așa se întâmplă în cazul medicilor, al medicilor dentiști, al farmaciștilor, al asistenților medicali și moașelor sau al altor profesioniști din domeniul medical care, fară certificatul de liberă parctică, eliberat de colegiile profesionale, nu au dreptul de a-și exercita profesia.

Pentru a obține acest certificat, ei trebuie să îndeplinească, însă, anumite condiții, pe lângă studiile de profil, care le atestă competențele profesionale.

Între obligații se numără achitarea unei cotizații lunare și acumularea, în fiecare an, a unui număr de credite de educație și perfecționare continuă, stabilite de Consiliul Național al fiecărei organizații profesionale. Nerespectarea acestor obligații atrage, automat, suspendarea sau retragerea dreptului de membru al organizației profesionale, respectiv, a dreptului de a mai practica profesia pentru care s-au pregătit, atât în sistemul public de sănătate cât și în cel privat.

 

Elena Comanescu

În cazul asistenților medicali și al moașelor, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali (OAMGMAMR) este organismul profesional care conferă dreptul acestor categorii profesionale de a-și exercita profesia, ori suspendă acest drept, la cererere (pentru o perioadă mai mică de 5 ani) sau în cazul în care sunt încălcate dispozițiile legale în domeniu, ori chiar interzice dreptul de a mai profesa celor care au abateri profesionale grave sau în urma unor decizii ale instanțelor de judecată.

Trebuie să fim cu toții conștienți că pentru a beneficia de anumite drepturi, este necesar să îndeplinim anumite condiții și să ne achităm de obligațiile ce decurg din acestea. Conform atribuțiilor conferite de lege, OAMGMAMR susține și apără independența și drepturile asistenților medicali din România, atât la nivel național, în relația cu autoritățile, cât și la nivel internațional, în acord cu legislația europeană și internațională în domeniu. Există însă și anumite condiții pe care membrii noștri trebuie să le îndeplinească și să le respecte. În caz contrar, potrivit Hotărârii nr. 29/04.12.2017, a Consiliului Național al OAMGMAMR, se va proceda la suspendarea, respectiv retragerea calității de membru, ceea ce înseamnă că pe perioada respectivă, persoanele respective nu mai au dreptul de a profesa în domeniul medical”, a precizat Elena Comănescu, președinte OAMGMAMR Buzău.

 

Comănescu a subliniat că pentru membrii filialei pe care o reprezintă au fost făcute eforturi pentru a le facilita pariciparea la cursurile creditate, dar pentru cei care nu au participat la acestea nu are soluții, pentru că nu-i permite „statutul și regulamentul OAMGMAMR, oricât s-ar supăra unii dintre colegi. Am căutat să organizăm cursurile la nivel local, pentru a nu fi nevoiți să se deplaseze în alte județe. Au fost organizate cursuri chiar și în unitățile sanitare din județ. În plus, anul trecut, cursurile au fost gratuite pentru membrii participanți, lectorii fiind plătiți de filiala noastră, din cotizații. Este adevărat, cei care nu au acumulat creditele necesare așa cum prevăd actele normative în vigoare, nu au mai beneficiat de gratuitate, dar este vina lor, nu a noastră. De altfel, dacă pe unii dintre colegi i-am favoriza, ar fi nedrept pentru ceilalți, care și-au sacrificat timpul și au fost prezenți la toate cursurile pentru a-și acumula creditele necesare pregătirii medicale continue necesară. Profesia noastră nu este una care se poate desfășura mecanic, fără să fii la curent cu noutățile în domeniu, pentru că vorbim aici despre viața pacienților pe care ne-am asumat să-i îngrijim, atunci când am ales această profesie. Iar medicina nu stă pe loc, evoluează, iar noi trebuie să fim capabili să valorificăm orice noutate care ne ajută să vindecăm pacientul”, a spus președinta OAMGMAMR Buzău, menționând că pentru anul în curs, filiala vine în sprijinul membrilor săi cu un program de cursuri online creditate, astfel încât nimeni să nu mai pretexteze că nu a avut condiții de participare.

 

Elena Comănescu a explicat și condițiile în care se aprobă sau se dispune suspendarea, respectiv, retragerea calității de membru OAMGMAMR, respectiv, a dreptului de practică. „Suspendarea calității de membru se poate face la cerere, în condițiile în care persoana respectivă se află în concediu de maternitate, de creștere a copilului, șonaj sau rezidență temporară pe teritoriul altei țări (dacă aceasta depășește 6 luni) sau sacă există alte motive obiective care justifică imposibilitatea exercitării profesiei pe o perioadă determinată de până la 5 ani. Solicitarea se adresează în scris, filialei OAMGMAMR unde solicitantul este înregistrat și va fi  însoțită de certificatul de membru și avizul de liberă practică în original, de copii ale documentelor justificative pe baza cărora se solicită suspendarea și de dovada achitării la zi a cotizației de membru. Președintele filialei decide aprobarea sau respingerea suspendării, în funcție de îndeplinirea acestor condiții”, a explicat președinta filialei Buzău a organizației profesionale.

Retragerea calității de membru al OAMGMAMR sau renunțarea la această calitate de către membrii organizației profesionale va avea drept consecință retragerea dreptului de exercitare a profesiei. Filialele județene / a municipilui București vor ptblica, pe site-ul propriu, lista nominală a membrilor suspendați sau împotriva cărora s-a dispus suspendarea, precum și a celor care s-au retras sau împotriva cărora s-a dispus retragerea.

 

Suspendarea disciplinară a calității de mebru al OAMGMAMR se face prin hotărâre a Consiliului Național al organizației pe durata stării de incompatibilitate. Prin hotărârea Consiliului Județean/ a Municipiului București, suspendarea se realizează  „în cazul nerealizării anuale a numărului minim de credite, a nerealizării, în termen de 6 luni, a numărului minim de credite pentru anul precedent sau  în cazul neachitării cotizației datorată pe o perioadă mai mare de 6 luni sau ca urmare a unei Hotărâri definitive a unei instanțe pentru săvârșirea unei infracțiuni legate de exercitarea profesiei”, potrivit actului normativ adoptat de organizația profesională.

Decizia de suspendare este comunicată de către președintele filialei, imediat, Direcției de Sănătate Publică județeană/ a Municipiului București și angajatorului unde membrul sancționat își desfășoară activitatea. Totodată se va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului Național Unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România. Pe durata suspendării calității de membru al OAMGMAMR se suspendă toate drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare: persoana respectivă nu va mai plăti cotizație, nu va mai fi obligată să efectueze nuărul de credite aferent și nu va avea dreptul să exercite profesia de asistent medical sau moașă.

Suspendarea încetează în momentul în care se realizează numărul de credite restante, respectiv, la data achitării cotizației restante.   

 Comentarii (3)

 1. Adrian spune:

  O organizatie gen capusa fara o utilitate evidenta pentru asistenti sau moase. la cati bani incaseaza aceasta organizatie esti obligat sa platesti pana si acele cursuri din care nu inveti mai nimic. Penibil!

  • Daniela spune:

   Cum scrie si in articol, cursurile au fost gratuite anul trecut si ni s-a promis ca asa vor ramane.

  • Prof Dr Dr C C P spune:

   Numai amenintari si penalizari GM… democratia e o boala grea…
   Uneori absurd – cu 3 facultati, 2 titluri de Doctor, unul de profesor, ai nevoie de credite sa poti profesa inainte… Altfel esti afara, pe drumuri…
   Daca ar cere de la PRESEDINTE si politicieni… am ramane fara ei…
   O pierdere…

Adaugati un comentariu


 

*