Farmaciștii suspectează concursul de la ANMDMR de „fraudare grosolană”

22 octombrie 2019 | 0 comentarii |

Colegiul Farmaciștilor din România acuză Ministerul Sănătății că organizarea concursului stă sub semnul abuzului, discriminării și nelegalității și cere modificarea „de urgență” a condițiilor de acces la concurs și a termenului de depunere a dosarului de înscriere a candidaților la funcțiile de conducere.

 

Organizarea în condiții cel puțin suspecte a concursului de ocupare a posturilor de președinte și de vicepreședinți ai Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), care vor conduce instituția în următorii cinci ani, a declanșat, așa cum era de așteptat, reacții dure din partea profesioniștilor în domeniu.

Excluderea farmacistului de la posibilitatea înscrierii la concursurile de ocupare a funcțiilor de președinte, respectiv de vicepreședinte în cadrul ANMDMR este considerată de Colegiul Farmaciștilor din România drept o „discriminare majoră, un abuz și o barieră nejustificată privind accesul farmaciștilor în aceste funcții de autoritate publică” și solicită „de urgență” modificarea condițiilor de concurs și prelungirea termenului de depunere a dosarelor candidaților.

Într-un comunicat remis redacției Sănătatea Buzoiană, președintele Colegiului Farmaciștilor din România, prof. univ. dr. farm. Dumitru Lupuliasa subliniază că organizația profesională a luat act „cu îngrijorare” de anunțul Ministerului Sănătății din data de 21.10.2019 privind organizarea concursului, care conține o serie de reguli cel puțin discrimantorii și abuzive, la limita legalității. Între acestea, președintele organizației profesionale menționează că „la capitolul Condiții specifice de ocupare a posturilor scoase la concurs prevede că pot ocupa aceste funcții exclusiv persoanele absolvente cu diplomă de licență a studiilor superioare în domeniul medicinei, economico-financiar sau juridic, exluzând astfel studiile superioare în domeniul farmaciei, iar perioada de depunere a dosarelor de concurs este stabilită ca fiind cuprinsă între data de 21.10.2019, care este ziua în care anunțul a fost postat pe site-ul Ministerului Sănătății, și 25.10.2019, practic rămânând persoanelor interesate doar trei zile pentru pregătirea și depunerea dosarelor de concurs”.

 

Prof. univ. dr. farm. Dumitru Lupuliasa

Conducerea Colegiului Farmaciștilor consideră căexcluderea farmacistului de la posibilitatea înscrierii la concursurile sus menționate reprezintă o discriminare majoră, un abuz și o barieră nejustificată privind accesul farmaciștilor în aceste funcții de autoritate publică. Mai mult, lipsirea farmaciștilor titulari ai diplomei de farmacist, singurii profesioniști cu competență specială și deplină în domeniul medicamentului, de dreptul de a ocupa funcțiile respective vine în contradicție flagrantă cu dispozițiile art.568 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății dispoziții care, pe de o parte, recunoaște farmacistului statutul de specialist în domeniul medicamentului iar, pe de altă parte, potrivit alin.(2) lit.f) al aceluiași articol, acordă farmacistului dreptul de a ocupa funcții în administrația sanitară”.

Dincolo de prevederile legale ce conferă farmaciștilor dreptul de a ocupa și exercita o funcție în administrația sanitară, discriminarea promovată și susținută de Ministerul Sănătății „nu are nicio rațiune ori motivație logică sau de oportunitate”, având în vedere scopul și atribuțiile pe care Legea 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România le conferă acestei instituții a cărei principal scop și rațiune de a exista este medicamentul.

În acest sens, invocăm dispozițile art.1 legea mai sus amintită:

Art. 1. – (1) Se înființează Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, denumită în continuare ANMDMR, prin reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, care se desființează, ca instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul medicamentelor de uz uman, dispozitivelor medicale și evaluării tehnologiilor medicale, în subordinea Ministerului Sănătății, se menționează în comunicatul Colegiului Farmaciștilor.

