Colegiul Medicilor și Ministerul Sănătății își vor comunica reciproc datele despre dreptul de practică al medicilor

18 februarie 2019 | 0 comentarii |

Cele două instituții au încheiat un protocol pentru a facilita schimbul de informații pe această temă, în contextul scandalului creat de cazurile de falși medici din sistemul sanitar.

 

Cazurile falșilor medici descoperiți că profesau atât în sistemul privat, cât și în cel public, au determinat cele două autorități fără avizul cărora niciun medic nu poate profesa legal în România, să încheie un protocol de colaborare.

Faptul că astfel de escroci există în toată lumea, iar Ministerul Sănătății (MS) și Colegiul Medicilor din România (CMR) s-a dovedit că nu dețineau date complete despre medicii din sistem, iar registrul medicilor era incomplet sau neactualizat, precum și existența altor lacune despre activitatea și competențele medicilor au impus o abordare mult mai serioasă a acestor informații, prin care să se poată proteja mai bine pacienții.

Scopul protocolului este de a asigura un mai bun schimb de date și informații cu privire la dreptul de practică al medicilor.

Așadar, MS și CMR, care deși nu au eliberat nici un aviz în cazul medicilor falși, având în vedere cele petrecute, au ajuns la concluzia că este nevoie să își îmbunătățească relațiile de colaborare.

Protocolul, încheiat zilele trecute, prevede comunicarea datelor şi informaţiilor în legătură cu dreptul de practică al medicilor, precum și  informarea cu privire la specialităţile şi calificările profesionale dobândite de medici, sancţiunile aplicate, existenţa unor avize şi autorizări, informările şi atenţionările primite prin sistemul de informare al pieței medicale interne – IMI.

 

Prin acest document, ambele părți se obligă să pună, ori de câte ori va fi nevoie, la dispoziția celeilalte părți, toate informațiile pe care le dețin, referitoare la medici, iar pentru asta este necesar ca fiecare să dețină o bază cu date complete, actualizate în timp real și ușor de verificat în realitate.

Totodată, reprezentanții Colegiului Medicilor și cei ai Ministerului Sănătății vor participa la controale comune, având ca obiect verificarea respectării regulamentelor și a normelor ce reglementează exercitarea profesiei de medic, indiferent de forma de exercitare și de tipul unității sanitare, fie că este vorba de unități din sistemul public sau privat.

Colegiul Medicilor va elibera, la solicitarea ministerului sau a DSP-urilor, adeverințe cu statusul profesional al medicilor, inclusiv sancțiunile aplicate, comunicând totodată toate situațiile de suspendare a dreptului la liberă practică pentru medici.

De cealaltă parte, Ministerul Sănătății, respectiv Direcțiile de Sănătate Publică, vor comunica CMR, după fiecare sesiune de examen, lista nominală a medicilor care au obținut titlul de specialist, gradul de medic primar sau atestate de studii complementare.

 

De asemenea, ministerul va comunica și lista nominală a medicilor rezidenți confirmați în urma concursului de rezidențiat, precum și toate înștiințările primite din partea instanțelor, cu privire la deciziile definitive de aplicare a pedepsei complementare de interzicere a dreptului de practică în cazul medicilor, astfel încât CMR să poată lua măsurile profesional-administrative ce se impun.

Protocolul are valabilitate de un an, cu posibilitatea de prelungire tacită pentru noi perioade de 12 luni, dacă niciuna dintre părți nu notifică celeilalte cererea de încetare a acestuia, cu 30 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate.

Având în vedere siguranţa pacienţilor, asigurarea calităţii serviciilor medicale în unităţile sanitare publice şi private şi nu în ultimul rând onorabilitatea profesiei medicale, Colegiul Medicilor din România a semnat un protocol de colaborare cu Ministerul Sănătăţii. Conform protocolului, cele două părţi semnatare vor comunica datele şi informaţiile în legătură cu dreptul de practică al medicilor, specialităţile şi calificările profesionale dobândite de medici, sancţiunile aplicate, existenţa unor avize şi autorizări, informările şi atenţionările primite prin sistemul IMI precum şi orice alte informaţii de natură a înlătura riscurile referitoare la siguranţa pacienţilor, la asigurarea dreptului la sănătate ori la servicii medicale furnizate”, se arată într-un comunicat remis de Colegiul Medicilor.

 


Adaugati un comentariu


 

*