CNAS anunță modificări privind concediile medicale. Se plafonează indemnizația de maternitate pentru persoanele nesalariate

15 martie 2023 | 0 comentarii |

Guvernul a aprobat modificarea legislației specifice privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, în scopul implementării unui mecanism „echitabil şi unitar” pentru calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate.

 

Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, noi modificări la Ordonanţa de Urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, anunță CNAS.

Potrivit noului act normativ, valoarea maximă a indemnizațiilor de maternitate pentru persoanele nesalariate, dar care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate, se reduce de 4 ori, fiind motivată de „iminenta insuficiență a fondurilor pentru plata drepturilor de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate pentru asigurațiși de implementarea unui mecanism echitabil şi unitarpentru calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, în scopul gestionăriieficientea fondurilor alocate acestui domeniu.

Astfel, venitul lunar înscris în contractul de asigurare nu va putea fi mai mare decât valoarea a trei salarii minime brute pe ţară pentru orice tip de concediu medical, inclusiv pentru sarcină şi lăuzie. „De asemenea, venitul menţionat va trebui să fie acelaşi cu cel înscris în declaraţia fiscală depusă în vederea plăţii contribuţiei de sănătate sau, după caz, cu media veniturilor lunare înscrise în declaraţie”, precizează CNAS într-un comunicat remis presei.

 

CNAS menționează că persoanele fizice, altele decât salariaţii şi asimilaţii acestora, pot încheia opţional contract cu Casa de asigurări de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii medicale, iar cuantumul acestor indemnizaţii se stabileşte în funcţie de venitul lunar înscris în contract, pe baza unei formule de calcul.

Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă de modificare şi completare a OUG nr. 158/2005 se vor modifica prin acte adiţionale, la notificarea Casei de asigurări de sănătate, până la data de 1 a lunii următoare celei în care se împlinesc 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ. Pentru aceste contracte, baza de calcul a indemnizaţiilor de maternitate este media veniturilor asigurate înscrise în contract în ultimele 6 luni ale celor 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare”, mențioează CNAS.

 

Legislația de până acum prevedea că dreptul la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care nu realizează venituri în baza unui contract individual de muncă (sau a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum și alte venituri asimilate salariilor) „este condiționat de plata unei contribuții pentru asigurarea pentru concedii și indemnizații în cota de 1%, aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare, care se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate”.

Potrivit autorilor proiectului noii OUG, cele mai multe solicitări de încheiere a contractelor de asigurare sunt  pentru sarcină și lăuzie, iar valoarea asigurată este în majoritatea cazurilor situată la plafon maxim, chiar dacă persoanele se asigură pentru sănătate la nivelul unui salariu minim brut pe țară.

În această situație se mai aflau și alte categorii de persoane fizice cu venituri relativ mici din salarii, indemnizație de șomaj, pensie de invaliditate sau urmaș și indemnizație de ajutor social.

 

Persoanele menționate, susțin autorii proiectului, solicitau plătitorilor încetarea acestor drepturi, cu scopul de a se asigura pentru concedii și indemnizații de asigurări de sănătate ca persoane fără venituri, ceea ce a condus la un impact semnificativ asupra bugetului FNUASS.

În aceste condiții, se impune reglementarea în mod nediscriminatoriu a unor măsuri care să conducă la echilibrarea între veniturile alocate bugetului FNUASS și costurile reale suportate de fond pentru plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, în sensul stabilirii bazei maxime de calcul al indemnizațiilor de maternitate de la 12 salarii minime brute pe țară lunar, la 3 salarii minime brute pe țară lunar, în cazul persoanelor fizice care se asigură opțional pentru concedii și indemnizații de maternitate, nivel existent în prezent pentru toate celelalte tipuri de concedii medicale, respectiv incapacitate temporară de muncă, recuperarea capacității de muncă, îngrijirea copilului bolnav, risc maternal etc”, arată autorii proiectului.

Măsura are ca efect reducerea de 4 ori a valorii maxime a indemnizației brute lunare de maternitate care se suportă din FNUASS (de la 36.000 lei la 9.000 lei brut).

În 2021, CNAS a încasat de la această categorie de asigurați 9,18 milioane lei și a plătit pentru concedii și indemnizații de asigurări de sănătate o sumă totală de 164,8 milioane lei, iar în 2022 plățile le au urcat la 216,4 milioane lei.

 

Reamintim că, la sfârșitul lunii ianuarie, Guvernul a aprobat, tot printr-o Ordonanță de Urgență, modificarea și completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate și a OUG nr. 77/2011, privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.

Actul normativ reglementa modul în care o persoană asigurată care își desfășoară activitatea la mai mulți angajatori și asigurații cadre didactice contribuie la asigurările sociale de sănătate și benefciază de concediu medical și modul în care beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate persoanele din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, precum și cetățenii ucraineni.

Principala modificare referitoare la stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății este redefinirea sintagmei „reprezentant legal al deținătorului de autorizație de punere pe piață a medicamentelor”, în sensul că acest reprezentant nu va mai avea obligația de a fi persoană juridică română, preciza CNAS, care menționa că „unele din aceste noutăți necesită modificări corespunzătoare ale legislației secundare, pentru a fi aplicate”.

 


Adaugati un comentariu


 

*