Noile reglementări privind accesul la dosarul electronic de sănătate, adoptate de Parlament

7 februarie 2019 | 0 comentarii |

Astfel, Legea Sănătății se modifică prin adăugarea unui nou titlu, destinat exclusiv dosarului electronic.

 

Problema de neconstituționalitate legată de Dosarul Electronic de Sănătate (DES) este pe cale de a fi rezolvată. Setul de reglementări adoptate de Guvern în toamna anului trecut și la jumătatea acestei săptămâni de Parlament, mai trebuie să fie promulgate de președintele Iohannis și apoi publicate în Monitorul Oficial, pentru a intra în vigoare.

Încă din 2016, organizațiile de pacienți au reclamat vulnerabilitățile DES, ulterior și Colegiul Medicilor din România ridicând o serie de obiecții legate și de buna funcționare a acestuia.  În cauză s-a sesizat și Avocatul Poporului, care s-a adresat anul trecut Curții Constituționale, DES fiind declarat de judecătorii acestei instanțe neconstituțional, întrucât nu putea garanta confidențialitatea datelor personale și medicale ale pacienților.

A fost nevoie astfel ca reglementările referitoare la acest dosar să fie regândite, pentru a îndeplini condițiile impuse de Curtea Constituțională, iar în luna septembrie a anului trecut a fost finalizat un nou set de prevederi ce urmează să constituie un capitol special în Legea sănătății.  Proiectul a fost adoptat într-o ședință de guvern de la jumătatea lunii septembrie a anului trecut, fiind apoi trimis spre dezbatere în Parlament.

 

La aproape patru luni și jumătate, proiectul a trecut și de Parlament fiind adoptat ieri în Camera Deputaților, care a avut rol de for decizional. Proiectul a fost adoptat cu 258 de voturi „pentru”, 4 „împotrivă și 3 abțineri, fiind trimis președintelui Iohannis pentru promulgare, după care urmează publicarea în Monitorul Oficial. Din acel moment, noile prevederi vor intra în vigoare, obligând unitățile medicale să asigure condițiile de utilizare a informaţiei medicale în format electronic, prin intermediul sistemului dosarului electronic de sănătate al pacientului. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu acest sistem din Platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure condiţiile de securitate şi confidenţialitate în procesul de transmitere a datelor medicale.

Conform noilor reglementări care vor completa Legea sănătății, „sistemul dosarului electronic de sănătate este un serviciu public furnizat de CNAS, pentru toţi pacienţii care sunt asiguraţi ai sistemului de asigurări sociale de sănătate şi pentru toţi furnizorii de servicii medicale pe toate tipurile de asistenţă medicală, indiferent dacă se află sau nu în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate”.

 

Acest serviciu urmează să fie utilizat gradual de la data implementării în sistemul DES a funcţionalităţilor specifice fiecărui tip de asistenţă medicală. „Utilizarea sa are drept scop prioritar creşterea calităţii şi eficienţei actului medical prin accesul imediat la date şi informaţii medicale, precum şi furnizarea de date şi informaţii statistice necesare politicilor de sănătate, cu implicarea pacientului ca factor activ al protejării şi promovării propriei sănătăţi prin completarea informaţiilor privind antecedentele personale, fiziologice şi patologice, regim de viaţă, precum şi prin consultarea directă a datelor medicale proprii din dosarul său de sănătate”, se mai arată în documentul legislativ.

În cazul pacienţilor pentru care se constituie DES, datele şi informaţiile sunt structurate în module, respectiv modulul „Sumar de urgenţă”, modulul „Istoric medical”, modulul „Antecedente declarate de pacient”, modulul „Documente medicale” şi modulul „Date personale”, iar datele şi informaţiile din dosar sunt accesibile medicilor numai cu consimţământul pacienţilor, cu excepţia datelor şi informaţiilor din modulul ”Sumar de urgenţă”, care sunt accesibile medicilor ce îşi desfăşoară activitatea într-o structură de urgenţă, respectiv camera de gardă, UPU, CPU şi serviciile de ambulanţă şi medicilor care îşi desfăşoară activitatea în asistenţă medicală primară, numai în vederea realizării actului medical, fără a fi necesar consimţământul pacientului.

 

Accesul medicilor la date şi informaţii se realizează în baza unui certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, certificat înregistrat la casa de asigurări de sănătate în raza administrativ-teritorială în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. Consimţământul pacientului pentru vizualizarea de către medici a datelor şi a informaţiilor din DES se exprimă înainte de prezentarea la medic de către pacient sau la prezentarea la medic. Datele din dosarul electronic de sănătate al pacientului se păstrează pe întreaga durată de viaţă a pacientului, iar după decesul acestuia, datele din DES se arhivează potrivit legii, urmând a fi pseudonimizate şi prelucrate exclusiv în scopuri de cercetare ştiinţifică ori în scopuri statistice, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

Nu în ultimul rând, un alt articol adoptat ieri în Parlament prevede că valabilitatea cardului european de sănătate se va prelungi de la maximum 12 luni la doi ani, de la data eliberării.

 


Adaugati un comentariu


 

*