 

Totodată, reprezentanții organizației profesionale subliniază că stabilirea unui termen de numai patru zile pentru depunerea dosarului constituie „o barieră și o încercare de fraudare grosolană și evidentă a rezultatelor concursului, prin deturnarea caracterului transparent, previzibil și real a organizării concursului respectiv.

Față de această situație discriminatorie, Colegiul Farmaciștilor din România a sesizat Ministerul Sănătății, solicitând, de urgență, modificarea condițiilor de acces la concurs, precum și a termenului de depunere a dosarului de concurs de către persoanele interesate.

De asemenea, conducerea Colegiului solicită public autorităților competente „să analizeze situația semnalată și, potrivit competențelor ce le revin, să se pronunțe dacă și în ce măsură modul în care Ministerul Sănătății a organizat acest concurs este sau nu legal și în acord cu interesul general raportat la scopul și obiectul de activitate a Agenției Naționale a Medicamentelui și Dispozitivelor Medicale din România”.

Soluția cea mai potrivită propusă de organizația profesională este retragerea Ordinului de organizare a concursului și emiterea unui nou ordin de ministru, prin care să se amâne concursul și să fie anunțat cu suficient timp înainte de organizare, pentru a nu limita accesul celor care ar putea concura. De asemenea, se cere să se modifice condițiile de candidatură astfel încât să nu existe posibilitatea ca șeful unei instituții de o asemenea importanță să fie lipsiți de profesionalism sau mai slab pregătiți decât subordonații lor și în care să se stipuleze, clar, modul de organizare, tematica și bibliografia. Farmaciștii mai cer să se anunțe componența Comisiei de examen odată cu anunțul de concurs, iar aceasta să nu fie formată doar din reprezentanți ai Ministerului Sănătății care nu au nicio legătură cu profesia și specificul activității ANMDMR.

 

Și studenții farmaciști cer modificarea metodologiei concursului pentru pozițiile de Președinte și Vicepreședinte ANMDMR. Într-un comunicat al Federației Asociațiilor Studenților Farmaciști din România (FASFR) se atrage atenția că din condițiile specifice de ocupare a posturilor de președinte și de vicepreședinți ai Agenției Medicamentului s-a „omis” specializarea Farmacie ca domeniu de pregătire pentru ocuparea posturilor, deși acesta este un „domeniu esențial pentru care aproximativ 1000 de studenți se pregătesc anual”. Reprezentanții organizației studențești atrag atenția că „farmaciștii sunt specialiști în domeniul medicamentului, domeniu de care se ocupă Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România și prin urmare, în urma unui examen bazat pe competențe, credem cu tărie că aceștia pot ocupa oricare dintre aceste două poziții”. În aceste condiții, viitorii farmaciști atrag atenția ministrului Sănătății că nu consideră domeniul farmaceutic „îndeajuns de important” încât să fie adăugat la domeniul de pregătire al candidaților și consideră că aceasta este „o discriminare adusă profesiei de farmacist”.

Prin urmare, studenții facultăților de Farmacie îi solicită ministrului Sănătății „un punct de vedere, atât pentru studenții pe care îi reprezentăm și care se pregătesc pentru oportunitățile de după finalizarea studiilor universitare de licență, cât și pentru farmaciștii profesioniști din domeniu. De asemenea, cerem modificarea metodologiei pentru a recunoaște profesia de farmacist ca aptă pentru a exercita aceste funcții”.

Deocamdată, Ministerul Sănătății nu a avut o reacție oficială vis-a-vis de somația Colegiului Farmaciștilor și a Federației Asociațiilor Studenților Farmaciști din România, dar se pare că Sorina Pintea încercă să iasă „basma curată” susținând că farmaciștii pot fi incluși în categoria „abolvenți de medicină”, ceea ce contravine oricărei norme de reglementare a profesiilor.

 


Adaugati un comentariu


 

*