CNAS: Actualul Contract-cadru se prelungește până la 31 martie 2023

20 decembrie 2022 | 0 comentarii |

Principalul motiv al prelungirii aplicabilității actului normativ este asigurarea continuităţii acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate, transmite instituția. 

 

Adela Cojan

Termenul de aplicare a Contractului-cadru pe anul 2022 (HG nr. 696/2021) a fost prelungit până la data de 31 martie 2023 printr-o Hotărâre adoptată în cadrul ședinței de guvern de astăzi. Principalul motiv al prelungirii aplicabilității actului normativ este asigurarea continuităţii acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate, având în vedere traseul decizional al Legii bugetului de stat pentru anul 2023, transmite CNAS, printr-un comunicat.

Prelungirea aplicării Contractului-cadru are rolul de a asigura serviciile medicale necesare populației la timp, în mod echitabil și eficient. Pe de altă parte, modificările și completările introduse de la 1 ianuarie 2023 reprezintă un pas în plus în procesul de inversare a piramidei serviciilor de asistență medicală, prin creșterea ponderii serviciilor acordate în ambulatoriu și prin reducerea numărului cazurilor de internări nejustificate, care ar putea fi tratate în condiții de siguranță de medicii de familie, susține Adela Cojan, președintele CNAS.

 

CNAS reamintește, totodată, că în actul normativ s-au introdus și unele prevederi noi, cu aplicare de la 1 ianuarie 2023, prin care „se extinde pachetul minimal de servicii care se acordă în asistenţa medicală primară” persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat, în acord cu prevederile Programului pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România convenit cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Urmează ca aceste persoane să aibă acces la o paleta mai largă de servicii medicale la medicul de familie, cum ar fi consultaţiile pentru afecţiuni cronice, precum şi consultațiile de prevenție acordate in aceeaşi modalitate ca şi persoanelor asigurate. Detaliile acordării acestor servicii urmează să fie reglementate prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru, care de asemenea vor fi modificate”, menționează CNAS.

 

Hotărârea de Guvern stabilește, de asemenea, modalitatea de evidențiere, raportare și decontare a serviciilor medicale acordate persoanelor neasigurate în cabinetele de medicină de familie. Pentru aceste servicii se stabilesc tarife exprimate în puncte de valoare egală cu punctele pentru serviciile acordate persoanelor asigurate.

Cabinetele de medicină primară vor încheia cu casele de asigurări de sănătate acte adiționale pentru furnizarea de servicii medicale către persoanele neasigurate, iar finanțarea acestor servicii se va face din bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Sănătății.

 

Tot de la 1 ianuarie 2023 încetează aplicabilitatea prevederilor OUG nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative, conform cărora decontarea serviciilor medicale spitaliceşti s-a realizat la nivelul cheltuielilor efective. De la data respectivă contractarea şi decontarea serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare continuă se va realiza pe baza indicatorilor specifici spitalelor.

„Precizăm că toate tarifele pentru decontarea serviciilor medicale spitalicești, atât pentru spitalizarea continuă, cât și pentru cea de zi, dar și pentru serviciile medicale în scop diagnostic-caz, acordate în ambulatoriul de specialitate clinic, care sunt finanţate din fondul alocat pentru asistenţă medicală spitalicească, şi care sunt similare unor servicii medicale standardizate acordate în spitalizare de zi, au fost ajustate ținându-se cont de inflație.

 


Adaugati un comentariu


 

*