Calculul indemnizaţiei de maternitate s-ar putea modifica

18 ianuarie 2023 | 0 comentarii |

Indemnizația de maternitate de care vor putea beneficia viitoarele mame care nu realizează venituri sau care au venituri din activități independente și care vor dori să se asigure oțional, ar putea fi plafonată la trei salarii minime brute pe economie, față de 12, cât este în prezent. 

 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) transmite că, printr-un proiect de Ordonanță de Guvern publicat în transparență decizională pe website-ul Ministerului Sănătății „se oferă o soluție propunerii CNAS de utilizare a unui raționament just, echitabil și nediscriminatoriu pentru calculul indemnizațiilor de maternitate, menținându-se totodată susținerea politicilor de încurajare a natalității, precum şi aplicarea unitară a măsurilor fiscale”.

Propunerea se referă la persoanele care încheie contracte de asigurări sociale de sănătate cu câteva luni înainte de a naște și are ca scop diminuarea diferențelor uriașe dintre contribuțiile la sănătate pe care le achită acestea și indemnizațiile primite, în comparație cu persoanele salariate care au salariul minim brut pe economie și contribuie, lună de lună, la Fondul Asigurărilor de Sănătate.

 

CNAS își argumentează propunerea prin faptul că, la ora actuală, s-a ajuns „în situația nefirească în care persoanele care se asigură opţional, inclusiv persoanele fără venituri, în momentul în care află că sunt însărcinate, încep să plătească, doar timp de șase luni, cele două contribuții – cea de asigurări sociale de sănătate la salariul minim și cea pentru concedii medicale la plafonul maxim de 12 salarii minime, după care renunță la contract și la plata contribuției, dar încasează suma de 104.040 lei”.

De la 1 ianuarie 2023, odată cu majorarea salariului minim brut până la 3.000 de lei, s-a ajuns ca plafonul maxim de asigurare să fie de 36.000 de lei, iar potrivit reprezentanților Ministerului Sănătății, în cele mai multe cazuri, persoanele care încheie astfel de contracte de asigurare cu CAS aleg venitul maxim permis de legislație și stagiul minim de cotizare la Sănătate.

Indemnizația de maternitate se acordă pe durata concediului de maternitate, care este diferit de concediul pentru creșterea copilului, și poate însuma până la 126 de zile calendaristice.

 

Reprezentanții instituției arată că, în prezent, persoanele care sunt angajate beneficiază de concedii medicale plătite, a căror bază de calcul se determină ca medie a veniturilor lor brute lunare din ultimele 6 luni din care se constituie stagiul de cotizare. Același calcul se utilizează şi pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţii de şomaj, potrivit legii. Persoanele fizice care se asigură opțional pentru concedii medicale pot alege să beneficieze de indemnizații pentru care baza de calcul este de până la 3 salarii minime brute, cu excepția concediilor de sarcină și lăuzie, pentru care baza de calcul poate fi de până la 12 salarii minime brute.

O persoană angajată care realiza în anul 2022 venituri egale cu valoarea salariului minim brut pe ţară, respectiv, 2.550 de lei, beneficia asfel de o indemnizaţie brută lunară de 2.168 lei, iar o persoană asigurată opţional la valoarea a 12 salarii minime brute pe tară, respectiv 30.600 lei, beneficia de o indemnizaţie brută lunară de 26.010 lei (suma aferentă celor patru luni de concediu de maternitate fiind în total de 104.040 lei).

„De precizat că sistemul de asigurări sociale de sănătate trebuie să deconteze sumele integrale pentru plata indemnizaţiilor în cazul persoanelor asigurate facultativ, respectiv 26.010 lei lunar, în total 104.040 lei pentru plata acestui concediu”, menționează CNAS.

 

Potrivit datelor statistice, în perioada 2021 – 2022, la nivelul CNAS, în ceea ce privește persoanele fizice care au încheiat contracte pentru concedii și indemnizații medicale cu casele de asigurări de sănătate, s-a constatat că în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 s-au realizat încasări de 9,18 milioane lei și s-au efectuat plăți de 167,84 milioane lei, iar în perioada 01.01.2022 – 31.08.2022, sumele încasate au fost de 7,12 milioane lei, în timp ce plățile efectuate s-au ridicat la 119,22 milioane lei.

În aceste condiții, propunerea nu face altceva decât să aducă la justa valoare nivelul indemnizațiilor de maternitate, prin raportarea bazei de calcul a acestei indemnizații pentru persoanele fără venituri, sau care realizează venituri din activități independente, la veniturile pentru care se plătește contribuția de asigurări de sănătate și la cele înscrise în declarațiile care vor constitui baza de calcul a concediilor și indemnizațiilor medicale, inclusiv pentru indemnizațiile de maternitate. Astfel, o persoană care se va asigura opțional la 3 salarii minime brute pe țară, poate beneficia de o indemnizație lunară de 7.650 de lei”, își justifică propuenrea, CNAS.

În cazul aprobării noilor reglementări, acestea se vor aplica doar persoanelor fizice fără venituri sau care realizează venituri din activități independente și care vor dori să se asigure oțional, iar reglementările nu vor acționa retroactiv, sublinază reprezentanții CNAS.

Conform statsticilor, aproximativ 10 milioane de români NU plătesc asigurări de sănătate, ceea ce înseamnă mai mult de jumătate din numărul persoanelor care au dreptul la servicii medicale asigurate de stat.

 


Adaugati un comentariu


 

*